Petak, Svibanj 24, 2024
tekstovi_logo


cokoladaJeste li ikad primijetili kako ejtan pokuava da zagor?a va brak, prave?i od neke sitnice ogromni i nepremostivi problem? Posluajte slijede?i dijalog izme?u mua i njegove supruge:

Supruga: Dragi, ja elim ?okoladu.

Mu: Ne, kasno je. Hajdemo ku?i.

Supruga: Ne, ja elim ?okoladu i to ODMAH!

Mu: Moramo rano ustati, zar se ne sje?a? Idemo odmah ku?i. Sutra ?emo je kupiti, inaAllah.

Supruga: Ti uvijek ima neki izgovor kad god ja neto poelim. Imaju prodavnice koje rade do kasno. Kao da ?e nam puno vremena oti?i, ako stanemo negdje usput i kupimo je!?

Mu: Ma dobro, dosta je vie. Ionako ti mene nikad ne slua! Stat ?emo i kupiti ?okoladu. Da Bog da se najela!

Supruga: Ma zna ta! Ja je vie ne elim! Nek bude po tvom. Hajdemo ku?i.

_________________________________________

Oni su se posva?ali oko sitnice, zar ne? Moete primijetiti kako ejtan me?u njima pravi razdor. i kako se udaljuju jedno od drugog. Zato slijede?i put, kada se sukobite, prvo duboko udahnite, zastanite i pokuajte vidjeti kako vas ejtan pokuava razdvojiti od vaeg bra?nog partnera. Potraite zatitu od vaeg Tvorca i znajte da je va zajedni?ki neprijatelj prokleti ejtan!

Odnos izme?u supruga i supruge je jedna od najcjenjenih veza u naoj vjeri; ta veza je s jedne strane snana, a s druge strane i veoma osjetljiva. Bra?na veza je kamen temeljac muslimanske porodice i drutva. I ona je prioritet na Iblisovoj listi za odstrijel. O tome nam dovoljno svjedo?i pojava i rairenost raznih vrsta sihra, koji imaju za cilj da rastave i rasture bra?nu vezu.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae: Iblis ima prijesto na vodi odakle alje svoje ?ete. Najblii mu je onaj ko najvie smutnje posije. Dolaze mu i govore: Uradio sam to i to, a on odgovori: Nisi ti nita uradio. Onda mu drugi do?e i kae: Nisam ga ostavio sve dok ga nisam rastavio od ene, a onda Iblis toga primakne sebi i kae: E, ti dobro radi! (Muslim)

I povode se za onim to su ejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik ejtani su nevjernici: u?ili su ljude vradbini i onome to je bilo nadahnuto dvojici meleka, Harutu i Marutu, u Babilonu. A njih dvojica nisu nikoga u?ili dok mu ne bi rekli: "Mi samo iskuavamo, i ti ne budi nevjernik!" I ljudi su od njih dvojice u?ili kako ?e mua od ene rastaviti, ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi. U?ili su ono to ?e im nauditi i od ?ega nikakve koristi ne?e imati iako su znali da onaj koji tom vjetinom vlada ne?e nikakve sre?e na onome svijetu imati. A doista je jadno ono za to su se prodali, kada bi samo znali! Kuran, El-Bekare, 102.

Utjecaj sva?a na psihi?ko i fizi?ko zdravlje

Ponekad vam se moe u?initi kao da je va brak emocionalni ringipil. Neka nesmotrena rije? ili nenamjerno djelo su ?esto puta dovoljni da se raspali plamen sva?e i razdora. Pitam vas, kako se osjetite nakon takvog jednog sukoba? Veoma negativno, zar ne? Ovakve teke emocije i misli nesumnjivo ostavljaju posljedice i one su tihi ubica.

Bra?ni parovi koji se ?esto sva?aju imaju znatno ve?e anse da obole od sr?anih oboljenja, visokog holesterola, stoma?nih i konih bolesti. Kao to kae dr. Aid El-Karni: ?ovjek ne dobije ?ir od onoga to jede, VE? OD ONOGA TO NJEGA JEDE.

S druge strane, harmoni?an brak dovodi do smanjenja stresa, vie radosti i uivanja u ivotu i smanjuje anse za obolijevanje od tekih bolesti. Stoga, se isplati potruditi da va brak bude primjer harmonije i ljubavi.

Moramo znati i da su nesuglasice sastavni i neizbjeni dio SVAKOG BRAKA. A uspjeni parovi su oni koji nau?e kako da smireno i s potovanjem rjeavaju nesuglasice i rijee konflikte, potuju?i pritom preporuke iz Kurana i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem.


PRAKTI?NI SAVJETI ZA RJEAVANJE BRA?NIH SUKOBA

1.Va brak je direktno povezan s stanjem vaeg imana. Ponavljam, kad se posva?ate, ne zaboravite da suprunik nije va neprijatelj. ejtan je va zajedni?ki neprijatelj. Prokletnik eli da imate belaj za belajem, a sve po?inje od nazigled sitnica.

Lije?ite svoj iman. Vratite se Allahu. Gledajte na bra?nog partnera kao na Allahov dar vama. I vidjet ?ete da ?e va brak procvjetati, uz Boiju pomo?.

2.Male nesuglasice znaju biti pogubne po oba partnera (a i njihovu djeci, i porodicu), a da ne spominjemo tete od velikih sva?a! Mu ode na posao jo pod dojmom sukoba. Na poslu mu nita ne polazi za rukom i ?itav mu je dan upropaten. I vra?a se ku?i, gdje ga opet ?eka problem. Za vrijeme njegovog odsustva, ena kuha od muke, i samo ?eka njegov povratak da mirno i civilizovano kao odrasli ljudi rijee problem.

Da biste sa?uvali sebe i svoje najblie od ovakvih situacija, zato se slijede?i put ne biste potrudili da rijeite problem prije nego se razi?ete za obavezama? Pobijedite svoj nefs i pomirite se s bra?nim partnerom to prije.

3.Fokusirajte se na dobre strane vaeg braka. Poradite na vaoj bliskosti. Provodite vrijeme zajedno, zabavljaju?i se i zahvaljuju?i se Svevinjem na svemu to vam je podario.
4.Svakodnevno razgovarajte me?usobno, i to s ljubavlju i potovanjem. Nemojte da zajedni?ki ivot bude borbeno polje i mjesto sukoba. Nastojte da imate razumijevanja i za elje drugih, i ponaajte se prema njima onako kako bi voljeli da se i oni prema vama ophode.

sebil.euAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PORODICA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljudi koji u propast hrle
    Piše: Mr. Osman Smajlović Zaslužiti ljubav i zadovoljstvo Milostivog Allaha i spasiti se Njegove kazne i srdžbe želja je svakog iskrenog vjernika. Svemilosni Allah u...
  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...