Četvrtak, Svibanj 23, 2024
ramazanski_savjeti

Dnevni program posta?a


ramadanx

Ovaj plan i program koji ?emo navesti, moe se, naravno, korigovati i prilagoditi mogu?nostima, kako kome odgovara, ali je jako bitno da kada nas neto mimoi?e u jednom od ovih navedenih termina, pokuamo to nadoknatiti u jednom od narednih.

Hvala Allahu Gospodaru svjetova! Nek je selam i salavat na najodabranijeg Poslanika Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe, a zatim: Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala:

????? ?????? ??????????????? ?????????????????
" I neka se za to natje?u oni koji ho?e da se natje?u! " (Prijevod zna?enja, Al- Mutaffifun, 26.)

PRIJE ZORE

1. No?ni namaz

Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala:
??????? ???? ??????? ?????? ????????? ???????? ?????????? ???????? ?????????? ????????? ???????? ???????
"Da li je onaj koji u no?nim ?asovima u molitvi vrijeme provodi, padaju?i licem na tle i stoje?i, strahuju?i od onoga svijeta i nadaju?i se milosti Gospodara svoga...?" (Prijevod zna?enja, Az-Zumer, 9.)

2. Sehur

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ustajte na sehur, jer je, doista, u njemu beri?et." (Buharija, Muslim)

3. Istigfar , traenje oprosta sve do sabahskog ezana. Rekao je Allah, 'azze ve del:
???????????????? ???? ???????????????
"I u praskazorje oprost od grijeha molili. " (Prijevod zna?enja, Ad-Darijat, 18.)

4. Dva rekata sabahskih suneta.

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Dva rekata sabah namaza su bolja od dunjaluka i onoga to je na njemu." ( Muslim)

POSLIJE ZORE

1. Rani odlazak na sabah namaz

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "... Da znaju kakva je vrijednost u ova dva namaza ( sabah i jacija) odlazili bi puze?i." (Buharija i Muslim)

2. U?enje zikra, dove sve do ikameta

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Dova izme?u ezana i ikameta se ne odbija." (Ahmed, Tirmizi, Ebu Davud)

3. Boravak i sjedenje u mesdidu uz u?enje Kur'ana i zikra sve do izlaska Sunca (jutarnji zikr).

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je ostajao poslije sabah namaza u damiji sve do izlaska sunca. (Muslim) Rekao je Allah tebareke ve te'ala:"
????????? ????????? ????? ??????? ????????? ????? ?????????? ?
"i molitvu u zoru, jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju. " (Prijevod zna?enja , Al-Isra, 78.)

Ko eli da prou?i jednu hatmu u ramazanu, on ?e u?iti pola hizba u ovo vrijeme. Ko bude elio dvije hatme da prou?i u ramazanu taj ?e u?iti jedan hizb u ovo vrijeme. Ko bude elio tri hatme da prou?i u ramazanu, taj ?e u?iti isto jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko eli vie od ovoga sam ?e sebi pove?ati onoliko koliko je u mogu?nosti.

4. Klanjanje dva rekata

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko klanja sabah namaz u dematu, potom sjedne slave?i i spominju?i Allaha do izlaska sunca, zatim klanja dva rekata, bit ?e nagra?en nagradom hada i umre, potpuno, potpuno, potpuno." ( Hadis biljei Tirmizi)

5. Dova Allahu da ti u?ini dan beri?etnim

Kao to je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u?io: "Allahu moj, molim te za dobro u ovom danu, pobjedu, pomo?, svjetlo, beri?et i uputu, a utje?em se Tebi od od svakog zla koje je u njemu i poslije njega. " (Hadis biljei Ebu Davud).

6. Spavanje (odmor), s nijetom nagrade

Rekao je Mu'az, radijallahu anhu: " Zaista se nadam nagradi za svoje spavanje, kao to se nadam nagradi za svoju budnost."

7. Odlazak na posao ili u kolu

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Niko nije pojeo bolju hranu od one koju je stekao svojom rukom. Zaista se Allahov poslanik Davud, alejhi selam, hranio imetkom ste?nim svojom rukom." (Hadis biljei Buharija)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae: "Ko krene putem traenja znanja, Allah ?e mu olakati put do Denneta." (Buharija)

8. Veli?anje i slavljenje Allaha, tebareke ve te'ala, tokom dana
????? ???????? ??????? ??????????? ?????????? ?
"A srca se doista, kad se Allah pomene smiruju!" (Prijevod zna?enja, Ar-R'ad, 28.)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem :"Neka ti je jezik neprestano vlaan od spominjanja Allaha Uzvienog". (Tirmizi, Ibnu Madde) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Stanovnici Denneta ne?e ni za ?im aliti, osim za trenutkom koji je proao, a u njemu nisu slavili Allaha Uzvienog. " (Hadis biljei Taberani)

9. Svakodnevna sadaka

Neka ti bude na umu da melek u?i svako jutro dovu za onoga ko udjeljuje sadaku, kako se spominje u hadisu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: " Allahu, podari svakom onom ko udjeljuje bolje i vie od onoga to udijeli"( Hadis biljei Buharija)

POSLIJE PODNE

1. Podne namaz obaviti na vrijeme i u dzematu

Rekao je Ibn Mes'ud, radijallahu anhu: " Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je podu?io stvarima koje su od upute, a jedna od stvari upute je namaz obavljen u damiji u kojoj se u?i ezan. " (Hadis biljei Muslim)

2. Klanjati podnevske sunete, koji spadaju u dvanaest potvr?enih dnevnih suneta, ?etiri prije farza i dva poslije farza.

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Ko u no?i i danu klanja dvanaest rekata (sunneta), bit ?e mu sagra?ena ku?a u Dennetu: ?etiri rekata prije podne-namaza i dva poslije, dva rekata poslije akama, dva poslije jacije i dva prije sabaha.'' (Muslim)

3. Kra?i odmor

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "I tvoje tijelo ima pravo kod tebe..."

IKINDIJA

1. Ikindiju namaz obaviti u dematu

Potrudi se da klanja ?etiri rekata prije farza, jer je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Smilovao se Allah ?ovjeku koji klanja ?etiri rekata prije ikindijskog farza." (Hadis biljei Ebu Davud i Tirmizi)

2. Ako ima neko predavanje ili vaz u damiji, ostati i posluati

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: " Ko ode u mesdid da bi neto nau?io, ili druge podu?io, ima nagradu potpuno obavljenog hada. " (Hadis biljei Taberani)

3. Boravak u mesdidu

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko uzme abdest u svojoj ku?i, onako kako treba, zatim ode u mesdid, on je Allahov posjetilac, a pravo onog koji se posje?uje je da ugosti svog posjetioca." (Hadis biljei Taberani)

U?enje Kur'ana koliko smo u mogu?nosti, pa ko eli da prou?i jednu hatmu u ramazanu, on ?e u?iti pola hizba u ovo vrijeme. Ko bude elio dvije hatme da prou?i u ramazanu taj ?e u?iti jedan hizb u ovo vrijeme. Ko bude elio tri hatme da prou?i u ramazanu, taj ?e u?iti isto jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko eli vie od ovoga sam ?e sebi pove?ati onoliko koliko je u mogu?nosti.

4. Prou?iti ve?ernji zikr

AKAM

1. U?enje dove prije po?etka iftara

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Trojici se dova ne odbija, posta?u dok ne iftari" ( Hadis biljei Tirmizi)

2. Otpo?eti iftar uz dovu:

??? ????? ?????? ??????? ???? ????? ?? ??? ????
" Nestala je e?, natopile se ile, a nagrada je osigurana, ako Allah htjedne." (Ebu Davud)

3. Obaviti akam namaz u dematu

4. Druenje sa porodicom

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: " I tvoja ena ima pravo kod tebe..."

5. Priprema za jaciju i teraviju namaz

JACIJA

1. Jaciju namaz u dematu obaviti

2. Teraviju namaz obaviti do kraja sa imamom

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko provede Ramazan klanjaju?i, vjeruju?i, nadaju?i se nagradi od Allaha, delle anuhu, bi?e mu oproteni prijanji grijesi! " (Buharija)

Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: "ko bude klanjao za imamom, sve dok imam ne zavri sa svojim namazom, ima?e nagradu kao da je cijelu no? klanjao! " (Hadis prenose petorica, a imam Tirmizi ga smatra sahihom.)

3. U?enje Kur'ana

Ko eli da prou?i jednu hatmu u ramazanu, on ?e u?iti pola hizba u ovo vrijeme. Ko bude elio dvije hatme da prou?i u ramazanu, taj ?e u?iti jedan hizb u ovo vrijeme. Ko bude elio tri hatme da prou?i u ramazanu, taj ?e u?iti jedan duz u ovo vrijeme.
Ko eli vie od ovoga sam ?e sebi pove?ati onoliko koliko je u mogu?nosti.

ZADNJA TRE?INA NO?I

1. No?ni namaz, sa duim rukuom i seddom.

2. Klanjanje vitr namaza, za one koji nisu klanjali u dematu sa imamom.

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "U?inite da zadnji va namaz bude vitr." (Buharija i Muslim)

3. U?enje Kur'ana

Ko eli da prou?i jednu hatmu u ramazanu, on ?e u?iti pola hizba u ovo vrijeme. Ko bude elio dvije hatme da prou?i u ramazanu taj ?e u?iti jedan hizb u ovo vrijeme. Ko bude elio tri hatme da prou?i u ramazanu, taj ?e u?iti jedan duz u ovo vrijeme.
Ko eli vie od ovoga sam ?e sebi pove?ati onoliko koliko je u mogu?nosti.

U SLOBODNOM VREMENU

-Zijareti blinjih, komija, prijatelja;
-Pokuati biti to aktivniji na polju da've u toku ramazana;
- ?itanje korisnih knjiga, koje pojanjavaju propise, ali i stvari vezane za lijep ahlak;
-Iskoristiti svaku priliku da pove?a iman, i da radi to vie hajrata i dobrih djela u ovom plemenitom mjesecu.

Napomena:

1. Poznato je da se u naim damijama, u Bosni, klanja teravija sa vitrom, zbog toga je obaviti takav namaz u dematu, skupa sa imamom, od po?etka do kraja, bolje nego ostaviti vitr i sam klanjati u zadnjoj tre?ini no?i, zbog hadisa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "ko bude klanjao za imamom, sve dok imam ne zavri sa svojim namazom, ima?e nagradu kao da je cijelu no? klanjao!" A oni koji nisu uspjeli klanjati teraviju sa imamom, takvima je bolje da ostave vitr za zadnju tre?inu no?i.

2. Vrijeme za jutarnji zikr po?inje poslije klanjanja sabah namaza i traje sve do izlazka Sunca, a vrijeme za ve?ernji zikr po?inje od ikindije i traje do zalaska Sunca. Ovog je miljenja i Ibn-Kajjim, rahimehullah, a dokaz je Allahov, te'ala, govor: " Hvale?i Gospodara svoga, prije izlaska Sunca i prije zalaska njegova." (Prijevod zna?enja, Ta-ha, 130. )

Dok ejh Abdul'Aziz bin Baz, rahimehullah, kae za jutarnji zikr, da onaj koji nije to u?inio prije izlaska Sunca, moe sve do podne namaza, a ko nije prou?io ve?ernji zikr do zalaska Sunca, to moe i poslije akam namaza, ili poslije jacije namaza.

I na kraju, nek je selam i salavat na Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem!

Pripremio: Sanel Rami?, prof.
Na osnovu teksta " Bernamidu sa'im", ejha Halid ibn Abdurrahman Ed-DurvejAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...