Ponedjeljak, JUNE 24, 2024
tekstovi_logo


dnk_xSvako novoro?en?e, bilo muko ili ensko, sli?i jednome od svojih roditelja, a moda se sli?nost "protegne" tako da obuhvati pojedine ro?ake sa maj?ine ili o?eve strane. Poslanikov sunnet pojasnio je sli?nosti i razlike izme?u djeteta i njegovih roditelja. Naime, jedne prilike doao je ?ovjek iz plemena Benu Fezare kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu: "Zaista je moja supruga rodila crnoga dje?aka." Poslanik ga upita: "Da li ima deve?" ?ovjek re?e: "Da." Poslanik ga upita: "Kakve su boje?

?ovjek re?e: "Crvene." Poslanik ga opet upita: "Ima li me?u njima crnih tamnih (lugavih)? ?ovjek odgovori: "Zaista me?u njima ima tamnih (lugavih). Tada ga Poslanik upita: "Pa odakle je dola ta (lugava)? Re?e: "Moda je loza (korijen, rod) povukla (sli?i lozi, korijenu). Na to mu Poslanik re?e: "Pa moda je ovaj (dje?ak) povukao lozu."(Buhari, Muslim, Fethul-Bari, erhu Muslim) Boiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ovome hadisu ukazao je na pravila genetskog naslje?ivanja koja su otkrivena u novije vrijeme. Ukazano je na tajne osobine koje nose geni i koje nisu dole do izraaja (nisu se pojavile) jer su im prethodili ili su ih nadja?ali drugi geni.

Moda osoba naslijedi osobine od pradjeda ili pranene izme?u kojih su stotine godina. Poznato je da se tajna ivota stvorenja krije, sa Allahovim dopustom, u ?eliji. Kada su nau?nici prou?avali sastav ?elije, utvrdili su da se u njenom sreditu nalazi jezgro, koje predstavlja njen najvaniji dio, tako da nepostojanje jezgra ?ini nemogu?im odravanje ljudskoga ivota. Nastavili su da otkrivaju tajne ove jezgre u ?eliji, i otkrili su ?udne oblike, koji umnogome sli?e makazama ili znaku x, i koji su poznati kao kromozomi, i oni kontroliraju, sa Allahovim dopustom, pojedina?ne osobine u ?ovjeku, funkcije ?elija i njene specifi?nosti, a jedno jezgro sadri 23 para kromozoma. Genetske osobine koje poprima fetus od majke ili oca vra?aju se ''spajanju'' izme?u gena tih suprunika, i koji nose osobine oba roditelja, tako da se genetske osobine ispoljavaju u novoro?en?etu shodno Allahovoj volji.

Ukoliko nadvladaju o?evi kromozomi, beba ?e sli?iti njemu, a ukoliko nadvladaju maj?ini kromozomi, njene genetske osobine bit ?e o?itije na novoro?en?etu. Ponekada novoro?en?e uop?e ne sli?i svojim roditeljima, jer su genetske osobine, kako kau geneti?ari, dvije vrste: dominantne i recesivne (potisnute). I ako dijete naslijedi recesivne genetske osobine od oba roditelja, pojavit ?e se u njemu iako nisu o?ite u roditeljima, a to je zna?enje, sa Allahovim dopustom, Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem rije?i ''povukla ga loza, tj. privukla ga i pojavila se na njemu njegova boja. A i u drugom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio je ovo zna?enje. Naime, dola je neka ena kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i upitala ga: "Da li se ena kupa kada polucira u snu i vidi vodu (spermu)?''

Aia, Allah bio sa njome zadovoljan, ukorila ju je zbog otvorena pitanja, ali joj se je Poslanik obratio: ''Ostavi je. Pa zar ne biva sli?nost osim sa strane toga (sperme)? Ukoliko bude gornja (nadja?a) njena voda (sperma) u odnosu na vodu (spermu) mua, dijete ?e sli?iti svojim daidama, a ukoliko bude gornja (nadja?a) mueva voda (sperma) u odnosu na njenu vodu (spermu), dijete ?e sli?iti svojim amidama. (Muslim) Poslanikov izraz ''biti gornja (nadja?ati)'' je precizno izraavanje, jer se geni ispoljavaju sa nadvladavanjem i ukoliko nadvladaju odre?eni geni, pojavit ?e se, Allahovom voljom, njegove specifi?nosti i tragovi na novoro?en?etu. Na ovaj na?in spomenuti hadisi otkrili su nau?nu ?injenicu koja nije bila poznata do novijega vremena, jer nau?nicima donedavno nije bilo poznato pravo stanje sperme i jajaceta, i njihovo sudjelovanje u novom stvaranju, tj. sve do otkri?a mikroskopa i otkri?a transplantacije kromozoma. (Izvor: eajaz.com, Nau?ni idaz u Kur'anu i sunnetu)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...