Četvrtak, Svibanj 23, 2024
ramazanski_savjeti

Dnevni program jednog posta?a


Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, i neka je selam i salavat na najodabranijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe.Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala u prijevodu zna?enja Kur'ana:"I neka se za to natje?u oni koji ho?e da se natje?u!" (El-Mutaffifun, 26.) Ovaj plan i program koji ?emo navesti, moe se, naravno, korigovati i prilagoditi mogu?nostima, kako kome odgovara, ali je jako bitno da kada nas neto mimoi?e u jednom od ovih navedenih termina, pokuamo to nadoknaditi u jednom od narednih.

PRIJE ZORE

1. No?ni namaz
Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala:
??????? ???? ??????? ?????? ????????? ???????? ?????????? ???????? ?????????? ????????? ???????? ???????
"Da li je onaj koji u no?nim ?asovima u molitvi vrijeme provodi, padaju?i licem na tle i stoje?i, strahuju?i od onoga svijeta i nadaju?i se milosti Gospodara svoga...?" (Prijevod zna?enja Ez-Zumer, 9.)
2. Sehur
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
"Ustajte na sehur, jer je, doista, u njemu bereket." (Buharija, Muslim)
3. Istigfar , traenje oprosta sve do sabahskog ezana
Rekao je Allah, azze ve delle:
???????????????? ???? ???????????????
"I u praskazorje oprost od grijeha molili." (Prijevod zna?enja Ed-Darijat, 18.)
4. Dva rekata sabahskih sunneta.
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Dva rekata (sunneta) sabah-namaza bolja su od dunjaluka i onoga to je na njemu." ( Muslim)

POSLIJE ZORE

1. Rani odlazak na sabah-namaz
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "...da znaju kakva je vrijednost u ova dva namaza (sabah i jacija), odlazili bi puze?i." (Buharija i Muslim)
2. U?enje zikra, dove, sve do ikameta
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Dova izme?u ezana i ikameta se ne odbija." (Ahmed, Tirmizi, Ebu Davud)
3. Boravak i sjedenje u mesdidu uz u?enje Kur'ana i zikra sve do izlaska sunca (jutarnji zikr)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ostajao je poslije sabah-namaza u damiji sve do izlaska sunca. (Muslim)
Rekao je Allah tebareke ve te'ala:
????????? ????????? ????? ??????? ????????? ????? ??????????
"i molitvu u zoru, jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju. " (Prijevod zna?enja El-Isra, 78.)
Ko eli da prou?i jednu hatmu u ramazanu, on ?e u?iti pola hizba u ovo vrijeme.
Ko bude elio dvije hatme da prou?i, u ramazanu taj ?e u?iti jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko bude elio tri hatme da prou?i u ramazanu, taj ?e u?iti isto jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko eli vie od ovoga, sam ?e sebi pove?ati onoliko koliko je u mogu?nosti.
4. Klanjanje dva rekata
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko klanja sabah-namaz u dematu, potom sjedne slave?i i spominju?i Allaha do izlaska sunca, zatim klanja dva rekata, bit ?e nagra?en nagradom hadda i 'umre, potpuno, potpuno, potpuno." ( Hadis biljei Tirmizi)
5. Dova Allahu da ti u?ini dan beri?etnim
Kao to je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u?io: "Allahu moj, molim Te za dobro u ovom danu, pobjedu, pomo?, svjetlo, beri?et i uputu, a utje?em se Tebi od svakog zla koje je u njemu i poslije njega." (Hadis biljei Ebu Davud)
6. Spavanje (odmor), s nijjetom nagrade
Rekao je Muaz, radijallahu anhu: "Zaista se nadam nagradi za svoje spavanje, kao to se nadam nagradi za svoju budnost. "
7. Odlazak na posao ili u kolu
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Niko nije pojeo bolju hranu od one koju je stekao svojom rukom. Zaista se Allahov poslanik Davud, alejhis-selam, hranio imetkom ste?enim svojom rukom." (Hadis biljei Buharija)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae: "Ko krene putem traenja znanja, Allah ?e mu olakati put do Denneta." (Buharija)
8. Veli?anje i slavljenje Allaha, tebareke ve te'ala, tokom dana
????? ???????? ??????? ??????????? ??????????
"A srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju!" (Prijevod zna?enja Er-R'ad, 28.)
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Neka ti je jezik neprestano vlaan od spominjanja Allaha Uzvienog." (Tirmizi, Ibn Made)
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Stanovnici Denneta ne?e ni za ?im aliti, osim za trenutkom koji je proao a u njemu nisu slavili Allaha Uzvienog. " (Hadis biljei Taberani)
9. Svakodnevna sadaka
Neka ti bude na umu da melek u?i svako jutro dovu za onoga ko udjeljuje sadaku, kako se spominje u hadisu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Allahu, podari svakom onom ko udjeljuje bolje i vie od onoga to udijeli" (Hadis biljei Buharija)

POSLIJE PODNE

1. Podne-namaz obaviti na vrijeme i u dematu
Rekao je Ibn Mes'ud, radijallahu anhu: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podu?io nas je stvarima koje su od upute, a jedna od stvari upute je namaz obavljen u damiji u kojoj se u?i ezan." (Hadis biljei Muslim)
2. Klanjati podnevske sunnete, koji spadaju u dvanaest potvr?enih dnevnih sunneta, ?etiri prije farza i dva poslije farza
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Ko u no?i i danu klanja dvanaest rekata (sunneta), bit ?e mu sagra?ena ku?a u Dennetu: ?etiri rekata prije podne-namaza i dva poslije, dva rekata poslije akama, dva poslije jacije i dva prije sabaha.'' (Muslim)
3. Kra?i odmor
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "I tvoje tijelo ima pravo kod tebe..."

IKINDIJA

1. Ikindija-namaz obaviti u dematu
Potrudi se da klanja ?etiri rekata prije farza, jer je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Smilovao se Allah ?ovjeku koji klanja ?etiri rekata prije ikindijskog farza. " (Hadis biljee Ebu Davud i Tirmizi)
2. Ako ima neko predavanje ili vaz u damiji, ostati i posluati
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko ode u mesdid da bi neto nau?io, ili druge podu?io, ima nagradu potpuno obavljenog hadda. " (Hadis biljei Taberani)
3. Boravak u mesdidu
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko propisno uzme abdest u svojoj ku?i, zatim ode u mesdid, on je Allahov posjetilac, a pravo onoga koji se posje?uje jeste da ugosti svog posjetioca." (Hadis biljei Taberani)
U?enje Kur'ana koliko smo u mogu?nosti, pa ko eli da prou?i jednu hatmu u ramazanu, on ?e u?iti pola hizba u ovo vrijeme.
Ko bude elio dvije hatme da prou?i u ramazanu, taj ?e u?iti jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko bude elio tri hatme da prou?i u ramazanu, taj ?e u?iti isto jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko eli vie od ovoga, sam ?e sebi pove?ati onoliko koliko je u mogu?nosti.
4. Prou?iti ve?ernji zikr

AKAM

1. U?enje dove prije po?etka iftara
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Trojici se dova ne odbija: ...posta?u dok ne iftari" (Hadis biljei Tirmizi)
2. Otpo?eti iftar uz dovu:
??? ????? ?????? ??????? ???? ????? ?? ??? ????
"Nestala je e?, natopile se ile, a nagrada je osigurana, ako Allah htjedne." (Ebu Davud)
3. Obaviti akam-namaz u dematu
4. Druenje sa porodicom
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "I tvoja ena ima pravo kod tebe..."
5. Priprema za jaciju i teraviju-namaz

JACIJA

1. Jacija-namaz obaviti u dematu
2. Teravija-namaz obaviti do kraja sa imamom
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko provede ramazan klanjaju?i, vjeruju?i, nadaju?i se nagradi od Allaha, delle anuhu, bit ?e mu oproteni prijanji grijesi!" (Buharija)
Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "ko bude klanjao za imamom, sve dok imam ne zavri sa svojim namazom, imat ?e nagradu kao da je cijelu no? klanjao!" (Hadis prenose petorica, a imam Tirmizi smatra ga sahihom.)

3. U?enje Kur'ana
Ko eli da prou?i jednu hatmu u ramazanu, on ?e u?iti pola hizba u ovo vrijeme.
Ko bude elio dvije hatme da prou?i u ramazanu, taj ?e u?iti jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko bude elio tri hatme da prou?i u ramazanu, taj ?e u?iti jedan duz u ovo vrijeme.
Ko eli vie od ovoga, sam ?e sebi pove?ati onoliko koliko je u mogu?nosti.

ZADNJA TRE?INA NO?I

1. No?ni namaz, sa duim ruku'om i seddom
2. Klanjanje vitr namaza, za one koji nisu klanjali u dematu sa imamom.
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "U?inite da zadnji va namaz bude vitr. " (Buharija i Muslim)
3. U?enje Kur'ana
Ko eli da prou?i jednu hatmu u ramazanu, on ?e u?iti pola hizba u ovo vrijeme.
Ko bude elio dvije hatme da prou?i u ramazanu, taj ?e u?iti jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko bude elio tri hatme da prou?i u ramazanu, taj ?e u?iti jedan duz u ovo vrijeme.
Ko eli vie od ovoga, sam ?e sebi pove?ati onoliko koliko je u mogu?nosti.

U SLOBODNOM VREMENU

- Zijareti blinjih, komija, prijatelja.
- Pokuati biti to aktivniji na polju da've u toku ramazana.
- ?itanje korisnih knjiga, koje pojanjavaju propise, ali i stvari vezane za lijep ahlak.
-Iskoristi svaku priliku da pove?a iman, i da radi to vie hajrata i dobrih djela u ovom plemenitom mjesecu.

Napomene:
1. Poznato je da se u naim damijama u Bosni klanja teravija sa vitrom, zbog toga je obaviti takav namaz u dematu, skupa sa imamom, od po?etka do kraja, bolje nego ostaviti vitr i sam klanjati u zadnjoj tre?ini no?i, zbog hadisa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "ko bude klanjao za imamom, sve dok imam ne zavri sa svojim namazom, imat ?e nagradu kao da je cijelu no? klanjao!"
A oni koji nisu uspjeli klanjati teraviju sa imamom, takvima je bolje da ostave vitr za zadnju tre?inu no?i.

2 .Vrijeme za jutarnji zikr po?inje poslije klanjanja sabah-namaza i traje sve do izlaska sunca, a vrijeme za ve?ernji zikr po?inje od ikindije i traje do zalaska sunca. Ovog je miljenja i Ibn Kajjim, rahimehullah, a dokaz je Allahov, te'ala, govor: "Hvale?i Gospodara svoga, prije izlaska sunca i prije zalaska njegova." (Prijevod zna?enja Taha, 130. )
ejh Abdul-Aziz bin Baz, rahimehullah, kae za jutarnji zikr, da onaj koji nije to u?inio prije izlaska sunca, moe sve do podne-namaza, a ko nije prou?io ve?ernji zikr do zalaska sunca, to moe i poslije akam-namaza ili poslije jacije.

I na kraju, neka je selam i salavat na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem!

Prire?eno po tekstu "Bernamidu sa'im", ejha Halida ibn Abdurrahmana ed-Durveja

Preuzeto sa: minber.ba


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...