Četvrtak, JULY 18, 2024
ramazanski_savjeti

Vladanje tokom posta


1- Pouriti s iftarom:
Osobi koja posti se preporu?uje da, ?im sunce za?e, pouri s iftarom. Sehl ibn Sa'd prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: Ljudi ?e biti uvijek u dobru sve dok budu pourivali sa iftarom. (Buhari i Muslim)
Post bi trebalo da se prekine uzimanjem neparnog broja hurmi, a ako su one nedostupne onda sa malo vode. Enes prenosi: Poslanik, a.s., je imao obi?aj da se iftari sazrelim hurmama prije nego to bi klanjao. Ako mu one nisu bile dostupne onda bi jeo suhe hurme. A ako one nebi bile dostupne onda bi popio malo vode. (Ebu Davud I Hakim ga smatraju ispravnim, a Tirmizi ga smatra pouzdanim)
Sulejman ibn Amr prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: Ko od vas posti neka se iftari hurmama. Ako ih nema, onda vodom, jer voda pro?i?ava. (Ahmed i Tirmizi smatraju ovaj hadis dobrim i autenti?nim).

Prethodni hadisi tako?er pokazuju da je bolje prekinuti post na gore opisani na?in prije klanjanja. Nakon namaza osoba moe nastaviti sa jelom, ali ako je iftar ve? spreman i postavljen onda moe nastaviti sa konzumiranjem prije nego to klanja (akam namaz). Enes prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: Ako je hrana ve? postavljena, jedi prije akam namaza i nemoj jesti nabrzaka (Buhari i Muslim).

2-Upu?ivanje molbe (dove) Allahu tokom iftara i posta:

Ibn Made od Abullaha ibn Amra ibn el-Asa prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: Dova koju posta? uputi prilikom iftara ne?e biti odbijena. Kada se Abdullah (rob Allaha) iftari neka kae: O Allahu, molim Te milo?u Tvojom koja obuhvata sve, da mi oprosti.
Poslanik, a.s., je rekao: e? je otila, lijezde su se natopile, nagrada je potvr?ena, ako Allah htjedne! U mursel predaji Poslanik, a.s., je rekao: O Allahu, zbog Tebe sam postio i po Tvojim pravilima prekidam svoj post.
Tirmizi je zabiljeio hadis sa dobrim lancem prenosilaca u kojem Poslanik, a.s., kae: Trojici dova ne?e biti odbijena: posta?u sbve dok se ne iftari, pravednom vladaru i osobi kojoj je u?injena nepravda.

3-Izbjegavanje nepirstojnog ponaanja:

Post je vrsta bogosluja koji osobu pribliava Allahu. Allah je propisao post da bi o?istio duu i da navikne tijelo na ?injenje dobrih djela. Posta? mora paziti da ne po?ini neko loe djelo koje bi uzrokovalo gubitak nagrade i sevapa posta. Tako, post treba uve?ati kod ?ovjeka svjesnost Allahovog postojanja. U Kur'anu, Allah d.., kae: O vi koji vjerujete, propisan vam je post kao to je bio propisan onima prije vas da biste bili bogobojazni.
Post nije samo uzdravanje od jela i pi?a ve? od svega to je Allah zabranio. Ebu Hurejre preosi da je Poslanik, a.s., rekao: Post nije samo apstinencija od jela i pi?a, ve? i od runog i nepristojnog govora. Ako neko od vas bude napadnut (rukama ili rije?ima) neka kae: Ja postim, ja postim! (Hadis prenose Ibn Huzejme, Ibn Hibban i El-Hakim koji kae da je hadis ispravan po kriterijima Muslima).
Ebu Hurejre, tako?er, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ko se tokom posta ne pro?e lanog govora i postupka prema njemu, onda Allah ne?e hajati za njegovo ostavljanje hrane i pi?a (ene). (prenosi ga grupa osim Muslima)
Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: Moda posta? ne?e od svog posta dobiti nita vie od gladi, a moda onaj koji klanja no?ni namaz ne?e dobiti nita vie od nesanice. (hadis prenose Nisai, Ibn Made i Hakim koji kae da je ispravan po kriterijima Buharije)

4-Biti plemenit i prou?avati Kur'an:

Biti plemenit i prou?avati Kur'an ?asni su preporu?ena djela u svakoj prilici, ali tokom Ramazana se te radnje jo vie preporu?uju. Buhari prenosi da je Abbas rekao: Poslanik je bio najplemenitiji ?ovjek, ali je najplemenitiji bio tokom Ramazana kada bi htio da se sretne sa (melekom) Dibrilom. On bi se svake no?i sa njim sastajao i recitvao Kur'an. Kada bi se Dibril (an?eo Gabrijel) sa njim susreo Poslanik bi bio velikoduniji od vjetra dobrodonosioca.

5-Nastojanje da se u?ini puno dobrih djela a naro?ito tokom zadnjih deset dana Ramazana:

Buhari i Muslim prenose od h. Aie, r.a., da je Allahov Vjerovjesnik, a.s., tokom zadnjih deset dana Ramazana budio svoje ene tokom no?i, a potom se od njih odvajao (da bi ibadetio, bogosluio). U Muslimovoj verziji hadisa stoji: Nastojao je da, naro?ito tokom zadnjih deset dana Ramazana, u?ini to vie dobrih djela. Tirmizi od Alija, tako?er, prenosi ovu verziju.


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...