Ponedjeljak, JUNE 24, 2024
ramazanski_savjeti

Nije mogao prestati da pla?e u vrijeme iftara


iftar_mekkaTrideseti je dan ramazana. Sjedim u Mesdidul haramu u Mekki sa iftarom ispred sebe ?ekaju?i ezan kako bih prekinuo post i zavrio mjesec dana pokuavanja da ibadetim Allahu i da steknem Njegovo zadovoljstvo. Gledam oko sebe i svi su nasmijeeni i sretni to se ovaj mjesec privodi kraju, ali tada sam primjetio jednog ?ovjeka koji je dovio. Kako su minuti prolazili i to smo blie bili akam- namazu njegova dova kao da je postajala intenzivnija, a njegov dah mnogo tei. Onda je mujezin po?eo u?iti ezan kako bi objavio kraj mjeseca ramazana i ulazak u no? bajrama.

U tom trenutku o?ekivali biste da ova osoba spusti ruke i po?ne sa iftarom. Me?utim, umjesto toga, on je po?eo plakati. Kada kaem plakati, ne mislim da su mu se samo suze slijevale niz obraze, mislim na nekontrolirani pla?, kao da je izgubio nekog vrlo dragog ro?aka. Onda je stavio hurmu u usta pokuavaju?i da prestane plakati. Pretpostavljam da je to uradio znaju?i da je sunnet pouriti sa iftarom i da je jeo jedino pokuavaju?i da se pridrava sunneta, jer bilo je jasno da zaista ne eli da jede.

Razmiljanje o ovoj osobi me je doveo do uzroka njegovog nekontroliranog pla?a. On je plakao jer je zapravo izgubio dragog prijatelja, a njegov prijatelj je ramazan. Mjesec milosti je zavren. Mjesec oprosta je zavren. Mjesec u kojem smo oslobo?eni vatre je zavren. ejtan je sada oslobo?en iz svojih okova da iri zlo zemljom. ansa da budemo me?u onima koji su spaeni od Vatre je prola. ansa da prona?emo lejletul kadr je prola i niko nije siguran da li su njegova djela primljena.

Ukoliko stvarno shvatamo ramazan zato onda ne bismo plakali kada se zavri? Kako da ne budemo tuni kada se zavre svi blagoslovi koji se nalaze u ramazanu i koji se ne?e vratiti do sljede?e godine? Da ijedan blagoslov ramazana ode od nas je dovoljan razlog za tugu. Da li smo ikada razmiljali da li nam je oproteno zbog ramazana ili smo propali? Svima nam je poznat hadis Poslanika, s.a.v.s., kada se popeo na minber i rekao tri puta amin, a onda je pojasnio zbog ?ega je rekao amin, jer Dibril u?i tri dove, jedna od njih je- "Neka propadne svako onaj ko do?eka ramazan, a ne bude mu oproteno".

Moja bra?o i sestre, ovo je situacija pobjede ili poraza, i nema tre?e kategorije. Ili ?e vam biti oproteno u ramazanu, ili ste od onih protiv kojih su Dibril i Poslanik, s.a.v.s., u?ili dovu. To je zbog ?injenice da moramo se vie pripremati u svom pristupu prema ramazanu, i kako da osiguramo da nam nijedan trenutak ne bude izgubljen. To je razlog zbog ?ega vidimo da veliki broj ljudi pla?e kada se ramazan zavri jer nisu sigurni da li im je prihva?en ili nije, i da li im je oproteno ili nije.

Da li stvarno doivljavamo ramazan kako bismo trebali? Da li ga u potpunosti iskoristimo? Zamislimo da su nam rekli da nam dolazi voljeni gost i da ?e nas posjetiti jedanput svake godine, i svaki put kada ovaj gost do?e on donosi poklone za nas, neke koje ?emo iskoristiti tokom njegove posjete, a mnoge nakon to ode. Kako bismo se pripremali za njegov dolazak? Kakvo bi bilo nae gostoprimstvo? Koliko panje bismo posvetili ovom gostu? Kako bismo se ponaali u njegovom prisustvu? Kakvo bi bilo koritenje njegovih poklona, znaju?i da ?e neke ponijeti sa sobom? Koliko bismo bili tuni kada bi se posjeta pribliila kraju? Koliko bismo bili tuni kada zapravo ode?

Ovaj gost je zaista sveti mjesec ramazan, i on dolazi sa velikim brojem blagoslova koja nisu na raspolaganju u bilo koje drugo vrijeme. Kada ramazan ode, mi nikada nismo sigurni da li ?emo biti ivi kada ponovo do?e, tako da ga moramo maksimalno iskoristiti dok smo ivi i dok je ovdje. elim da se vratite i pro?itate odjeljak iznad, zamiljaju?i ovog gosta kao pravog insana, i zamislite svoju reakciju na njegovu posjetu.

Sada, elim da se zapitate, da li ste se ponaali prema ramazanu kao to biste se ponaali prema ovom gostu? Da li ste se pripremili za njegov dolazak pokajanjem i ?i?enjem sebe od svih zlih osobina koje imate? Da li su vaa djela u ramazanu djela potovane i pobone osobe, ili psujete, gubite vrijeme, ismijavate druge i radite loa djela? Da li ste iskoristili blagoslove ramazana- zaklju?avanje ejtana, nagradu klanjanja cijele no?i klanjanjem teravije, lejletul kadra? Da li se osje?ate tunim kako ramazan prolazi?

Moja draga bra?o i sestre to je stvarnost ramazana. Ako zaista pogledamo sebe, do?i ?emo samo do zaklju?ka da smo ravnoduni u pokuavanju da pruimo svoj maksimum tokom ovog mubarek mjeseca. Jako smo nemarni prema njegovim blagoslovima i rijetko ih koristimo, a oni dolaze samo jedanput godinje. Moja draga bra?o i sestre, ramazan je tek po?eo i prije nego to osjetimo bit ?e pri kraju, pa iskoristimo njegove blagoslove dok je jo tu. Potrudimo se da od sada planiramo unaprijed, i osiguramo da nam se proli ramazan ne moe ?ak ni uporediti sa dobrom kojeg smo u?inili tokom ovog ramazana.

Nemoj zaboraviti da podijeli hair!

Autor: Abul Beraa

Prijevod i obrada: IslamBosna.baAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...