Ponedjeljak, JUNE 24, 2024
tekstovi_logo


Hidab kao poziv u vjeru

pie: Dr. Aia Hamdan (Al-Dumua Magazin)

Ve?ina muslimana je upoznata sa mnogo razloga zbog kojih Uzvieni Allah zahtjeva od ene da nosi islamsku odje?u: islamska odje?a je odraz skromnosti, ?isto?e i potovanja; smanjuje nered (fitnu) tako to ?e se veliki grijesi zaobi?i; titi ene od zla i provokacije loih ljudi (mukaraca) a ena koja nosi hidab ?e se procjenjivati po svojoj inteligenciji i kvalifikaciji vie nego njenom izgledu. Jedna vana ta?ka koja se mai, me?utim, jeste ta da je hidab simbol li?nosti muslimanke. ena koja pokriva tijelo svjedo?i da je ona ?lan muslimanske zajednice i da ona slijedi odre?eno, osobno propisano, moralno ponaanje. Uzvieni Allah kae: "O Vjerovjesni?e, reci enama svojim, i k?erima svojim, i enama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako ?e se najlake prepoznati pa ne?e napastvovane biti. A Allah prata i samilostan je." (Prijevod zna?enja El-Ahzab, 59.) "...tako ?e se najlake prepoznati..."

U Americi recimo, gdje je islam najbre rastu?a vjera (hvala Allahu), dosta ljudi saznaje ta zaista ovo pokrivanje tijela zna?i i vodi ka razumijevanju vjere koja to zahtjeva. Hidab djeluje, iznena?uju?e, kao jako oruje za poziv u vjeru; jedino koje muslimani jednostavno ne mogu da primijete. Kao i svako oruje, klju? uspjeha je pravilno koritenje. Jedan od prvih koraka muslimanske ene je da nosi islamsku odje?u. Tragi?ni i uznemiruju?i fenomen jeste da vidimo mnogo muslimanki da se nose kao nevjernice (farmerke, majice, kratke suknje, pa i orceve). Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, je rekao: "Ko se poistovijeti s nekim narodom, pa, on je od njega." (Ebu Davud). Ovo, ne samo da se doga?a u Americi i drugim zapadnim zemljama da ljudi prihvataju te prakse i druge tradicije, ve? se doga?a i u muslimanskim zemljama u opasnom broju. ena koja odbije da nosi hidab je neposluna Allahu i ?ini ozbiljan grijeh, stavljaju?i dunjalu?ka uivanja prije duevnih dostignu?a, i zapostavlja njenu dunost prema vjeri islamu. Mnogi u?enjaci su se sloili da je jedini razlog zbog kojeg musliman moe ivjeti u nemuslimanskim zemljama da ?ini poziv ka vjeri i objanjava ljudima istinsku vjeru. Kako jedna ena moe pozivati u islam kad ga ona sama ne praktikuje? Ako se ovo radi bio bi vid licemjerstva i ne?e do?i do uspjeha. ?im ena po?ne da nosi islamsku odje?u, ona izvri veliki dio njene dunosti za pozivanje u vjeru sa veoma malo napora. Svaki puta kad ode u prodavnicu, knjiaru, posao, kolu ili na bilo koje drugo javno mjesto, ona iri veli?anstvenu poruku islama.

Ovo nije samo zbog vanjskog hidaba kojeg ona nosi, nego mnogo vanije, skromnosti njenog ponaanja kojeg nosi sa sobom. Kad ena ne dozvoli udvaranje mukarcima, ograni?i fizi?ki kontakt sa njima, kao to je, tako?er, i suzdrljiva, s potovanjem, ljudi ?e postati interesantni i eljeti ?e saznati vie o ovoj zanimljivoj vjeri. Mogle bi ovdje zasijati iskrice ne?ega divnog. Na fakultetu gdje ja radim (Katoli?ka Privatna kola), ene su rijetko radoznale o mojoj nonji i mom ponaanju. Svakog polugodita imam bar jednu u?enicu koja eli moju podrku u projektu u drugom ?asu, ina?e komparativna religija. One su iznena?ene kad nau?e logi?nu zabranu i ?injenice da je ovo ustvari dio njihove vjerske

historije. Ako ja odlu?im da ne nosim islamsku odje?u, ja bih prepustila ovu divnu priliku da podijelim ljepotu, mir i mnogostranost moje vjere. Kad se prui ansa za budu?u diskusiju sa onima koji su zainterosovani, znanje i razumjevanje na ovu temu je vano. Djelotvorna procedura je da se spomene koncept ne?ega to je sli?no drugoj osobi. Neki od primjera pitanja koja bi mogla biti postavljena su:

 • "Da li si ikad razmiljala zato je Marija (Merjema), Allahov Mir na nju, majka Isaa, alejhisselam, nosila odje?u sli?nu muslimanke?"

 • "Zato se katoli?ke ?asne sestre obla?e kako se obla?e?"

 • "Da li si znala da u crkvenim pravilima kod Katoli?ke Crkve i danas postoji pravilo koje nare?uje enama da pokriju glavu kad ulaze u crkvu?"

 • "Da li si pro?itala u (Kori?anima) (Biblija, 11:3-10) izreku koju je Paul napisao: 'Svaki ?ovjek koji ?ini molitvu ili u?enje, sa njegovom glavom pokrivenom, omalovaava njegovu glavu. I svaka ena koja se moli ili u?i, sa njenom glavom nepokirvenom, omalovaava njenu glavu - isto je kao da joj je glava obrijana. Ako ena ne pokrije njenu glavu, ona bi trebala onda njenu kosu obrijati, i ako je sramota za enu da oia ili obrije njenu kosu onda neka pokrije njenu glavu."

 • "Da li si znala da postoje neke hri?anske klase, kao to su odre?eni ?lanovi "Ami" i " Menonit", koji zahtjevaju od svojih ena da pokrivaju kose svoje?"

 • "Da li si svjesna da su jevrejski obi?aji kod ena, kada iza?u pred javnost, da nose mahramu preko glave i da neke klase i dan danas to praktikuju?"

 • "Ove diskusije (rasprave) dokazuju odre?enu ?injenicu da pokrivanje glave nije uvedeno sa dolaskom islama, nego je ta naredba bila na mjestu hiljadama godina."

 • Ovo moe biti jedna jaka i bitna tema kao to je ?injenica da Musa alejhisselam, Isa, alejhisselam i Muhammed, sallalahu alejhi ve sellem, jesu poslanici jednoga Boga koji su doli sa istom porukom.

Islam je ispravio greke koje su predstavljene u prijanjim objavljenim porukama od ljudi i zape?atio poziv planiranim od strane Uzvienog Allaha. Mi bismo trebali biti ponosni to smo muslimani. Isto bi trebali biti zahvalni za poklon koji je Uzvieni Allah darovao svakom od nas: Savrena istina islama je na klju? Denneta. Svaka druga je varka ejtanska i slije?enje puta razaranja. Sa naim poklonom dolazi naravno i odgovornost podjele Istine sa onima koji su manje sretni. Mi smo svi odgovorni za irenje svjetla islama. Hidab je vanjska manifestacija ovoga svjetla koje sjaji oko nas i moe biti djelotvorna alatka za ispunjavanje nae obaveze. Mi smo ti koji odlu?ujemo da li ?emo razviti to svjetlo da bude jo svjetlije ili ?emo dopustiti da se ugasi sa naim neozbiljnim i sebi?nim eljama.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA

 • Sažetak propisa o Bajramu
  Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
 • Način podjele kurbanskog mesa
  Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
 • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
  Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...