Ponedjeljak, JULY 22, 2024
kuran

Islam ispred nauke: Mokrenje u staja?u vodu i kupanje u istoj


waterejh Abdu-l-Medid Ez-Zindani, prvi sekretar Instituta za nau?na dostignu?a, obuzet je ljubavlju za vo?enjem nau?nih diskusija sa vode?im stru?njacima iz raznih nau?nih oblasti kako bi dokazao da su Kuran i hadisi pretekli nau?ne ?injenice o svijetu i ?ovjeku.

Ovo je jedna od diskusija vo?ena na jednom od tih nau?nih susreta sa uvaenim profesorom Nilsonom, poznatim britanskim predava?em parazitologije. U?e?e u diskusiji uzeli su i prof. Muhammed Jusuf Sekr i dr Muhammed Sadik Arefe sa univerziteta Kralj Abdu-l-Aziz iz Dede. U ovom broju ?asopisa El-idzazu-l-ilmi prenijet ?emo jedan dio te diskusije koji je u vezi sa zatitom od parazita i mikroba, prilikom ?ega ?emo sasvim jasno vidjeti kako su hadiski tekstovi pretekli ono to je potvr?eno iz ove oblasti.

ejh Ez-Zindani: Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Neka niko od vas ne mokri u staja?u vodu koja ne te?e, zatim se kupa u njoj, u tom hadisu je ukazao na dvje stvari: mokrenje u staja?u vodu i kupanje u njoj. Ima li nekakva mudrost u tome?

Dr Nilson: Ono to bih mogao re?i o tome je da mi danas znamo da kupanje u staja?oj vodi i mokrenje u nju prenose bolesti, a izbjegavanje tih stvari sprje?ava sirenje bolesti.

ejh Ez-Zindani: Da li je u tom vremenu, tj. za vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ljudski razum bio sposoban da uvidi da ne treba mokriti u staja?u vodu, a zatim se kupati u njoj?

Dr Nilson: Ima mnogo stvari iz narodne medicine jos od vremena faraona, Musaa (Mojsija), i vremena Poslanika, Muhammeda, koje se primjenjuju kod sprje?avanja bolesti, i smatram da je bilo neko iskustvo u vezi s tim, tako da kada bi uradio to i to zadesila bi te bolest, a ako se klonis toga i toga bi?e zdrav. Smatram da je to neto to se moe opaziti zbog toga sto se radi o mokra?i i staja?oj vodi, a sve to ima veze sa oboljenjima.

ejh Ez-Zindani: Me?utim, malo prije ste rekli da ?ovjek nije spoznao ulogu postojanja tih parazita sve do 1912-te godine, jer se oni ne vide golim okom, niti se golim okom moze utvrditi uloga njihovog postojanja. Kako se onda moe ocjeniti nesto sto se moe vidjeti samo pomo?u mikroskopa? Da li je onda ?ovjek bio u mogu?nosti da uvidi vezu izme?u mokrenja u staja?u vodu i kupanja u njoj i obolijevanja, a taj se parazit ne vidi golim okom, niti ga je ?ovjek mogao posmatrati i znati za njega sve do 1912. godine? Kako onda moemo reci da se to otkrilo opaenjem i posmatranjem? Tj. opaanjem (posmatranjem) ne?ega sto se ne moe vidjeti okom? I da li je u historiji zabiljeeno da je onaj ko mokri u staja?u vodu obolio od neke bolesti?

Dr Nilson: Nema nita to bi ukazivalo na to.

ejh Ez-Zindani: Da li onda moete o?ekivati da su drevni narodi bili u mogu?nosti da to posmatraju bez mikroskopa?

Dr Nilson: Nisam mislio da kazem da su posmatrali te parazite, ve? da su to dovodili u vezu s uzrokom i posljedicom. Npr. uvidjeli su da onaj ko jede meso grabeljivih ivotinja oboli od neke bolesti, pa su se klonili jedenja njihovog mesa.

ejh Ez-Zindani: Medutim, prije spoznaje istine i na?ina (simptoma) obolijevanja i lijecenja, kao i na?ina prenoenja bolesti na ?ovjeka, ?ovjek je imao razne predodbe o tome koje su daleko od stvarnosti. Ponekad bi uzrok za to vidjeli npr. u postojanju ejtana, ponekad da se ubo na trn, ili da mu je mati bila ljuta na njega, ili da je on pio tu i tu krv. Nema nita to bi precizno odredilo o ?emu se radi.

Dr Nilson: Radio sam u Keniji u jednom primitivnom mjestu. Tu je harala bolest koja je bila uzrok sljepila i izazivala kona oboljenja. Za nju se nije znalo sve do 1929. kada je otkrivena pomo?u mikroskopa i novih nau?nih saznanja da je uzro?nik te bolesti muha koja je prenosi iz vode na ljude, s tim da su ljudi u tom mjestu, i prije nego se saznalo za ulogu postojanja parazita, primijetili da onaj ko se izloi ujedu te muhe, ili ode u tu i tu dolinu obolijeva od sljepila, pa bi se klonili toga mada nisu poznavali nau?ne znanosti.

ejh Ez-Zindani: Me?utim, Vi ste rekli da ne znate za nau?nu potvrdu za postojanje veze izme?u mokrenja i bolesti kao posljedice kupanja u staja?oj vodi. Da li bi onda mogli smatrati ovaj hadis, izre?en prije ?etrnaest stolje?a, prvom nau?nom potvrdom za to?

Dr Nilson: Da, moemo reci da je to prvi nagovjetaj veze izme?u vode i mokrenja s jedne strane i obolijevanja od raznih bolesti s druge strane, me?utim, ne moe se utvrditi njegova veza sa bilharzijom, jer on ne navodi neku bolest vezanu za nju, ali moemo reci da ?ovjek ako se klone vrenja velike nude u vodu ili na otvorenom prostoru, to je bolje za sprje?avanje bolesti.

(preuzeto iz ?asopisa El-idzazu-l-ilmi, br. 7., dumade-l-ula, 1421. g/h, str. 22-26)

(Akos.ba)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...