Petak, Svibanj 24, 2024
pokajnici_logo

Vjen?ani poklon: Marina primila islam


marina_knezevicU srijedu, 27.02.2013. godine, porodica Zaimovi? iz Novog Pazara imala je ?ast da se u jednom danu dese dva zna?ajna doga?aja.

Prvi dogadjaj je bio primanje vjere islama od strane nae sestre Marine Kneevi?, koja je pred svjedocima i imamom Ademom ef. Demirovi?em, u novopazarskoj Bor damiji prou?ila ehadet i time zvani?no potrvdila svoju pripadnost islamu i promijenila ime. Umjesto dosadanjeg imena Marina, ova beogra?anka je prihvatila ime Maida.

Drugi doga?aj je uslijedio odmah, eriatsko vjen?anje izme?u Maide sa Fikretom Zaimovi? - Gidiem iz Novog Pazara. Uz prisustvo svjedoka i naih dematlija zaklju?en je eriatski brak izme?u ovo dvoje mladenaca.

Marina, sada Maida bila je oduevljena ?inom vjen?anja i rije?ima koje im je uputio Adem ef. Demirovi?, u kojima se posebno osvrnuo na ulogu ene koju ona ima u porodici.

Kako je Marina postala muslimanka? Allah d.., kae : "Ti, doista, ne moe uputiti na Pravi put onoga koga ti eli uputiti, - Allah ukazuje na Pravi put onome kome On ho?e, i On dobro zna one koji ?e Pravim putem po?i." (al-Qasas 28:56)

Molimo Allaha, d.., da Maidi i Fikretu Zaimovi?u - Gidiu podari svako dobro. AMIN!

Molimo Allaha, d.., da im podari dug i sretan ivot, ispunjen ljubavlju i dobrim djelima. Amin.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljudi koji u propast hrle
    Piše: Mr. Osman Smajlović Zaslužiti ljubav i zadovoljstvo Milostivog Allaha i spasiti se Njegove kazne i srdžbe želja je svakog iskrenog vjernika. Svemilosni Allah u...
  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...