Četvrtak, JUNE 13, 2024
ramazanski_savjeti

Prioriteti u mjesecu Ramazanu


ramadan_xxIako znamo da je mjesec ramazan najodabraniji od svih i da se u njemu ibadeti i dobra djela nagra?uju viestruko do te mjere da "Onaj ko se u tom mjesecu priblii Allahu

?injenjem dobrog djela, makar bilo i neznatno, bit ?e nagra?en kao da je u?inio farz u neko drugo vrijeme! A ko u?ini farz, bit ?e nagra?en kao da je u?inio sedamdeset farzova kad nije ramazan!" (kojeg je prenio Selman r.a., a zabiljeio Ibn Huzejma u svom Sahihu), ipak, primje?ujemo da i ove godine kao i predhodnih, muslimani ve? prvi dan ramazana vode estoke rasprave i tom prilikom izgovaraju veoma krupne rije?i i optube kojima sebi daju za pravo da raspravljaju o veoma opasnim stvarima kao to su presude ko ?e u?i u dennet, a ko ne?e, ko je na kojem stepenu, iznose se sramote i vri javno ruenje muslimanake ?asti!!!

Smatram da bismo morali da se potpuno druga?ije odnosimo prema ovom blagoslovljenom daru od naeg Milostivog Gospodara i da se ne bismo smjeli ovako nemarno da odnosimo prema tako velikoj blagodati!!!


Ukoliko znamo vanu informaciju da, Allah u mjesecu ramazanu, svaki dan i no? ima one koje osloba?a vatre, a svaki musliman koji uputi dovu trae?i njome neto, biva mu usliana. (Ahmed, El-Bezzar), tada bismo trebali da danono?no dovimo za popravljanje naeg stanja, stanja naeg umeta, oprost grijeha nama i drugim ljudima, jer neminovno za to nas slijedi velika nagrada, jer ?e meleci dovit za nas, a sa druge strane nikada ne znamo kako naa dova moe djelovat na kategorije onih za koje dovimo.


Toliko je onih koji su potrebni naih dova. Toliko je onih koji vape za spasom, izbavljenjem iz nevolja, dumanskih zatvora, eljni hrane, pi?a, slobode, mnogima je potreban lijek,... mnogi ramazan provode u strahu za sebe, svoje porodice, svoju imovinu, ?ast... mnogi prolijevaju suze zbog nepravde koja im se ?ini...


Veliki broj njih je nekada dovio za nas, prolijevao krv i suze, a mi sada nismo u stanju da se skoncentriemo pa da svoje vrijeme koje nam je Allah u amanet dao, da provedemo u dovama za njih, za umet, za nas.... alosno je nae stanje u kome i u toku najodabranijeg mjeseca, ne moemo da otvorimo o?i i popravimo nae me?usobne odnose u kome ne znamo da postavimo prioritete !!!


Zar nas je tome u?io Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem? Zar nas je najodabraniji odgajatelj podu?avao da se u vrijeme mubarek mjeseca raspravljamo, me?usobno optuujemo i vrijeme provodimo u gafletu? Subhanallah, zar nam nije dovoljno da pogledamo jedne vijesti pa da se probudimo iz dubokog sna i postavimo prioritete!? Zar nam nije prioritet jedinstvo muslimana u vrijeme u kome se pored toga to su se svi neprijatelji u ljudskom i ejtanskom liku ujedinili, deavaju velike podjele u islamskim zemljama u kojima se sve ono to ima veze sa ispravnim slije?enjem Kur'ana i suneta smatra nepodobnim, neprihvatljivim i opasnim...


Zatim, vidimo kroz me?usobnu komunikaciju kao iz dawetske projekte da veliki broj onih koji imaju veoma velika iskuenja u porodicama, braku, odgoju djece, sticanju imetka, islamfobi?nim medijima, koji uti?u na nae komijske odnose, a zaboravljamo da nam je recept za rjeenje svih tih problema ponudio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem i rije?ima:


Smutnja za ?ovjeka moe biti u njegovoj porodici, imovini i susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i dijeljenje zekta!


U ovom slu?aju potrebno je naglasiti da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem tako?er rekao:


Onaj ko ne naputi ruan govor i runa djela, nema potrebe da ostavlja hranu i pi?e! (Buhari)


Svakodnevno sluamo o ispovijestima velikog broja bra?e i sestara koji se bore sa ejtanom prokletom, sa dinskim djelovanjima i suvie ?esto ejtana krivimo za svaki pogrean korak u svom ivotu, u me?usobnim odnosima i poputanjem u slije?enju Kura'na i suneta. Allah uzvieni nam je dao sluh, vid i razum i upozorio nas da ?emo za sve to odgovarati, pa odakle nam onda hrabrost za ovako nemaran odnos prema mubarek mjesecu u kome se nalazimo kada znamo da se u njemu pored mnogobrojnih blagodati nalazi i put ka unitenju ejtana prokletog, njegovog djelovanja...

Saznali smo na?ine kako da mu ki?mu polomimo, zatamnimo njegovo prokleto lice i udaljimo ga od sebe u razdaljini izme?u istoka i zapada kako nam je prenijeo Imam Dafer Sadik, Allah mu se smilovao, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike upitao ashabe: Ho?ete li da ?ujete za neto to ?e u?initi da razmak izme?u vas i ejtana bude onoliko koliko je izme?u istoka i zapada?' Kada su odgovorili potvrdno on je nastavio: 'To je post. Od njega mu crni lice, sadaka mu slomi le?a, ljubav u ime Allaha i pomo? drugima u ?injenju dobra slama mu rep, a traenje oprosta cijepa mu ki?mu. Za sve postoji zekat, a zekat za tijelo je post.


Zar ?emo propustit ovu priliku i ?ekat kada ?e nas Gordi upozorit na zulum koji sami sebi ?inimo kao to je to u?inio zemljotresom u prologodinjoj ramazanskoj no?i? Moda se osje?amo bezbrino pored toliko upozorenja koja su uslijedila nakon prologodinjeg ramazana pa sve do dananjeg dana ili nas takve informacije zaobilaze zbog mnotva dawetskih projekata koji su se sveli na ruenje tu?ih ugleda i odvra?enje problema od stvarnih problema u kome se danas nalaze muslimani Bosne, pa i svijeta???


Nemojmo da budemo zalimi sami prema sebi jer uistinu ?emo odgovarati pred Sveznaju?im Gospodarom i za vid i za sluh, i za razum, i za blagodati slobode, slobodnog vremana, zdravlja i snage koju nam je u ovom ramazanu podario, a ne znamo kakav nas slijede?i ramazan ?eka ukoliko ga uopte doivimo.


Zamislimo da nam je ovaj ramazan posljednji, da vie nikada ne?emo ?ekati i istraivati no? Kadr. Uputimo dovu Allahu da nam pomogne da tu odabranu no? ovog ramazana provedemo u ibadetu i istinskom robovanju Allahu i nimalo se ne brinimo koja je to no? jer ?e nas Sveznaju?i uputiti na nju i osnait nae tijelo u ibadetima upravo u to vrijeme.


Ukoliko svaku sekundu ovog mubarek vremena provedemo u istraivanju prioriteta, tada nas ne?e nimalo brinut da li ?emo sljede?u godinu imati tu po?ast da doivimo istu ansu.


Razmislimo o tome koliko je onih koji su prole godine bili sa nama u ovom mubarek mjesecu, a kojih sada vie nema me?u nama. Oni vie ne mogu niti jednu seddu svom Gospodaru da u?ine, oni vie ne mogu niti jedan harf Kur'ana ?asnog da prou?e, oni vie ne mogu niti jedan istigfar da u?ine, a ?itav dunjaluk i sve to je na njemu dali bi da samo mogu jo jednom od Allaha oprost grijeha da zatrae!?


Oni vie nemaju nikakve koristi od Ramazana, od no?i Kadr i njenih blagodati, ali mi danas jo uvijek moemo da koristimo i njima i sebi. Mi danas moemo da dovimo i traimo za njih oprost grijeha, zatitu od kaburskog azaba, da udijelimo sadaku i uradimo neko trajno dobro djelo nadaju?i se da ?e im time Allah olakat stanje u kome se nalaze. Moda ?e nama ve? sljede?eg ramazana trebat ne?iji rahmet u istoj situaciji u kojoj se oni sada nalaze!!!


Pa imamo li hrabrosti nastaviti ostatak mubarek ramazana ovako kako smo ga zapo?eli???

Na?a Dizdarevi?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA