Četvrtak, JULY 18, 2024
ramazanski_savjeti


Bra?o i sestre, u islamu! Danas, 01. ramazana 1430. godine po hidri, to odgovara 21. avgustu 2009. godine, hutbu sam naslovio sa Ramazan mjesec preporoda ummeta.

Odmah na po?etku, bratske elje da ovaj mubarek mjesec ispostimo u zdravlju i rahatluku, da se u njemu o?sitimo od grijeha i da svaki naredni ramazan bude ramazan u kojem ?e ummet biti snaniji, ve?i i sretniji!

Podsje?am i sebe i vas na 183. ajet Sure El-Bekare, kojim Allah, subhanehu we teala, nare?uje mu'minima post mjeseca ramazana:

"??? ???????? ????????? ???????? ?????? ?????????? ?????????? ????? ?????? ????? ????????? ??? ?????????? ??????????? ??????????" (???? ??????? 183)

"O vjernici! Propisuje vam se post, kao to je bio propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni." (Suretu El-Bekare, 183)

Na Gospodar nam je naredio post ovog mubarek mjeseca, da bi se samo Njega bojali, da bi samo njemu robovali i da bi se nadali samo Njegovoj nagradi. Mjesec ramazan je mjesec naeg popravljanja, uspravljanja i potpunog tjelesnog i duhovonog ?i?enja, on je mjesec nae godinje revizije, mjesec nae me?usobne solidarnosti, koja rezultira zbijanjem redova i sigurnijim ivotom i mjesec neizmjernih Allahovih, subhanehu we teala, blagodati, koje svaki razumni mu'min i mu'minka koriste na najbolji na?in.

Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu koji biljei imam Buharija u Sahihu, kae:

???? ????? ?????????? ????? ?????? ????? ????? ??????? ??????? ?????? ?????? ???????? ????????? ?????: "????? ??????? ??????????? ?? ????????: "????? ?????? ????? ????? ???? ?????? ?????????? ????????? ??? ??????? ??????? ???.?" "???????????? ??????? ??????? ????? ?????? ?????? ?????????? ????? ???????? ????? ???????? ?????? ???????? ?????? ???? ????????? ??????????: "?????? ??????? ???????!" ????????? ?????? ????????? ???????? ????????? ???? ?????????? ???????? ?????? ??????? ???? ????? ?????????. ??????????? ??????????? ?????????????: ????? ???????? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ????????? ."(?????)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Uzvieni Allah je rekao (u Kudsi hadisu): "Svako ljudsko djelo pripada njemu (?ovjeku), osim posta, koji pripada Meni i Ja ?u za njega nagraditi!" "Post je tit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori bestidan govor, neka ne podie svoj glas (ne vi?e), a ako ga neko od ljudi bude grdio ili ga bude napadao, neka kae: "Ja postim!" "Tako mi Onoga u ?ijoj Ruci je Muhammedov (sallallahu alejhi we sellem) ivot, zadah iz usta posta?a je bolji kod Allaha, delle e'nuhu, od mirisa miska. Posta? ima dvije radosti: kada se iftari i kada susretne svoga Gospodara!" (Buharija)

Prema citiranom hadisu, Allah, subhanehu we etala, je za post pripremio posebnu nagradu, jer post pripada Njemu, pa zato uljepajmo na post sa to vie iskrenih ibadeta.

Kao vjernici smo u svakoj prilici duni ?uvati svoje jezike od bestidnog govora, a posebno u ramazanu, pa se ?uvajmo od runa govora, prepirke i sli?no!

Posta?i ?e biti po?a?eni time to ?e u dennet u?i na posebna vrata, koja se zovu Rejjan, pa je u tom smislu i slijede?i hadis:

???? ?????? ????? ?????? ????? ????? ?????????? ?????? ?????? ???????? ????????? ?????: "????? ??? ?????????? ?????? ??????? ???? ???????????? ???????? ?????? ????????????? ?????? ???????????? ??? ???????? ?????? ?????? ??????????. ??????? ?????? ????????????? ????????????? ??? ???????? ?????? ?????? ?????????? ??????? ???????? ???????? ?????? ???????? ?????? ??????." (?????)

Prenosi Sehl, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: U dennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan, na koja ?e na Sudnjem danu u?i samo posta?i. Bi?e re?eno: Gdje su posta?i? Pa ?e ustati i osim njih niko drugi ne?e u?i. Kada u?u ona ?e se zatvoriti i niko vie na njih ne?e u?i! (Buharija)

Allah, delle e'nuhu, je u mjesecu ramazanu po?astio ummet Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, sa posebnih pet odlika, o kojima govori hadis koji biljei imam Ahmed:

???? ????? ?????????? ????? ?????? ????? ????? ??????? ??????? ?????? ?????? ???????? ????????? ?????: "?????????? ???????? ??? ?????? ????????? ?????? ??????? ???? ?????? ??????? ?????????: ??????? ????? ?????????? ???????? ?????? ??????? ???? ????? ?????????? ?? ???????????? ?????? ???????????? ?????? ??????????? ?? ????????? ????? ???????? ?????????????? ????? ???????????? ????? ????? ??? ??????? ???????????? ??? ????????? ?? ????????? ??????? ????? ?????? ????????? ?? ??????? ?????: ??????? ????????? ????????????? ???? ??????? ???????? ??????????? ?? ??????? ?? ????????? ???????? ?? ???????? ?????? ??? ????? ????????. ?????: ??? ??????? ???????? ?????? ???????? ?????????? ?????: ???? ?? ??????? ?????????? ???????? ???????? ???????? ????? ????? ????????!" (????)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: Mome umetu je u mjesecu ramazanu dato pet blagodati, koje nisu date niti jednom narodu prije njih: 1) Zadah iz usta posta?a bolji je kod Allaha, delle e'nuhu, od mirisa miska (dennetskog mirisa). 2) Meleki za njih ?ine istigfar (trae oprost) sve dok se ne omrse. 3) Okivaju se u okove prokleti ejtani, pa nisu u mogu?nosti da se slobodno kre?u (nanose im nevolje), kao to to ?ine izvan ovog mjeseca. 4) Allah, delle e'nuhu, uljepava svaki dan svoj dennet i govori mu: Samo to nisu Moji iskreni robovi koje snalaze nevolje i teko?e, uli u tebe! 5) Oprataju im se grijesi zadnju no?! Neko re?e: Jeli to No? Kadra? Re?e: Ne, jer radnik prima nagradu tek onda kada u potpunosti zavri posao! (Ahmed)

Pored ustezanja od jela i pi?a, potrebno je da se posta? kloni i runa govora, kao i loih djela. Da li i mi vodimo ra?una o naim jezicima i djelima ili smo nastavili sa naom runom praksom? Zapitajmo se bra?o i sestre: Da li postimo cijelim svojim bi?em ili samo stomacima?

Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu, koji prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u tom smislu kae:

???? ????? ?????????? ????? ?????? ????? ????? ????? ??????? ??????? ?????? ?????? ???????? ?????????: "???? ???? ?????? ?????? ???????? ??????????? ???? ???????? ??????? ??????? ??? ???? ?????? ????????? ???????????." (?????)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Onaj ko ne napusti ruan govor i runa djela, nema potrebe da ostavlja hranu i pi?e!" (Buharija)

Pet dnevnih namaza, dume i ramazani briu grijehe izme?u njih, to potvr?uje slijede?a predaja:

???? ????? ?????????? ????? ??????? ??????? ?????? ?????? ???????? ????????? ?????: "???????????? ????????? ????????????? ????? ??????????? ??????????? ????? ????????? ???????????? ??? ??????????? ????? ????????? ????????????." (????)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: Pet dnevnih namaza, duma do dume i ramazan do ramazana su uzrokom pratanja grijeha izme?u njih, ako se ne u?ini neki od velikih grijeha! (Muslim)

Bra?o i sestre! Budimo u ovom mubarek mjesecu solidarni i od onih kod kojih se iftare posta?i i koji se iftare kod posta?a! Uzmimo sebi u zadatak, mi muhadiri iz Manjeg BH Entiteta da organiziramo makar jedan iftar, ako ne moemo za ve?i broj, onda makar za nae blinje, u svojim rodnim mjestima, u: damijama, u naim obnovljenim ku?ama, na temeljima naih poruenih ku?a ili u naim ba?ama! Potrudimo se da koju teraviju klanjamo u naim rodnim mjestima i drugim dematima tog Entiteta, jer je nae prisustvo tamo, podrka naim povratnicima i potvrda nae opredijeljenosti za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu! Neka ramazan bude naim istinskim preporodom i stvarnim osloba?anjem od grijeha! Koristimo blagodati ramazana i molimo Allaha, delle e'nuhu, za: uputu, hairli potomstvo, halal nafaku, ehadet, milost i oprost!!!

Gospodaru, u?vrsti nas na putu islama, ne iskuavaj nas sa onim to ne?emo mo?i podnijeti, primi od nas post, namaze, u?enje Kur'ana i ostala dobra djela koja ?inimo u mubarek ramazanu, budi nam milostiv na Sudnjem danu i po?asti nas u dennetu, drutvom sa: poslanicima, ehidima i dobrim ljudima!

Sarajevo: 01. ramazan 1430.h. Hutba: Damija Kralj Fahd 21. avgust 2009.g. Nezim Halilovi? Muderris

?? ?????????? ?????????? ?? ???????? ?????!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...