Ponedjeljak, JUNE 24, 2024
kuran


sidr

LIJECENJE KURANOM UZ UPOTREBU BILJA

SIDR I KOSTUS -(indiancostus)

 

Pripremio :SenadKovacevic-Australia

Svakazahvala i hvalapripadajuUzvienomAllahu, i neka je salavat i selamnaPoslanika, sallallahualejhivesellem, njegovuporodicu i ashabe.

Lije?enjesihra i djelovanja urokljivog oka koriste?i li?e sidra

Sidr

Svi njegovi dijelovi imaju ljekovitu vrijednost. Listovi se koriste kao biljni ampon, za lije?enje peruti, vake, ote?ene o?i, gojaznost... Pomijean sa toplom vodom listovi se koriste za ?i?enje tijela jer su dezinfekciona sredstva i ulje iz smole je dezodorans. Njegov pepeo se koristi za lije?enje zmijskih ujeda. Otkriveno je da njegovi plodovi imaju veoma veliku energetsku vrijednost. Njegove sjemenke su bogate proteinima; listovi su bogati kalcijumom, gvo?em i magnezijumom. Korijen i kora se tako?e koriste u raznim medicinskim preparatima.

Sidrat ul-Munteha, gdje je Poslanik a.s. vidio Dibrila kada je bio na Mi'radu: "On ga je i drugi put vidio, kod Sidretu-l-muntehaa, kod kojeg je dennetsko prebivalite, kad je Sidru pokrivalo ono to je pokrivalo pogled mu nije skrenuo, nije prekora?io, vidio je najveli?anstvenija znamenja svoga Gospodara. " (en-Nedm, 53:13-18). Dio preveden ovdje kao kad je Sidru pokrivalo ono to je pokrivalo je objanjen u hadisu koga biljei Buhari od Ebu Zerra u kome Muhammed a.s. kae: Bilo je prekriveno bojama, ne znam kojim Prema hadisu od Ebu Saida i Ibn Abbasa, on je rekao: Bilo je prekriveno melekima. U Muslimovom sahihu stoji: Kada je bilo prekriveno sa tim ?ime je bilo prekriveno Allahovom naredbom, promijenilo se i nema Allahovog stvorenja koje moe opisati njegovu ljepotu. U poznatom hadisu o Miradu Muhammed a.s. kae da kada ga je Dibril podigao u nebesa, on je po Allahovoj naredbi iao od jednog neba do drugog dok nije doao do sedmog neba. Rekao je: Onda sam odveden do Sidrat ul-Munteha; njegovi plodovi su kao vr?evi Hadera a li?e poput slonovskih uiju. Re?e, Ovo je Sidrat ul-Munteha (el-Buhari, 3598).

sidr

Razlog zato se zove Sidrat al-Muntaha Prenosi Ibn Mesud a biljei imam Muslim: Tu sve to dolazi sa zemlje zastaje (jentehi) i uzima se odatle, a i to ide dolje to se zaustavlja i odatle preuzima. En-Nevevi kae: To se zove Sidrat ul-Munteha jer znanje meleka prestaje na tom mjestu, i niko nije otiao dalje od toga, osim Allahov Poslanik a.s.

Kori?enje sidra Grupa u?enjaka tvrdi da je sidr uspjeno lije?i sihr, uz Allahovu odredbu

Ibn Hader navodi u El-Fethu da Abtal tvrdi u knjigama od Wehba ibn Munebeha da se uzme sedam listova zelenog sidra, da se izmrve sa dva kamena, da se tome doda voda, pru?i ajet Kursi i Qawakil ajeti (to su sure koje po?inju sa 'Qul' 'Reci' a to su: sura Dinn, Kafirun, Ihlas, Felek i Nas) zatim se uzmu tri gutljaja i opere se sa ostatkom vode. Ovo ?e otkloniti sve bolove i izlije?iti ljude sa seksualnim porteme?ajima (Fath Al-Bari -10/233).

El-Lalkai je rekao da Muhamed ibn Osman pri?a da Said bin Muhamed Al-Hanat navodi slijede?e: ''Ishaq ibn Ebi Israel je rekao: '?uo sam Sufjana da je rekao da je Sulejman ibn Umeje ibn Mesud (ejh Taqifa) ?uo da je Aia r.a. savjetovala enu da koristi sidr i vodu da spere tragove sihra (Sharh Usul Itiqad Ahl Al-Sunah wa Al-Jamaa -7/1288).

ejh Abdullah bin Abdelrahman El-Dibrin tvrdi ''U?io sam rukju rodbini i prijateljima koji nisu mogli da imaju seksualne odnose sa svojim enama slijede?i ono to je ibn Kesir rekao. Koristio sam li?e sidra i u?io ajete koje je naveo i oni su se Allahovom voljom izlije?ili.''

Vrijedi napomenuti da koristiti vodu od sidra u navedenoj formi ima veliki efekat i mnogi koji lije?e su svjesni toga. Ipak, korist od te vrste lije?enja nije samo za ljude koji ne mogu da imaju seksualne odnose sa enama, to isto koristi i onima koji boluju od epilepsije, urokljivog oka i sihra op?enito (samo za pranje).

Da se odstrani sihr sa osobe, posebno ako ?ovjek ne moe pri?i eni zbog opsjednutosti sihrom, je da se uzme sedam listova sidra i da se izmrve u posudu sa dva kamena, nasuti u posudu dovoljno vode da se opere tijelo, izvaditi kamenje iz posude i onda u?iti navedene ajete: (Nakon u?enja popiti tri gutljaja i oprati se ostatkom vode. Ova se procedura moe ponoviti dva ili vie puta dok se ne odstrani sihr. Ajeti se mogu prou?iti tri do sedam puta radi ja?eg efekta.)  

 1. Fatiha
 2. Ajet Kursi i jo 4 ajeta, zna?i do kraja slijede?e stranice Kur'ana (2/255-259).
 3. Aere Lillahi (2/284-286)
 4. Surah al-A'raf (7/117-119)
 5. Surah Yunus(10/79-82)
 6. Surah Ta-Ha(20/65-69)
 7. Srah al-Kfirn (109) 
 8. Srah al-Ikhls (112) 
 9. Srah al-Falaq (113) 

10. Srah al-Ns (114)

 indisan_costus_kostus

Kostus (Qist)

Morski kostus (Qust al-Bahri) i kostus indijskog drveta ('Oud al-

Hindi ili Qust al-Hindi)

Biljka Kust, koja je poznata kao kostus je visoka 2 metra i uglavnom se nalazi na sjeverozapadu i sjeveroistoku himalajskog regiona. Korijeni se koriste u medicinske svrhe. Ibn Hader citira Ibn Arebija koji je rekao da postoje 2 vrste kostusa; Kust Al-Bahri (morski kostus) i 'Oud Al-Hindi ili Qust Al-Hindi (kostus indijskog drveta). Morski kostus je bijeli a kostus indijskog drveta je lju?i i tamniji.

Poslanik a.s. je rekao: ''Putanje krvi (Hidama) i morski kostus su najbolji za lijek.'' I dodao: ''Ne bi trebalo tetiti vaoj djeci lije?enjem angina pritiskom njihovih krajnika, radije koristite morski kostus.'' [Sahih el-Buhari (5696)].

Ibn ul Kajjim je rekao: "Postoje dvije vrste kostusa, bijela vrsta koja se zove (Qust al-Bahri) morski kostus. Kostus indijskog drveta ('Oud al-Hindi ili Qust al-Hindi) je najlju?i a morski kostus je najblai. Obje vrste sadre mnoge koristi...'' Oni isuuju sluz (lajm) i prehladu. Kad se uzimaju kao napitak, oni pomau slabu jetru, eludac i prehlade povezane s takvim slu?ajevima. Kostus koristi i protiv razli?itih groznica, bola na strani tijela i otrova. Kada se lice namae kostusom koji je izmljeven i pomijean sa vodom i medom onda lije?i mrlje koje se pojavljuju na licu. Galinus je rekao da kostus iscjeljuje tetanus, bol na obje strane i ubija mjesta (koje je nazvao sjemenke bundeve).

Moderna istraivanja sugeriraju da je kostus dobar pro?i?iva? krvi, antiseptik i pove?ava konu cirkulaciju. Stoga bi mogao biti koriten za lije?enje peruti, pjega i liajeva. Tako?e odbija insekte i moe se koristiti da ?uva odje?u od insekata. Koristi za gr?eve a pomae i protiv kalja, bronhitisa, bronhijalne astme, paraliza, paraliza lica i sli?no.

Kako se uzima kostus:

1. 1 kai?ica kostusa, 1 kai?ica meda u toploj vodi, najbolje na prazan stomak, jednom dnevno.

Koristi se za lije?enje; bolova u stomaku, proljeva, zatvora, problema debelog crijeva, krvnih ugruaka, tumora, raka, holesterola, visokog krvnog pritiska, astme, problema s disanjem, ?isti stomak, pove?ava plodnost, ja?a mii?e nakon poroda, pomae za mravljenje (uzeti dva puta dnevno, ujutro i nave?er), dijabetes (bez meda).

2. 1 kai?ica kostusa, 1 kai?ica meda, pomijeati zajedno i namazati po koi. Sa?ekati dva sata i to isprati.

To se koristi za lije?enje; akni, bubuljica, pjega, oiljaka, opekotina, razujedanja, ujeda komaraca, liajeva, hemoroida

3. 1 kai?ica kostusa, 1 ?aa vode, kuhati dva minuta zajedno i sa?ekati da se ohladi. Promu?kati i staviti po tri kapi u svaku nozdrvu.

To pomae pri krvarenju iz nosa, curenju nosa i kao dezinfekcija za posjekotine.

4. 1 kai?ica kostusa, staviti direktno na kou.

Pomae kod gljivi?ne infekcije stopala (atletsko stopalo) i koristi se kao prirodni dezodorans. Uzima se sa hranom ili pi?em, jednom sedmi?no. Pomae i ja?anje imuniteta.

5. 1 kai?ica kostusa, 1 ?aa kokosovog ulja. Ugrijati na niskoj temperaturi i sa?ekati da se ohladi. Dobro promu?kati i aplicirati na kou.

To se koristi za lije?enje peruti, gubitak kose, artritis, reumatizam, liajeve, ujeda, mrlja...

Kao i kod bilo kojih biljnih preparata- provjerite s lije?nikom prije uzimanja. Trudnice ne smiju ovo koristiti. Provjerite s lije?nikom ako uzimate lijekove za razrije?ivanje krvi ili lijekove za visoki krvni pritisak prije uzimanja.

Lije?enje sihra kostusom

Kapi za nos spravljene od indijskog kostusa se mogu koristiti da razljute tvrdoglavog dina [koji je opsjeo osobu i nije ga lahko istjerati]. Pacijent to treba uzeti kroz nos, tako da kostus ide pravo u mozak gdje je din lociran i on ?e se toliko uznemiriti da ne?e mo?i to podnijeti i pouri?e da bjei, ili ?e razgovarati sa u?a?em rukje i obe?a?e da ode i ne vrati se. U hadisu se pominju vrline indijskog kostusa, poput onoga koga biljei Buhari u svom Sahihu (5692): Prenosi se da je Um Kajs bint Mihsan rekla: '?ula sam Poslanika a.s. da kae: ''Trebalo bi da koristite indijski tamjan [al-'ud al-hindi] jer u tome je lijek za sedam bolesti. On se moe uzeti u obliku kapi za nos za probleme grla ili dat u stranu usta za upalu plu?a.''

Kako dati kapi od indijskog kostusa?

Indijski kostus treba biti samljeven u prah. U Fath Al-Baari, Ibn Hader je opisao kako se koristi indijski kostus. On je rekao: pacijent treba da legne na le?a, a neto treba staviti ispod ramena da bi se podigla, tako da mu je glava zaba?ena nazad. Kapi maslinovog ulja pomijeanog sa kostusom bi tada trebalo staviti u nos, tako da one mogu do?i do mozga i bilo koja da je bolest u pitanju moe se odstraniti kihanjem.

Kostus tap moe da se kuha 10-15 minuta i pije na primjer tri no?i za redom. Tako?e, kostus prah se moe dodati u maslinovo ulje i onda se masirati na koi. Kostus prah moe se dodati u toplu vodu i sa medom piti ujutru. Ove metode su primjenjivane i bile su uspjene u istjerivanju dina i lije?enjusihra.

Obi?no din moe biti protjeran na ovaj na?in, ali ako din iza?e, a onda se vrati iz bilo kog razloga, npr. natjeran da u?e u osobu onda pacijent treba da snimi slijede?e sure i da ih slua:

El-Fatiha, El-Bekara, Ali 'Imran,Et-Tevba, Ja-Sin, Es-Saffat, Ed-Duhan, Kaf, Er-Rahman, El-Mulk, El-Dinn, El-Kafirun, Al-Ihlas, El-Felek i En-Nas. 

 

 

www.ljekovitamockurana.comAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

LIJE?ENJE KUR'ANOM

POSJETITE MINBER.BA

 • Sažetak propisa o Bajramu
  Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
 • Način podjele kurbanskog mesa
  Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
 • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
  Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...