Nedjelja, APRIL 21, 2024
tekstovi_logo

PRETJERIVANJE U HRANI I PI?U


cevapiBoiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji ne govori po svome hiru, obavijestio nas je u vjerodostojnoj predaji, koju biljee imam Tirmizi i Ibn Made, Allah im se smilovao, da je izuzetno loe da ?ovjek u potpunosti napuni svoj eludac i da mu je dosta koli?ina hrane koja ?e ga ''odravati'', a ukoliko mora da uzme ve?u koli?inu hrane od spomenutoga ili ukoliko ga nadvlada njegova strast i dua, onda neka podijeli svoj eludac na tri tre?ine: jedna za hranu, druga za pi?e i tre?a za zrak. (Biljei Tirmizi, Ibn Made, hadis je sahih, vidjeti Sahihu Dami'a Albani broj 5674) Tako?er je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u prethodno spomenutom hadisu ukazao je na nekoliko ?injenica:

?  U potpunosti napuniti eludac (''posudu'' kako je dolo u hadisu) mnotvom hrane predstavlja zlo za ljudsko bi?e, stoga je savjetovao je da se uzme hrana shodno potrebama organizma.

?  Poslanik je podijelio eludac na tri dijela i obavijestio nas da osoba moe uzeti najve?u koli?inu hrane i pi?a, prilikom nude, u tolikoj koli?ini koja ?e ispuniti dvije tre?ine eluca.

?  Tako?er nas je obavijestio da moramo ostaviti jednu tre?inu eluda praznu, odnosno za zrak disanje.

Moderna nauka dokazala je prethodne ?injenice i ova podjela eluca na tri tre?ine: dvije za hranu i pi?e i jednu za zrak disanje, nije uzaludno spomenuta u hadisu, ve? zbog velike i jasne mudrosti koja je postala jasna u sadanje vrijeme. Oblici razumijevanja hadisa su sljede?i:

1)  Pretjerivanje u hrani i pi?u je zlo i opasnost po ljudsko zdravlje. U sadanjem vremenu, razvijanjem i usavravanjem preciznih dijagnosti?kih sredstava, saznalo se da je ovo zlo prisutno i manifestira se pojavom tekih i smrtonosnih bolesti, uzrokovanih pretjeranim jedenjem. Dok su muslimanski u?enjaci upozoravali na opasnosti slabe probave i pretjeranoga jela prije mnogo vijekova, oslanjaju?i se na spomenuti hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, drugi su vjerovali da je pretjerano jedenje korisno i da nije tetno, ?ak tavie natjecali su se da ispune svoje stomake hranom i pi?em.

2)  Ljudsko odravanje i minimalna potrebna koli?ina hrane. Potrebe za hranom razlikuju se od jedne do druge osobe, ovisno o prirodi njihovog posla, i sa vremena na vrijeme zavisno od samoga pojedinca. S tim da je, uop?eno, ista potreba kod ljudi za kalorijama, ?ija je koli?ina konstantna i to je ustvari energija koju treba svaka punoljetna osoba kako bi  sa?uvala rad vitalnih biolokih procesa unutar tijela, kao to je rad srca, krvotoka i sli?no. Ukupna koli?ina potrebne energije dostie dvije hiljade kilograma kalorija,  s tim da se dodatne potrebe za kalorijama razlikuju shodno prirodi posla, tako da, najvjerovatnije, dio hadisa ''zalogaji koji odravaju ?ovjeka'' ukazuju na tu potrebnu konstantnu koli?inu kalorija.

3)  Krajnja granica  za popunjavanje eluca je dvije tre?ine njegovog obima. Najvjerovatnije da je mogu?e dodatnu potrebu za energijom kalorijama uvrstiti pod dio hadisa ''i ukoliko bude morao to da radi'' (da jede iznad onoga to mu je dovoljno), pa neka bude tre?ina za hranu i tre?ina za pi?e''. Tako?er se ova dodatna potreba moe razumjeti od minimalne do najvie granice koju trebaju radnici tekih poslova, s tim da ne prelazi krajnju koli?inu za hranu i pi?e ograni?enu u dvije tre?ine.

5)  Ravnotea u ishrani. Svi nau?ni krugovi koji se brinu o ishrani i ljudskome zdravlju, ukazuju na obaveznost pridavanja panje ravnotei u ishrani i to izme?u energije koja se troi i koja se unosi u organizam kroz hranu, a hadis jasno ukazuje na tu ?injenicu.

6)  Popunjavanje eluca utje?e na druge organe ljudskoga tijela. Potpuno zasi?enje hranom i pi?em dovodi do poreme?aja rada srca.

7)  Tre?ina eluca u potpunosti odgovara koli?ini zraka za disanje.

(Doktor Abdul-Devad Savi)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ISHRANA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...
  • Život i djelo Mehmeda Handžića
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić Mehmed Handžić rođen je 16. 12. 1906. godine u Sarajevu, a umro je 29. 7. 1944. godine. Njegov otac Muhammed-aga bavio...
  • Post u mjesecu Ševvalu
    Piše: Mr. Safet Kuduzović Post je jedan od najvrednijih ibadeta i temelj islama. On pripada Allahu Uzvišenom Koji nagraðuje za njega. Nad drugim ibadetima odlikuje...