Ponedjeljak, JULY 22, 2024
pokajnici_logo

Prelazak na Islam koji ce vas ganuti do suza


424-namazTu sam postavila razna pitanja, izme?u ostalog sam pitala i zato se stalno rade vjebe, odnosno pokreti tijela. Rekli su mi da je to molitva. Nisam odmah povjerovala u to dok neko nije postirao link za islamsku molitvu sa youtube-a gdje sam se uvjerila da je to uistinu tako. Bila sam okirana!! ?ovjek koji je bio potpuno senilan, i nije se sje?ao svoje vlastite djece, ta je bio po zanimanju i koji je jedva mogao da jede i pije, je bio sposoban da obavlja molitvu, i ne samo to, znao je i sje?ao se je ajeta koji su bili na drugom jeziku!

Zovem se Kasi i imam 23 godine. Diplomirala sam kao medicinska sestra ove godine i dobila sam posao kao njegovateljica. Moj pacijent je bio jedan stariji gospodin, Englez, koji je imao oko 80-tak godina i koji je bio obolio od Alchajmerove bolesti. Moj prvi susret s ovim pacijentom je proao uobi?ajeno i dobila sam njegov zdravstveni karton da ga prou?im. U njegovom kartonu sam vidjela da je neko upisao da je ovaj gospodin preao na islam, i samim time je bio musliman.

Iz ovog sam shvatila da ?u prema njemu morati imati poseban pristup to se ti?e njegove njege, i da moram da prilagodim tretman njege upravo onako kako bi odgovaralo njegovim ubje?enjima. Kupila sam halal meso koje sam mu kuhala, i vodila sam ra?una da ni u ?emu od hrane nema primjesa svinjetine ili alkohola. Istraivala sam vjeru islam kako bi se to bolje brinula o mom pacijentu i saznala sam da su svinjetina i alkohol zabranjeni u islamu.

Bolest mog pacijenta je bila uzela maha, i mnoge moje kolege nisu shvatale zato se ja toliko trudim oko njega. Moje shvatanje i ubje?enje je bilo da svaka osoba koja je predana svojoj vjeri zasluuje da bude potovana iako nije sama vie u situaciji da razumije. Nakon nekoliko sedmica primjetila sam da moj pacijent pravi neke identi?ne pokrete. Prvo sam pomislila da je imitirao ne?ije pokrete, nekog koga je vidio da to radi, ali sam ga posmatrala due vrijeme i vidjela da se ta radnja ponavlja, ujutro, poslije podne i nave?er.

Ovi pokreti su uklju?ivali podizanje ruku, pregibanje, a potom bi stavljao svoju glavu na pod. To nisam shvatala. On je tako?er ponavljao re?enice na nekom meni nerazumljivom jeziku, i pomalo je mumlao jer je njegov govor oslabio zbog njegove bolesti. Jo neto zanimljivo to sam primjetila je bilo da mi nikada nije doputao da ga hranim lijevom rukom, iako sam ja lijevoruka! Nekako sam znala da je to povezano s njegovom vjerom ali nisam shvatala kako.

Jedan od mojih kolega mi je rekao da postoji program na internetu pod imenom paltalk gdje ljudi diskutuju i vode debate o religiji. Ja nisam poznavala nikog drugog ko je bio musliman osim moga pacijenta. Pomislilia bih kako bi bilo dobro da porazgovaram s nekim i postavim neka pitanja koja su me interesovala o islamu. Posjetila sam jednu sekciju pod naslovom islam i ula sam u jednu chat sobu koja se zvala Istinska poruka. Tu sam postavila razna pitanja, izme?u ostalog sam pitala i zato se stalno rade vjebe, odnosno pokreti tijela. Rekli su mi da je to molitva.

Nisam odmah povjerovala u to dok neko nije postirao link za islamsku molitvu sa youtube-a gdje sam se uvjerila da je to uistinu tako. Bila sam okirana!! ?ovjek koji je bio potpuno senilan, i nije se sje?ao svoje vlastite djece, ta je bio po zanimanju i koji je jedva mogao da jede i pije, je bio sposoban da obavlja molitvu, i ne samo to, znao je i sje?ao se je ajeta koji su bili na drugom jeziku!

Ovo je za mene bila nevjerovatna spoznaja i znala sam da je ovaj ?ovjek predan vjernik i to me je nagnalo da jo vie izu?avam islam kako bi se to bolje brinula o njemu. ?esto sam posje?ivala paltalk i trudila sam se da ?itam prijevod Kurana i da sluam u?enje Kurana. Sura P?ele je imala jak efekat na mene, svaki put kada bih je sluala, jeila sam se, i sluala sam je ?ak po nekoliko puta na dan.

Spasila sam snimak u?enja Kurana na moj iPod i onda sam putala to mom pacijentu kako bi sluao u?enje, a on bi se smijeio i plakao, a ja bih pratila prijevod Kuranskih sura, i shvatala bih momentalno zato je to imalo takav efekat na njega. Primjenjivala sam znanje ste?eno na paltalku kako bih se brinula o pacijentu ali sam postepeno shvatila da dolazim na paltak kako bih pronala odgovore i na moja vlastita pitanja.

Nikada nisam odvojila vrijeme kako bih sjela i razmiljala o svom vlastitom ivotu. Svoga oca nisam poznavala. Majka mi je preselila kada sam imala samo 3 godine. Mene i moga brata su odgojili nai nana i dedo koji su preselili na onaj svijet prije 4 godine. I sada smo ostali nas dvoje sami, moj brat i ja. Bez obzira na te sve gubitke, uvijek sam bila sretna i zadovoljna. Tek kada sam provela odre?eno vrijeme s mojim pacijentom, spoznala sam osje?aj koji mi je kazivao da neto nedostaje u mom ivotu.

Meni je nedostajao osje?aj koji je on imao, bez obzira to je jako patio i bio teko bolestan. Taj osje?aj je bio osje?aj smirenosti i unutarnjeg mira. Traila sam taj osje?aj pripadanja i da sam dio ne?ega, ne?ega ?ega je i on bio dio, iako niko nije bio pored njega niti s njim. Dobila sam spisak sa adresama damija u mojoj blizini od jedne gospo?e s paltalka. Odlu?ila sam da posjetim jednu od tih damija. Posmatrala sam obavljanje namaza i nisam mogla zaustaviti suze. Privla?ila me je damija na svakodnevnoj bazi, a imam i njegova supruga su mi davali knjige i kasete i bilo im je drago da odgovaraju na moja pitanja.

Svako pitanje koje sam postavila u damiji i na paltalku mi je bilo pojanjeno s takvom jasno?om i dubinom da mi nije preostajalo nita drugo no da prihvatim sve te odgovore. Nikada nisam pripadala niti jednoj vjeri, ali sam uvijek vjerovala da postoji Bog, ja samo nisam znala kako da ga oboavam.

Jedne ve?eri sam se uklju?ila na paltalk i jedan od govornika je govorio na mikrofon, a zatim mi se obratio. Pitao me da li imam nekih pitanja, a ja sam odgovorila da nemam. On me pitao da li sam zadovoljna odgovorima koje sam prije dobila, na to sam odgovorila da jesam zadovoljna. Pitao me ta me sprje?ava da prihvatim islam, a ja nisam mogla da mu odgovorim.
Otila sam potom u damiju sljede?e jutro, da gledam kako se obavlja sabah namaz. Imam mi je postavio isto pitanje, no ni njemu nisam mogla odgovoriti.

Nakon toga sam otila na posao. Dok sam hranila mog pacijenta, pogledala sam ga u o?i i tada sam shvatila da je jedina stvar koja me sprje?ava da prihvatim islam strah ne strah od ne?ega loega, nego strah da ja nisam vrijedna islama kao moj pacijent. Toga poslijepodneva sam ponovo otila u damiju i pitala imama da mi pomogne pri izgovaranju ehadeta. On mi je pomogao i objasnio i pokazao mi ta treba da uradim. Osje?aj nakon izgovorenog ehadeta ne mogu da objasnim. Osje?aj je bio neopisivi smiraj, sre?a, i najvie od toga mir.

Prva osoba kojoj sam rekla da sam muslimanka nije bio moj brat, nego moj pacijent. Otila sam kod njega, ali ?ak i prije nego to sam izustila iti jednu rije?, on se nasmjeio i po?eo da pla?e. I ja sam briznula u pla? pred njim. Toliko toga sam mu dugovala. Dola sam ku?i i ulogovala se na paltalk i ponovila sam pred prisutnim ehadet u chat sobi. Svi su mi pomagali, iako nikoga od njih nikada nisam srela u ivotu. Oni su mi bili bliskiji od mog ro?enog brata.

Nakon nekog vremena sam nazvala mog brata i rekla sam mu da sam postala muslimanka. On nije bio sretan, ali me je podrao i rekao mi je da ?e uvijek biti uz mene. Nisam mogla traiti vie od toga. Nakon prve sedmice od kada sam postala muslimanka, moj pacijent je preselio na ahiret u snu, dok sam ja bila pored njega. Svi smo Allahovi i Njemu se vra?amo. Umro je dostojanstveno, mirnom smr?u je preselio na onaj svijet, a jedina osoba pored njega sam bila ja.

On mi je bio poput oca kojega nikada nisam imala, i on je bio moja vrata u islam. Od dana moga ehadeta do danas, i svaki dan dok ivim, molim Allaha da mom pacijentu ukae milost i da primi sva njegova dobra djela, i da mu ih uve?a desetorostruko. Volila sam ga u ime Allaha, i svaku no? dovim Allahu da budem barem jedan gram muslimanka kakav je on bio musliman. Islam je vjera otvorenih vrata, za sve one koji ele da u?u. Uistinu je Allah Najmilostiviji, i Najsamilosniji.

DODATAK: (Dodano od strane administracije chat sobe sa paltalka na njihovoj web stranici truemessage) Naa sestra Kasi je preselila na ahiret u oktobru 2010, svi smo Allahovi i Njemu se vra?amo. Ona je posvetila svoju dawu svome bratu, koji je prihvatio islam. Hvala Uzvienom Allahu. Molimo Allaha da naoj sestri Kasi podari Dennet. Amin.

Izvor: turntoislam.com
Prijevod: Selma K.

Izvor: n-um.comAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...