Petak, Svibanj 24, 2024
pokajnici_logo

Iz Rusije za srcem u Bosnu, u islam


kewser2Zovem se Kevser ( Julija ) Meanovi?, prije sam bila kr?anka, dolazim iz Rusije - Sibira. Islam sam prihvatila prije 10.godina, evo jedanaesta te?e,hvala Allahu d... Nikad prije nisam nadala se da ?u postati muslimanka da ?u pre?i na islam, nikad nisam o tome razmiljala, sve dok nisam dola u Bosnu. Islam sam primila u javnosti u damiji sa jo jednom sestrom iz Njema?ke.

Moj put u Bosnu

Mislila sam da su novac, ugled u drutvu, dobar stan, automobil, najbitnije stvari u ivotu, da je to istinska sre?a i uspjeh. Tako sam pokuala da preko balkana do?em u Evropu da ostvarim svoj san uspjene, nezavisne ene. U Bosni sam ostala neko vrijeme gdje sam ?ekala prelaz za EU, tu sam upoznala i svoga sadanjeg mua, kao demobilisani borac poslije rata radio je kao konobar u kafi?u gdje sam izlazila, upoznali smo se i ubrzo sam se zaljubila u njega. Poto nisam mogla pre?i u EU iz Bosne, vratila sam se ku?i u Rusiju gdje sam nakon izvjesnog vremena dobila ponudu za brak od svoga Senada, to sam i prihvatila.

Dok sam dolazila u Bosnu imala sam velike predrasude o muslimanima, mislila sam tamo su lu?aci sa ma?evima koji kada ?uju da sam ruskinja da ?e htjeti da me ubiju. Ali vrlo brzo sam shvatila da je Bosna prelijepa zemlja, a muslimani iz Bosne su miran i tolerantan narod.

Prije udaje bila sam kr?anskih uvjerenja Jehovinih svjedoka, koja su mi bila takore?i vodilja u ivotu, mislila sam da je kr?anstvo savrena stvar i da nema nita bolje od njega. U Bosnu sam donijela dvije pune torbe knjiga i literature Jehovih svjedoka. Tako sam i na po?etku braka sa svojim Senadom provodila sate i sate razgovaraju?i o kr?anstvu gdje sam pokuala da ga ubjedim da je to ispravno i da bi trebao da postane Jehovin svjedok, jer moj Senad nije bio neki vjernik musliman, iao je na bajram, dumu, i nita vie, kao kod nas u Rusiji u mom rodnom mjestu, gdje se muslimani nita ne razlikuju od kr?ana osim to im se Bog zove ALLAH.

Nisu uopte zadovoljni sa islamom i pokuavaju da imitiraju kr?ane u ponaanju i ivotu, zato sam sam eljela da moj Senad bude ispravne vjere kao i ja, ali on je mene ubje?ivao da sam ja u krivu.

Moja spoznaja islama je utemeljena argumentima

U razgovorima o vjeri sa svojim dragim Senadom provodila sam dane i dane, stalno sam razmiljala o tome dali je islam prav" ili kriv", dali je kr?anstvo prava vjera" ili zabluda", tako da smo po?eli izu?avati religije studiozno, uzimali smo Kur'an na jednu stranu i Bibliju na drugu i tako smo ih uspore?ivali. U ve?ini slu?ajeva argumenti iz Kur'ana bili su ja?i i jasniji, ljepi, to je za mene bio ok. Tada sam rekla muu, ako se dokae da je Kur'an istina prihvati?u, a ako ne, ostajem kr?anka! Na tome smo radili dva mjeseca.

U mom dubioznom traganju za istinom vie stvari mi je privuklo panju u islamu koje su gasile moju duhovnu e? i rasplamsalu elju za spoznajom Uzvienog Boga.

Prva stvar koja me fascinirala kao kr?anku su odgovori koje sam nala u Kur'anu, pitanja koja su dogma i nedoku?iva stvar za kr?ane, misterija.

Druga stvar je shvatanje i sr?ano prihvatanje istine, Allaha d.. kao Gospodara,i tre?e, ljubav koja se rodila u meni prema Allahu d.. i pokornosti Njemu. Tada sam razumjela da je islam vjera koju elim.

Kevserina ljubav prema islamu

Ja sam prihvatila islam srcem svim, svoju pripadnost islamu sam izjavila u javnosti u damiji pred jednim uglednim sarajevskim hafizom u prisustvu mua i muslimana i muslimanki sa jo jednom sestrom iz Njema?ke koja je tako?er primila islam. Uzbu?enje i radost u prsima mojim, nekakva smirenost i blagostanje, nisam nikad doivjela tako neto, osje?aj imana i Allahove d.. ljubavi u meni nije se mogao porediti ni sa ?im. To je jednostavno  slast Allahova d. . dina, ljepota moga preporoda, moga novog ivota.

Po?ela sam da klanjam pomalo, i moj Senad isto tako, kada smo na ?ariji odemo u damiju klanjamo, iza?emo u etnju, tako smo provodili dane, sve dok nisam odlu?ila da se pokrijem. Jer nisam mogla da ivim malo ovako,malo onako". Iman u meni je ja?ao i tjerao me na potpunu predanost Allahu Uzvienom. Senadu je trebala moja podrka kao i meni njegova. Kao to re?e: Ja sam joj pokazao put islama, mada ni sam nisam bio na njemu, a ona me je izvela na njega, uz Allahovu d. .dozvolu i pomo?".

"Ne volite neto, a ono moe biti dobro za vas; neto volite, a ono ispadne zlo po vas. A Allah zna, a vi ne znate." Al Beqara, 216

U?ite u islam u potpunosti

"Ako prime islam, onda su na pravom putu. A ako odbiju, tvoje je jedino da poziva A Allah dobro vidi robove Svoje." Ali Imran,20

Kao novu muslimanku najvie me iznenadila moja prijateljica sestra vjernica sa svojim dobro?instvom prema meni, kupila mi je svu odje?u za pokrivene ene.

Kada sam se po?ela obla?iti islamski pristojno i propisno imala sam poteko?a sa abdestom, mislila sam da ?u izgubit abdest ako me ro?eni mu samo "poljubi", ba smjeno koliko nisam znala tada o lahko?i islamskih propisa, aman nisam mu dala da sjedi pored mene.

Pa da trebam pet puta klanjati, rekla sam Senadu da ?u se preseliti u damiju, jer dok ja klanjam jedan namaz eto ti drugog,pa tre?eg i tako sve do jacije, dok ja sve sa papiri?a pro?itam trebat ?e mi cijeli dan. Jer islam nije kao kr?anstvo da se jednom sedmi?no molitva obavlja.

Hvala Allahu Uzvienom danas ja i moj mu smo muslimanska porodica koja ivi u dini islamu, voli Allaha d. .i Njegova Poslanika Muhammeda a.s.. Imamo dvoje prekrasne djece, Denetu od 10. godina i njenog bracu Talhu 8.godina. Hvala Allahu d..na tome.

Tako je Julija iz Rusije krenula za svojom sudbinom, sanjaju?i o ivotu u EU, dola u Bosnu i Hercegovinu i tu je ?ekalo njeno blago koje joj je dalo istinsku sre?u, zadovoljstvo i uputu. U Bosni je nala svoga Gospodara, Allaha Uzvienoga, svake hvale dostojnoga. Onoga koji je iz Rusije doveo Juliju i u?inio je muslimankom Kevser, kao to je vrelo vode, tako je i ona vrelo islama u svojoj porodici.

Allah da vas obraduje svakim dobrom,o porodico Kevserina.

Za Islam My Life TV priredio: Albin Hadi?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljudi koji u propast hrle
    Piše: Mr. Osman Smajlović Zaslužiti ljubav i zadovoljstvo Milostivog Allaha i spasiti se Njegove kazne i srdžbe želja je svakog iskrenog vjernika. Svemilosni Allah u...
  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...