Četvrtak, Svibanj 23, 2024

DOBRO?INSTVO SE VRA?A DOBRO?INSTVOM


rijad_autoNae vjerovanje treba da bude potvr?eno ?injenjem dobrih djela drugima, a u ime Allaha, delle anuhu, i bez ikakvih dunjalu?kih interesa. Dobro koje se ?ini drugima oplemenjuje duu dobro?initelja i onih kojima se ?ini dobro?instvo. Dobro?initelj je uvijek na dobitku, dunjalu?kom ili ahiretskom. Uzvieni Allah je zagarantovao da mu nagrada ne?e propasti:Allah doista ne?e dozvoliti da propadne nagrada dobro?initelja. (Et-Tevbe, 120)


Mnogobrojni su primjeri koji to potvr?uju, a o jednom se kazuje u sljede?oj istinitoj i vrlo pou?noj pri?i, koju u svom predavanju navodi jedan ejh, prenose?i je od jednog ?ovjeka koji mu je ispri?ao:


Dok smo bili na putu pokvarilo nam se auto. Sa mnom su bili ena i djeca, a vani je bilo vrlo vru?e. Stao sam na jednoj benzinskoj pumpi da na?em nekoga ko bi popravio auto. Rekoe mi da je kvar veliki, crko je motor i moe se popraviti samo u Taifu ili Rijadu, a mi smo na pola puta. Dok mi je porodica bila u autu, ja sam na uarenom suncu razmiljao ta da uradim sa enom, djecom i automobilom?


Zar nismo svi svjedoci ovakvih scena? Uglavnom i ne razmiljamo da stanemo i upitamo da li neto treba. Kao da nita nemamo s time, a najvie to ponudimo je dova da mu Bog olaka i pomogne. Ovo stanje moe razumjeti samo onaj kome se auto pokvari i stane. Od prolaznika o?ekuje da stanu i pomognu ti, a nervira se ako ne stanu i smatra ih dumanima. Pita se zato ne staju, iako i sam isto postupa, zar ne?!


I tako, dok su mnogi prolazili, jedan je stao, nazvao selam i upitao o ?emu se radi. O?ito se razumio u mehaniku i nakon pregleda je rekao da se kvar tu ne moe otkloniti. Subhanallah, ta sada?! Prvi put vidim ?ovjeka, ne znam ni ja njega a ni on mene. Kae mi: Vidi, brate, ti si sa porodicom a ja sam sam. Uzmi moje auto, ukrcaj porodicu, osloni se na Allaha i pravac Rijad. Ja ?u ostati kod tvog auta. U restoranu ?u popiti kafu, ru?ati i do jutra ?ekati. A ti, kada do?e u Rijad (koji je otprilike 400 km udaljen), smjesti porodicu i po auto i mene poalji lep-slubu.


Dobri ?ovje?e, kako ?e mi dati svoje auto a jedan drugog uopte ne poznajemo? Ma, hajde, moje auto je kod tebe a tvoje kod mene. Gdje moe oti?i i pobje?i? Osloni se na Allaha i vozi!


Porodica i ja smo sjeli u auto i otputovali za Rijad, dok je na nepoznati pomaga? uzeo abdest, klanjao podne i ikindiju-namaz, popio kafu, ru?ao i bezbrino legao. Stigavi u Rijad, iznajmio sam i poslao lep-slubu, koja je stigla na odredite pred zoru. Natovarili su auto, a na dobro?initelj je sjeo sa voza?em lep-slube i stigli su u Rijad oko podne.


Po dolasku u Rijad, htio sam da mu se zahvalim i oduim za uslugu, a on je rekao: Ne, ne, ne elim nita! Nita nisam uradio. Stigao sam u Rijad, auto mi je tu, el-hamdu lillah, a evo i tvog auta. Tada smo se i upoznali, a na moju molbu mi je dao svoj broj telefona i otiao.


Tako su proli dani i no?i a ja sam sjedio na sijelu gdje se pri?alo o dobrim djelima i ?injenju usluga. Na tom skupu sam rekao da sam mislio da na dunjaluku nema hajra dok mi nije doao taj i taj i u?inio uslugu, koju brat bratu ne bi u?inio, iako jedan drugog nismo ni poznavali. Detaljno sam im ispri?ao ta se zbilo.


Podosta vremena je prolo a da o njemu nisam nita ?uo, niti sam ga zvao. Okrenuo sam broj telefona, a na poziv se javila njegova supruga. Od nje, vidno uznemirene, saznao sam da je zbog dugova zaglavio u zatvoru. E, pa, sada je dolo vrijeme da se uzvrati na dobro?instvo.


Saznavi za zatvor u kojem se nalazi, sutradan sam uzeo 100.000 rijala (preko 40.000 KM) i otiao kod upravnika zatvora. Zamolio sam ga da mu preda novac za izmirenje dugova i da puste zatvorenika. Na upravnikovo insistiranje da kaem ko je hajirlija, rekao sam da kae da je dobro?initelj neko ko daje u ime Allaha i s namjerom da zatvorenik iza?e iz zatvora.


Upravnik je pozvao zatvorenika i rekao mu: El-hamdu lillah, za tebe imam radosne vijesti. Jedan od Allahovih dobrih robova, koji se nije predstavio, donio ti je 100.000 rijala da vrati dugove i iza?e iz zatvora. Uzeo je 100.000 rijala i rekao upravniku: Allah te poivio, ali taj iznos mi nita ne koristi. Ja sam u zatvoru zbog ogromne sume novca. Dugujem tri miliona rijala (oko million i tristo hiljada KM)!!


Subhanallah, uao u biznis i propao, pa zapao u ogromne dugove! A ta je 100.000 hiljada prema 3 miliona?! Kae da mu taj iznos ne?e pomo?i niti ?e ga osloboditi, pa predloi upravniku zatvora da novac dadne onima koji duguju po pet, 10 ili 20 hiljada rijala, jer ?e njima koristiti i iz zatvora ih izbaviti.


Subhanallah! Kakvo dobro?instvo! U zatvoru je a ne kae da se novac preda njegovoj eni i djeci, nego dajte ga onima koji su u zatvoru radi 5, 10 ili 20 hiljada rijala! Allahu ekber! Izbavite iz zatvora makar neke ovim novcem.


Od upravnika saznajemo da je sa tim novcem oslobodio, u ime Allaha, sedam zatvorenika toga dana. Boe, divne li due! Dobro?initelj se ne mijenja, pa i onda kada se na?e u nevolji, brizi ili zatvoru. Uzvieni Allah kae: vidimo doista da si ?ovjek koji dobro ?ini! (Jusuf, 36)


Njegovi prijatelji iz zatvora su mu se zahvalili, sa njim se oprostili i iz zatvora otili, a upravnik zatvora se ?udio: Ne znam to je ?udnije: onaj to je donio 100.000 rijala, ne kazavi ko je, ili ovaj to je podijelio novac da oslobodi zatvorenike, a sam nije imao ni jednog rijala! Doista ne  znam ko je ?udniji i ko je bolji!


Poslije dvije-tri sedmice sam ponovo nazvao ku?u zatvorenika i od ene saznao da je jo u zatvoru. Ponovo je otiao kod upravnika zatvora da se raspita zato mu prijatelja nisu pustili iz zatvora jer im je on dao 100.000 rijala za izmirenje duga. No upravnik ga je obavijestio da je dug ogroman, iznosi 3 miliona rijala i 100.000 ga nije moglo osloboditi.


Tom prilikom mu je rekao: Tako mi Allaha, ne znam ta je ?udnije, tvoja ili njegova plemenitost i dobro?instvo! Dadne nam 100.000 a ne kae ni ko si ni ta si i ponovo do?e da se za njeg raspita, a on sa tih 100.000, vidjevi da mu ne mogu koristiti, u ime Allah oslobodi sedmericu koji su dugovali po 5, 10 i 20 hiljada rijala.


Na prijatelj, koji je donio 100.000 rijala, zaprepastio se i rekao: Allahu ekber! Ovaj ?ovjek je ?udo! Zatraio je od upravnika dokaz da on doista duguje tri miliona i otiao. Poznavao je mnoge ljude i imao veze. Kae da je otiao kod glaveina i bogataa i za tri mjeseca sakupio 3 miliona rijala, uplatio za prijatelja i izbavio ga iz zatvora. Allahu ekber! Dobro?instvo koje ?inimo treba biti samo u ime Allaha, d. ., a ne u ime slave i dunjalu?kih interesa. Na Stvoritelj zna za naa dobra djela i On ne?e dopustiti da ona propadnu, kao to smo vidjeli u citiranom ajetu.


A Allahov Poslanik Muhammed, s.a.v.s., kae: Ko otkloni od muslimana dunjalu?ku nevolju, Allah ?e njemu otkloniti nevolju od nevolja Sudnjega dana. (Hadis) U drugom hadisu, Muhammed, a. s., kae: Ko pritekne bratu u pomo?, i Allah ?e njemu prite?i u pomo?. (Hadis) Uzvieni Allahu, ukabuli nau hutbu, u?ini nas dobro?initeljima, popravi nae stanje, olakaj onima koji su u nevolji, oprosti nam grijehe i uvedi nas u Dennet sa Tvojim  miljenicima i odabranicima.


Sa arapskog preveo i priredio Abdullah Hodi?, imam Bijele damije u Gra?anici, 22.01.2016.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...