Nedjelja, Svibanj 19, 2024
tekstovi_logo


MAHRAMESVAKIH 9 SEKUNDI PREMLA?IVANJE, A SILOVANJE ENA SVAKE DVIJE MINUTE!

A koliko se ljudi uop?e zapitalo o stanju ena na Zapadu? Kao to ?e ovaj ?lanak pokazati, zapanjuju?e statistike zapadnih drava naalost potvr?uju tunu sudbinu miliona ena, i da situacija uop?e nije tako rui?asta kao to je pokuavaju predstaviti.

Islam i muslimani se danas suo?avaju s raznim optubama, a jedna od glavnih je svakako lo tretman i zlostavljanje ena. Mediji plasiraju informacije koje mnogi ljudi prihvataju zdravo za gotovo, ubje?eni u istinitost onoga to im se servira. Navodi se da muslimani svoje ene mu?e i ukidaju im prava, da ih njihova vjera zlostavlja i ugnjetava, i da su ene s Zapada mnogo slobodnije i sretnije

Svakako, cilj ovog ?lanka nije odbrana loih postupaka pojedinih muslimana, ve? ukazivanje na to da odre?eni mediji ciljano uveli?avaju pojedina?na (ne)djela muslimana nastoje?i da ih generaliziraju na sve muslimane, a pritom javnosti ne prikazuju pokazatelje konstatnih zlo?ina protiv enskih prava na Zapadu. A koliko se ljudi uop?e zapitalo o stanju ena na Zapadu? Kao to ?e ovaj ?lanak pokazati, zapanjuju?e statistike zapadnih drava naalost potvr?uju tunu sudbinu miliona ena, i da situacija uop?e nije tako rui?asta kao to je pokuavaju predstaviti.

STATISTIKE:

1. SAD po broju ubistava ena predvodi razvijeni svijet, a po broju silovanih ena je na prvom mjestu ukupno od svih zemalja ?lanica UN-a! Istraivanje sprovedeno od strane School of Public Health (SPH) potvr?uje da SAD dre vode?u poziciju me?u razvijenim zemljama po broju enskih rtava nasilja. U SAD-u se po?ini ?ak 70 % svih ubistava ena, i 84 % ubistava ena iz vatrenog oruja u razvijenom svijetu. Svake godine biva ubijeno oko 4.000 ameri?kih ena.

Izvor: http://news.harvard.edu/gazette/2002/04.18/08-homicide.html

2. Preko 22 miliona ena u SAD-u je silovano tokom njihovog ivota. Jedna od 5 ameri?kih ena (20 %) je bilo rtvom pokuaja ili po?injenog silovanja u toku svog ivota. 18.3% ukupnog broja ena u SAD-u je bilo rtvom silovanja ili pokuaja silovanja. Od toga broja, 12,3 % ena je bilo mla?e od 12 godina kada su prvi put silovane, a 29,9 % je imalo izme?u 11 i 17 godina. Prethodno navedeni podaci su vjerovatno mnogo ve?i.

FBI pretpostavlja da se policiji prijavi samo oko 46 % slu?ajeva silovanja i seksualnih napada. Podaci s kojima raspolae Ministarstvo pravde SAD-a su jo manji, i ukazuju na to da se samo oko 26 % slu?ajeva silovanja i nasilja prijavi organima vlasti.

Izvor: National Intimate Partner and Sexual Violence Survey 2010

zapad-istok

3. SVAKE DVIJE MINUTE, NEGDJE U SAD-U, NEKA ENA JE SEKSUALNO ZLOSTAVLJANA. Prosje?no se svake godine zabiljei oko 283. 000 novih slu?ajeva rtava seksualnog nasilja. Ovaj podatak se ?ak opisuje u medijima kao napredak, i smanjenje od 64%. Prosjek je nekada bio oko 650 000 silovanja godinje!

Izvor: Rape, Abuse and Incest National Network (RAINN). Bureau of Justice Statistics, U.S. Department of Justice

Prosje?no se u SAD-u godinje siluje preko 1.270.000 ena. A dodatnih 6.646.000 ena su svake godine rtve drugih seksualnih zlo?ina. Ukupno blizu 8 miliona ena godinje!

Izvor: Department of Justice 2010

4. Nisu samo ene ugroene, ve? i djeca. 78.000 djece je 2006. godine bilo seksualno zlostavljano. Budu?i da ve?ina slu?ajeva nije prijavljena, pretpostavlja se da se prava cifra kre?e izme?u 260,000-650,000 godinje. 83 % djevoj?ica dobi izme?u 12 i 16 godina u SAD-u biva izloeno seksualnom nasilju u javnim kolama.

Izvor: saynotoviolence.org, Finklehor 2008.

Istraivanje koje je sproveo New York Times ukazuje na to da je svaka peta (20 %) adolescentica bila rtvom fizi?kog ili seksualnog nasilja, ili oboje, i to u toku predbra?nih veza.

Izvor: New York Times 8/01/01

5. PRIJE 13 GODINA SVAKIH 15 SEKUNDI U SAD-U NEKA ENA JE BIVALA PREMLA?ENOM I FIZI?KI ZLOSTAVLJANOM, NAJ?E?E OD STRANE NJIHOVIH PARTNERA. DANAS SE NASILJE ODIGRAVA SVAKIH 9 SEKUNDI.

Izvor: UN Study On The Status of Women, Year 2000

1.181 ena je 2005. godine usmr?eno od strane partnera. To je prosje?no 3 ubistva dnevno. Naalost, ova brojka je do danas stabilna.

Izvor: saynotoviolence.org

Izme?u 40 i 50 posto ena u zemljama EU biva izloeno mobingu, fizi?kom kontaktu ili drugim oblicima sekusalnog uznemiravanja na radnom mjestu svake godine.

Izvor: saynotoviolence.org

6. Za kraj, obratimo panju na zemlje s najve?im brojem po?injenih krivi?nih djela u svijetu na godinjem nivou:

1. SAD 11,877,218

2. Ujed. Kraljevstvo 6,523,706

3. Njema?ka: 6,507,394

4. Francuska: 3,771,850

5. Rusija: 2,952,370

6. Japan: 2,853,739

7. Juna Afrika: 2,683,849

8. Kanada: 2,516,918

9. Italija: 2,231,550

10. Indija: 1,764,630

Prva muslimanska zemlja na toj listi je Turska tek na 32. mjestu na svijetu. A Saudijska Arabija je na dalekom 48 mjestu, s godinje po?injenih oko 84 hiljade prekraja.

Izvor: http://www.nationmaster.com/graph/cri_tot_cri-crime

Za N-UM pie: Nedim Boti?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...