Četvrtak, JULY 18, 2024
pokajnici_logo


Emmanuel-AdebayorU augustu 2015. godine, islamski informativni portal IslamBosna.ba je objavio da je poznati fudbaler iz Togoa Emmanuel Adebayor, koji je igrao u Arsenalu, Realu iz Madrida, Man?ester Sitiju, Monaku, Totenhemu a sada u Kristal Palasu, preao iz kr?anstva na islam. Adebayor je li?no napisao i objavio 13 razloga zato sam preao na islam, a njegovo prihvatanje islama je popra?eno i video snimkom. Ovaj Adebayorov tekst je vrlo interesantan i iz njega svi moemo poneto nau?iti, pa sam smatrao korisnim da bude tema nae dananje hutbe. On isti?e da je Isus/Isa, a. s., kao i drugi Boiji poslanici, bio poslanik i musliman, a da muslimani vole Isaa i bolje ga slijede od samih kr?ana. Pa, evo tih 13 opravdanih razloga za njegovo prihvatanje islama:


1. Isus/Isa, a. s., nas je u?io da je samo Jedan Bog i da samo Jedinog Boga treba oboavati: ?uj, Izraele! Jahve je Bog na, Jahve je Jedan! (Ponovljeni zakon, 6:4) Isus odgovori: Prva je: Sluaj, Izraele! Gospodin Bog na Gospodin je Jedini.(Evan?elje po Marku, 12:29) Muslimani tako?er vjeruju u ovo, to je re?eno u kuranskom ajetu: O Sljedbenici Knjige! U vjeri svojoj ne pretjerujte, a o Allahu samo Istinu govorite! Doista je Mesih Isa, sin Merjemin, samo Allahov poslanik i Rije? Njegova! On je tu Rije? Merjemi predao, i ivot Isau dao; i Duh od Njega. Pa u Allaha i Njegove poslanike vjerujte! I ne govorite: Trojica su! Prestanite, bolje vam je! Samo je Allah Bog jedini hvaljen neka je On! Zar On da dijete imadne?! Njemu pripada sve to je na nebesima i sve to je na Zemlji, a Allah je dovoljan kao zatitnik. (En-Nisa, 171)


2. Isus/Isa, a. s., nije jeo svinjetinu, kao to je re?eno u Bibliji: A svinja, iako ima papak, i to papak razdvojen, ne preiva za vas je ne?ista. (Levitski zakonik 11:7) Muslimanima je to re?eno u kuranskom ajetu: Reci: Ja u ovome to mi se objavljuje ne nalazim da je zabranjeno jesti bilo ta drugo osim strvi i leine, ili krvi koja iklja, ili svinjskoga mesa, to je doista ogavno i grijeno ili ono to je kao grijeh zaklano u ne?ije drugo, a ne Allahovo ime! (El-Enam, 145)


3. Isus/Isa, a. s., se pozdravljao sa rije?ima: Es-selamu alejkum! (Neka je mir s vama): Isus im stoga ponovno re?e: Mir vama! Kao to mene posla Otac i ja aljem vas. (Evan?elje po Ivanu, 20:21) Muslimani tako?er jedni druge pozdravljaju na ovaj na?in.


4. Isus/Isa, a. s., je uvijek govorio: Ako Bog da (ina-Allah). Muslimani tako?er ovo govore prije nego bilo ta urade, kao to je re?eno u kuranskim ajetima: Nikako za bilo ta ne reci: Uradi?u to sigurno sutra! ne dodavi: Ako Bog da! A kada zaboravi, sjeti se Gospodara svoga i reci: Gospodar moj ?e me uputiti na ono to je bolje i korisnije od ovoga! (El-Kehf, 23-24)


5. Isus/Isa, a. s., je prao svoje lice, ruke i noge prije nego to se molio. Muslimani rade isto (abdeste).


6. Isus/Isa, a. s., i drugi poslanici u Bibliji su se molili glavom sputenom na tlo: I ode malo dalje, pade ni?ice mole?i: O?e moj! Ako je mogu?e, neka me mimoi?e ova ?aa. Ali ne kako ja ho?u, nego kako ho?e ti. (Evan?elje po Mateju, 6:39) Muslimanima je to nare?eno kuranskim ajetom: O Merjema! Ponizna budi Gospodaru svome i padaj licem na tle i namaz klanjaj s onima koji klanjaju! (Ali Imran, 43)


7. Isus/Isa, a. s., je nosio bradu i obla?io galabiju, to je za muslimane mukarce sunnet.


8. Isus/Isa, a. s., je slijedio zakon i potovao je sve poslanike: Ne mislite da sam doao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam doao ukinuti, nego ispuniti. (Evan?elje po Mateju, 5:17) Muslimanima je to re?eno u kuranskim ajetima: Ti reci: Mi vjerujemo u Allaha i vjerujemo u ono to je nama objavljeno, i u ono to je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono to je objavljeno Musau, i Isau, i vjerovjesnicima od njihova Gospodara. Mi nikakvu razliku me?u njima ne pravimo, i mi se samo Njemu klanjamo. (Ali Imran, 84) Poslanik vjeruje u ono to mu se objavljuje od Gospodara njegova, a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha, i u Njegove meleke, i u Njegove Knjige, i u Njegove poslanike! Mi ne izdvajamo nijednog od Njegovih poslanika! I vjernici govore: ?ujemo i pokoravamo se, oprosti nam, o Gospodaru na; Tebi ?emo se vratiti. (El-Bekare, 285)


9. Isusova/Isaova majka Merjem se obla?ila skromno, potpuno pokrivaju?i svoje tijelo i nosila je mahramu (hidab), kao to je re?eno: Isto tako ene u doli?nu dranju: neka se rese stidljivo?u i razborom, ne pletenicama i zlatom ili biserjem ili skupocjenim odijelom. (Prva poslanica po Timoteju, 2:9) Kad Rebeka, podigavi svoje o?i, opazi Izaka, sjaha s deve pa zapita slugu: Tko je onaj ?ovjek to poljem ide nama ususret? A sluga odgovori: Ono je moj gospodar. Nato ona uze koprenu te se pokri. (Knjiga postanka 24:64-65) Jer ako se ena ne pokriva, neka se ia; ako li je pak runo eni iati se ili brijati, neka se pokrije. (Prva poslanica Korin?anima, 11:6) Muslimanke se obla?e skromno, kao to im je to nare?eno u kuranskom ajetu: O Vjerovjesni?e, reci enama svojim, i k?erima svojim, i enama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako ?e najlake biti prepoznate pa ne?e napastvovane biti. A Allah prata i samilostan je. (El-Ahzab, 59)


10. Isus/Isa, a. s., i drugi poslanici u Bibliji su postili do 40 dana: Mojsije ostade ondje s Jahvom ?etrdeset dana i ?etrdeset no?i. Niti je kruha jeo niti je vode pio. Tada je na plo?e ispisao rije?i Saveza Deset zapovijedi.  (Knjiga izlaska, 34:28) U te dane ja, Daniel, alovao sam tri sedmice: nisam jeo te?nih jela; meso ni vino nije ulazilo u moja usta i nisam se mazao uljem dok ne pro?oe te tri sedmice. Dvadeset i ?etvrtoga dana prvog mjeseca bijah na obali velike rijeke Tigrisa; podigoh o?i da vidim, i gle: ?ovjek odjeven u lanene haljine, oko pasa mu pojas od zlata ofirskoga, tijelo mu poput krizolita, lice kao munja, o?i kao baklje ognjene, ruke i noge poput mjedi ugla?ene, zvuk rije?i njegovih kao amor mnotva. (Daniel, 10:2-6)Ustao je, jeo i pio. Okrijepljen tom hranom, iao je ?etrdeset dana i ?etrdeset no?i sve do Boije gore Horeba. (Evan?elje po Mateju, 4:2) I propostivi ?etrdeset dana i ?etrdeset no?i, napokon ogladnje. (Prva knjiga o kraljevima, 19:8) Muslimanima je obavezan post tokom mjeseca ramazana: O vjernici! Propisuje vam se post, kao to je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili. (El-Bekare, 183) A poste i est dana (poslije ramazana) kako bi pove?ali svoju nagradu.


11. Isus/Isa, a. s., nas je u?io da kaemo kada ulazimo u ku?u Mir ku?i ovojU koju god ku?u u?ete, najprije recite: Mir ku?i ovoj!, i da tako?er pozdravimo uku?ane sa rije?ima: Mir neka je na vas! (Evan?enje po Luki, 10:5)  Muslimani ta?no rade ono to je Isus/Isa radio i podu?avao. Kada ulazimo u nae ku?e i ku?e drugih, mi kaemo bismillah, a tako?er se pozdravimo sa es-selamu alejkum/neka je mir na vas, kao to je re?eno u kuranskom ajetu: A kada ulazite u ku?e, vi uku?ane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim! Tako vam Allah objanjava propise, da biste se opametili! (En-Nur, 61)


12. Isus/Isa, a.s., je obrezan. Obrezivanje je prva od pet fitri u islamu, tako da se od muslimana mukaraca zahtijeva obrezivanje. U Bibliji se kae: Kad se navrilo osam dana da bude obrezan, nadjenue mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a. (Evan?elje po Luki, 2:21) Isusu je bilo osam dana kada je obrezan. U Tori Allah/Bog kae poslaniku Ibrahimu, a. s., da je to trajni savez: Da, i rob ro?en u tvome domu ili za novac kupljen mora se obrezati! Tako ?e moj savez na vaem tijelu ostati vje?nim savezom. (Knjiga postanka, 17:13) Poslanik Muhammed, s.a.v.s., kae:Poslanik Ibrahim je sam sebe obrezao kada je imao osamdeset godina. (Buhari, Muslim i Ahmed) 


13. Isus/Isa, a. s., je govorio aramejski i zvao je Bog/Elah, to se isto izgovara kao Allah. Aramejski jezik je drevni, biblijski jezik. On je jedan od semitskih jezika me?u kojima su hebrejski, arapski, etiopijski i drevni asirski i vavilonski jezik akkadian.


Aramejsko Elah i arapsko Allah su isto. Aramejsko Elah je izvedeno od arapskog Allah i zna?i BOG. Allah na arapskom tako?er zna?i BOG, Uzvieni i Svemogu?i BOG. Moete lagano uo?iti sli?nost u njihovom izgovoru i zaklju?iti da je Isusov Bog tako?er Bog muslimana, Bog cijelog ?ovje?anstva i svega to postoji.


Sada mi recite ko je pravi sljedbenik Isusa/Isaa, a. s.? O?igledno muslimani. Sada vjerujem da sam istinski sljedbenik Isusa/Isaa, a. s.  Emmanuel Adebayor


Priredio Abdullah Hodi?, imam Bijele damije u Gra?anici, 29.01.2016. god.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...