Subota, JUNE 23, 2018
ramazanski_savjeti

KAKO JE SEHURIO ALLAHOV POSLANIK


sehur_(DESET VJERODOSTOJNIH HADISA O VRIJEDNOSTI SEHURA)

Pošto tokom mjeseca ramazana  svakog dana sehurimo i iftarimo, lijepo je da se podsjetimo na to da vjernik treba da upotpuni svoj post tako što će sehuriti, zbog svih vrijednosti koje su spomenute o sehuru.

O sehuru i vrijednosti sehura bilježe se mnogi vjerodostojni hadisi, a jedan od tih hadisa dovoljan je da čovjek nikada ne izostavi ustajanje na sehur.

U ovom tekstu naveset ćemo samo nekoliko vjerodostojnih hadisa o sehuru.

1. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Doista Uzvišeni Allah i Njegovi meleki donose salavate na one koji sehure.” (Ibn Hibban, od Ibn Omera, radijallahu anhu, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani u više svojih djela)

2. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ustajte na sehur, doista je u tome berićet – blagoslov.” (Buhari i Muslim, od Enesa, radijallahu anhu)

3. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ustajte na sehur, pa makar da popijete gutljaj vode.” (Ibn Hibban, od Ibn Omera, radijallahu anhu, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani u više svojih djela)

4. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Divne li su datule za sehur vjerniku.” (Ebu Davud, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani u više svojih djela)

5. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Razlika između našeg posta i posta sljedbenika Knjige jeste ustajanje na sehur.” (Muslim, od Abdullaha b. Amra b. Asa, radijallahu anhu)

6. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Doista je sehur blagoslov – bereket koji vam je Allah podario, stoga ga nemojte izostavljati.” (Ahmed, a šejh Šuajb Arnaut ocijenio ga je vjerodostojnim)

7. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Bereket je u troje: skupini – zajedništvu, popari i sehuru.” (Taberani, El- Kebir, od Selmana, radijallahu anhu, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani u više svojih djela)

8. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Tri su stvari poslaničke odlike: požurivanje iftara, odgađanje sehura i stavljanje desne ruke po lijevoj u namazu.” (Taberani, od Ebu Derdaa, radijallahu anhu, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

9. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Požurite sa iftarom, a odgodite sehur.” (Taberani, El-Kebir, od Ummu Hakima, radijallahu anhu, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

10. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Sehur je blagoslovljeni obrok.” (Ibn Hibban, od Ebu Derdaa, radijallahu anhu, a šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim u više svojih djela)

Navedeni hadisi treba da nam budu dovoljan podstrek da ustajemo na sehur. Neka nam uvijek prilikom ustajanja na sehur bude na umu da Uzvišeni Allah i Njegovi meleki donose salavate na one koji sehure, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio ustajanje na sehur, pa makar čovjek popio samo gutljaj vode, i da je to blagoslovljeni obrok.

Priredio: Pezić ElvedinAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA