Ponedjeljak, JUNE 24, 2024
kuran


crveni_konacCrveni konac je ve? dugi niz desetlje?a prisutan na naim prostorima. Nakon upita mnogih imama, mualima i stariji ?lanova porodice i drutva dolazimo do zaklju?ka da niko od njih uopte nema validan i istinit izvor ili dokaz za ovaj ?udni ali i zabrinjavaju?i obi?aj. Odgovor koji se moe u ve?ini slu?ajeva ?uti je taj da je to oblik zatite bebe odnosno djeteta ali i odrasle osobe od uroka i dinnskih djelovanja. Na koji na?in i

kako nismo uspjeli saznati. U islamu ova pojava i ?in nema nikakvo utemeljenje niti je bilo ta zabiljeeno na stranicam istorije islama i ?asnih prethodnika. Ne postoji niti jedan Kuranski ajet niti hadis koji se ti?e crvenog konca kao talismana, hamajlije ili amuleta koji bi na bilo koji na?in zatita onog ko ga nosi.

S ovim dolazimo do zaklju?ka da je ovo neislamski obi?aj koji se uvrijeio me?u muslimane iz drugih naroda i narodnosti kao segment narodnog folklora i sujevjerja, odnosno praznovjerja. Postojanje crvenog konca pronalazimo kod Jevreja i hindusa. Ovo su njihove drevne pojave i obi?aji koji su vjerovatno kroz vjekove nali put i na ruke odre?enih muslimana iz neznanja i praznovjerja.

Ovim tekstom elimo da razjasnimo sve nedoumice i neispravna miljenja razvijena kod muslimana da je ovaj obi?aj neislamski i da je ?ak jedan opasan vid kompromitovanja ?istog vjerovanja, odnosno tevhida, u Allahovu jedno?u i da bi s ovim ne?ije vjerovanje bilo upitno, ukoliko je vjerovanjem u ovaj konac po?inio irk, odnosno prepisao Allahu druga. Allah delleanuhu ?e oprostiti svaki grijeh ali ne?e oprostiti grijeh irka.

Noenjem tankog crvenog konca (koji je ujedno i vid hamajlije) je obi?aj koji se povezuje sa judaizmom i judaisti?kim u?enjima poznatijim pod imenom kabbalah. Za njega se kae da odvra?a lou sre?u koju ?ovjeku moe donijeti urok zla oka. Na hebrejskom jeziku se ovaj crveni konac naziva rojte bindele. Ovaj crveni konac je obi?no napravljen od tanke vunice. Nosi se na ruci, povezan kao narukvica na lijevoj ruci.

Neki od tih crvenih konaca se donose iz Izraela. Ponekad je crveni konac u ogromnim koli?inama obavijen oko groba jevrejske biblijske mu?enice Rahele u blizini Betlehema. Smatra se da crveni konac ima ogromne mo?i i da donosi dobru sre?u i da garantuje onome ko ga nosi boansku zatitu. Ve?ina rabbina me?utim ne zagovara ovaj ?in.
Ova ideja se bazira na u?enjima teologije Tore (Tevrata) i Kabbale (druge jevrejske knjige) me?utim o ovom se specifi?no ne govori niti se spominje ni u jednoj od svetih knjiga.

U Tori Hala?ahu i Kabbali se ne spominje vezanje crvenog konca na ruku. Ali ovo je obi?aj koji se usadio u narodu ve? dugo, dugo vremena, i bazira se na nekim od teolokih u?enja Tore i Kabbale.
Ako i u ?emu od toga ima istine, onda je ovo neto to se naziva segulah a to u prijevodu zna?i da je to ?in zatite. Izvor u Tori na kojem se ovo vjerovanje vjerovatno bazira je:Gospodar, tvoj Bog te je odabrao da bude od Njegova vrijednog naroda, od svih naroda na licu zemlje. (Deut 7:6)

Zato se jevreji nazivaju segulah ljudima? Rabbin ?aim od Volozina kae da je to na osnovu Tore da ima ?udotvorna djelovanja na njih, to im omogu?ava da se njihove molitve usliaju na specijalan na?in. Oni su u stvari zati?eni ljudi. Udjeljivanje ih titi od prirodne smrti, posve?ivanje novom mjesecu, utapu, titi ih od neprirodne smrti, a sukkah ih titi od progonstva i tako dalje.

Stoga ovo je obi?aj koji se osnuje na idejama Tore i ovo se odnosi na specijalne segulah ljude na manjoj skali. to se ti?e crvenog konca, obi?aj je da se vee oko groba Rahele, Jobove ene. Rakela se je nesebi?no sloila da njena sestra bude Jobova ena kako bi se Lea spasila sramote i stida. Kasniej je rahela vratila dobrovoljno svoju duu Bogu na pustome putu ka Beit Le?emu, kako bi se molila za o?ajne Jevrje koji bi ili tim putem ka progonstvu ili zarobljenitvu. Obi?no osoba koja je podjelila milostinju, stavi crveni konac. Razlozi iza toga su moda ti da se crveni konac smatra zatitom segule.

Podsje?anje je na veliku rtvu nae mu?enice Rahele, koja nas podsje?a da oivljavamo skromnost i suosje?anje, nesebi?nost na utrb drugih, dok u isto vrijeme time dajemo milostinju siromanima i potrebnima. Ovo je unutranje ogledalo koje je inspiracija za dobra djela, vie nego is am konac, koje titi od zla i nesre?e (preuzeto sa Jevrejske web stranice koja pojanjava stav rabbina o crvenom koncu).

Na jednom mjestu se spominje vezanje crvenog konca kao zatita od uroka a to se nalazi u Tosefti, jednom od prijanjih djela talamuda (abat poglavnje 7-8). Loa vijest je tad a se ovo ne smije raditi i da je strogo zabranjeno. Ovo je okarakterisano kao dar?ei emori, bezvrijedan ?in sujevjerja i praznovjerja koje je o?ito ?in koji se povezuje sa oboavanjem idola, odnosno kipova.
Neki ortodoksni Jevreji koji se plae negativnih utjecaja uroka imaju staru tradiciju da veu crveni konac na bebin kreveti? u nadi da ?e s time odvratiti uroke i prizvati milost Boga, tako da s time ?e beba biti zati?ena od svakog zla.

Moderni trendovi

Najezda crvenih konaca se pojavljuje osamdesetih godina, nakon perioda intfade u Izraelu najvjerovatnije kao tip narodnog obi?aja, odnosno folklora to je uzrokovalo trend stvoren pod utjecajem li?nih i nacionalnih stanja nervoze i stresa zbog politi?ke situacije u zemlji.

Krajem devedestih, crveni konac postaje popularan sa estradnim pop zvijezdama u Sjedinjenim Dravama kao to su Madonna, Michael Jackson, Rosie ODonnell, Ashton Kuthcer, Britney Spears, David Beckham, Avril Lavigne, Zac Efron, Vanessa Hudgens, i mnogi drugi.
Ova pojava se povezuje sa kontraverznim Kabbalah Centrom Philipa Berga.

Druga zabiljeena pojava crvenog konca se javlja u Indiji pod imenom kalava. Kalava je sveti hinduisti?ki konac koji se tako?e zove i mauli na hindu jeziku. Nosi se u toku obavljanja hinduisti?kih ritual kao to su Yajna ili Puja. Vee se na ruku od strane svetenika na ruke hodo?asnika koji prisustvuju obredu molitve. Kalava se vee na desnoj ruci mukarca i neudatih ena, a na lijevoj ruci udatih ena. Ponekad se crveni konac vee u ?vorove koji se vezuju nakon recitovanja mantrai koje pozivaju boga Brahmana i crveni konac se zatim nosi kako bi otklonio uroke i zlo od osobe koja ga nosi.

Ovo su dokazi za sve one koji koriste crveni konac posebno pri zastiti male djece i beba od uroka. Crveni konac nema veze sa islamom i islam je cist od ovih vradbina. Svi oni koji su povjerovali u misti?ne mo?i crvenog konca, i da isti doista titi protiv uroka i ostalog, treba da se pokaju Uzvienom Allahu i da odmah smaknu i unite taj crveni konac. Treba da dove Allahu za oprost i milost, i da se vie nikad ne povrate na to djelo irka.

Ovo je uzelo velikog maha na prostorima Bosne i Hercegovine ali medju Bonjacima u dijaspori pa stoga pozivamo sve koji su se u ovom tekstu upoznali sa istorijom i opasnostima ovog ?udnog i neutemeljenog obi?aja da obavjeste svoje ?lanove porodice, prijatelje i rodbinu da se klonu ovog runog i opasnog obi?aja koji nema utemeljenja u naoj ?istoj i lijepoj vjeri islamu. Samo dova Allahu delle anuhu i obavljanje propisanih ibadeta moe da nas spasi urokljiva i zavidna oka i nita vie.

Ovo je jedna dova koja titi od uroka:

E`uzu bi-Llhi mine-ejtni-rradim
Bismi-llhi-rrahmni-rrahm

E`uz? bi kelimti-Llhi-ttmmeti ve min kulli ejtnin ve hmmetin ve min kulli `ajnin lmmetin, e`uzu bi kelimti-Llhi-ttmmti min erri m haleka ve mu`avvezetejni.

Allahov Poslanik preporu?io je u?enje sura El-Felek i En-Nas kao sredstvo za ?uvanje od uroka. Zabiljeeno je da je Allahov Poslanik u?io razne dove kao vid zatite od dinna i uroka sve dok nisu objavljene ove sure, a kada su one objavljene, samo je njih u?io. (Tirmizi, vjerodostojnim ga je ocijenio ejh Albani)
Tako?er je zabiljeeno da je u?io dove u kojima je molio Allaha da sa?uva njegove unuke Hasana i Husejna, r.a., od uroka:
?? ??? ???? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ????? ?????? ??????? ?????? ???? ?????? ?? ?? ????? ????? ??? ?? ??? ???? ????? ?? ?????? ??? ???? ???? ??????? ?????? . ???? ???????
Transkripcija dove: Uizukuma bikelimatillahit-tammeti min kulli ejtanin ve hammetin ve min kulli ajnin lammetin. (Buharija, Ebu Davud, Tirmizi)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

LIJE?ENJE KUR'ANOM

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...