Četvrtak, JULY 18, 2024
ramazanski_savjeti

Poja?ajmo istigfar u Ramazanu


Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svijetova, Milostivom koji prata grijehe, koji nam je Kuran objavio kao milost i uputu. Drage moje sestre, svjesne smo dolaska mjeseca Ramazana i svijesne smo da je to mubarek mjesec, mjesec milosti i rahmeta. Mjesec u kojem Allah prata grijehe onih koji mu se iskreno pokaju.

Poja?ajmo zato svoj istigfar u ovom mubarek mjesecu, jer su vrata oprosta posebno otvorena. O vrijednosti istigfara nam govore mnogi ajeti i hadisi.

Rekao je Allah subhanehu ve te ala: O Moji robovi koji ste se prema samima sebi ogrijeili, ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah prata sve grijehe.On je Onaj koji mnogo prata i Milostivi. (Prevod zna?enja, Ez-Zumer, 53) "Malo su no?u spavali, a zorom su puno oprosta od grijeha traili(Prevod zna?enja, Nuh, 12)

Bojte se Allaha, o Allahovi robovi, mnogo mu se klanjajte i za oprost Ga molite i iskreno Mu robujte, On ?e vam vaa djela popraviti i grijehe vam vae oprostiti i znajte da je najbolji govor Allahova knjiga. Allahovi robovi, bojte se Gospodara svoga, pokajte se Njemu od vaih grijeha i ne gubite nadu u Njegovu milost koliki god bili vai grijesi. On ?e sigurno, onome koji se pokaje, sve grijehe oprostiti.

Prenosi Enes ibn-Malik, radiallahu anhu, i kae da je ?uo Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, gdje kae: ''Rekao je Allah Uzvieni: 'O sine Ademov, dok god Me bude molio i od Mene se nadao, ja ?u ti pratati ta god bude radio, i na to se ne?u obazirati. O sine Ademov, kada bi tvoji grijesi dosegli do neba, ako bi zatraio od Mene oprost, oprostio bi ti. O sine Ademov, kada bi mi pristupio sa pogrekama velikim poput zemlje, zatim me sreo ne smatraju?i drugog ravnim Meni, ja bih ti pristupio sa jednakim oprostom.'' (Biljei Tirmizi i kae da je hadis hasen-sahih)

Dunjaluk predstavlja put ka ahiretu; lijepa oaza kojom prolazi putnik, koji treba da vodi ra?una da ga ljepota oaze ne zavara pa da zaboravi krajnji cilj kojem tei i ide.
Kada dua koja navodi na zlo zavlada srcem vjernika, jedini lijek protiv nje je ispitivanje njene savjesti i djelovanje suprotno onome to ona ho?e.
Imam Ahmed prenosi od Omera b. El-Hattaba r.a. da je rekao: Obra?unajte se sa sobom prije nego to od vas bude zatraeno da ra?un poloite! Izvagajte svoja djela, prije nego to vi budete na vagu stavljeni! Sutra ?e vam, na Sudnjem danu, biti lake poloiti ra?un ako se danas obra?unate sami sa sobom. Zato se okitite dobrim djelima za dan Velikog obra?una, za dan KADA ?ETE ISPITIVANI BITI, I NIJEDNA TAJNA VAA NE?E SKRIVENA OSTATI. (Prevod zna?enja, El-Haqqa, 18 ) Hadis prenosi Tirmizi

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je svojim primjerom najbolje pokazao koliko i kako treba ?initi istigfar: "O ljudi, ?inite iskreno tewbu Allahu d..! Ja Mu ?inim tewbu stotinu puta dnevno. (Ahmed, Buharija)

Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je neprestano ?inio zikr, pa kad bi na trenutak neto omelo od toga, on bi po a stotinu puta u?io estagfirullah - Alllahu moj, oprosti mi.

El-Egarr el Muzeni r.a presnosi da ja Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Moje srce prekrije nemar, pa ja zbog toga prou?im estagfirullah, stotinu puta. (Muslim)
Abdullah ibn Omer kazuje:.Na jednom sijelu smo izbrojali da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem stotinu puta rekao: Rabbi gfrli ve tub alleje inneke entet tevvabul gafurprije nego to je napustio sijelo.( Ebu-Dawud, En-Nesai, Ibn Made i Tirmizi, sahih)

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Allah je spustio ovom ummetu dvije bezbjednosti (obe?ao je): da ih ne?e kazniti dok si ti Muhammede me?u njima (i to se obistinilo) i da Allah ne?e kazniti narod sve dok ?ini istigfar.Pa kada ja preselim, ostaje vam istigfar do Sudnjeg dana (Prenosi Tirmizi)
"Ko se dri istigfara, ?ini ga ustrajnim, Allah subhanehu ve te ala ?e mu svakoj tjeskobi izlaz na?i i svakoj tuzi olakanje, i opskrbit ?e ga odakle se i ne nada. (Ebu Dawud, Ibn Made)

"Sejjidul istigfar (allahumme ente rabbi, pa do kraja) ko ga kae izjutra ?vrsto vjeruju?i u njegove rije?i, te umre tog dana prije nego to omrkne, pa on je od stanovnika Denneta. Ako ga kae no?u ?vrsto ubje?en u te rije?i, te umre prije nego to osvane, pa i on je od stanovnika Denneta. (Buhari i Muslim)
Ko kae :Estagfirullahe ellezi la ilahe illa hu, elhajjul-kajjume we etubu ilejhi", tri puta, Allah subhanehu ve te ala mu oprosti grijehe pa makar ih bilo koliko morske pjene, pa makar ih bilo koliko li?a na drve?u, pa makar ih bilo koliko praine u pustinji, pa makar ih bilo koliko dana na dunjaluku. (Imam Ahmed ,Tirmizi...)

edad ibn Evs, r.a prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Najbolji istigraf je da kae: Allahu moj, Ti si moj Gospodar.Nema istinskog boga osim Tebe.Ti si moj Stvoritelj. Ja sam Tvoj rob. Ja se drim zavjeta tebi datog i obe?anja tvog shodno mojim mogu?nostima.Od Tebe traim uto?ite od zla kojeg sam po?inio.Priznajem sve tvoje blagodati koje si mi darovao i priznajem svoje grijehe, pa mi oprosti, jer, niko osim tebe grijehe ne prata. Onaj ko prou?i ovaj istigfar nakon to omrkne, ako bi umro te no?i, uao bi u dennet.Isto tako onaj ko ga prou?i kad osvane , ?vrsto vjeruju?u u ono to u?i,i umre taj dan, u?i?e sa Allahovom dozvolom u Dennet. (El-Buhari)

Abdullah ibn Busr r.a prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Blago li se onome ko u svojim listovima na Sudnjem danu na?e mnogo istigfara (traenja oprosta)..(Ibn Made i En Nesai Amelu jevvmin ve lejletin)

Abdullah ibn Abbas r.a da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ko bude ustrajan u traenju oprosta od Allaha , Allah subhenhu ve te ala rasteretit ?e ga svake brige, na?i ?emu izlaz iz svake nevolje i opskrbit ga odakle se i ne nada. (Ebu Dawud i Ibn Made)

Ebu Bekr es-Sedik r.a prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ne?e se ubrajati u one koji su ustrajni u grijehu, onaj ko trai oprosta, pa makar isti grijeh ?inio sedamdeset puta u istom danu.(Ebu Dawud i Et Timizi-garib)

Zejd, oslobo?eni rob Allahovog Poslanika kae da je ?uo od Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: Ko prou?i poslije svakog namaza: Estagfirullahe ellezi la illahe illahu el-hajjel-kajjume ve etubu ilejhi..bi?e mu oproteni svi grijesi, pa makar pobjegao sa bojnog polja...(Ebu Dawud i Et Tirmizi)

Ebu Bekr es Sedik r.a kae: ?uo sam Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kae:nema ni jednog roba koji u?ini neki grijeh pa se lijepo i kako treba abdesti, zatim klanja dva rekata, pa zamoli Allaha da mu oprosti, a da mu On ne oprosti. Potom je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prou?io ajet: Oni koji u?ine kakvo runo dijelo ili sami sebi nepravdu u?ine, Allaha se sjete pa zatrae oprosta za svoje grijehe... (Prevod znacenja, Alu Imran, 135) (Et-Tirmizi)

Ebu Seid el-Hudri r.a prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:Ko prilikom lijeganja u postelju prou?i: Estagfirullahe ellezi la illahe illahu el-hajjul-kajjumu ve etubu ilejhi, tri puta oprostit ?e mu se grijesi makar ih bilo koliko pjene na moru, i koliko je li?a na drve?u, i koliko je kamen?i?a u pje?anim dinama u Arabiji i koliko je dana na ovome vijetu...(Et Tirmizi-garib)

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Ko trai oprosta za vjernike i vjernice,upisat ?e mu se svakim vjernikom i vjernicom, za koju je traio oprosta, dobro djelo ...(Taberani od Ubadeta r.a)

Drage moje sestre, molim Allaha subhanehu ve te ala da nas o?isti u ovom mubarek mjesecu od naih grijeha i da nam u?ini nijjet ispravnim, da samo zbog Njega ibadet ?inimo.
Molim Allaha subhenhu ve te ala da nas u?ini od onih s kojima ?e On na Sudnjem danu biti zadovoljan a i mi s Njim, da nam podari od svog nura i u?ini nas stanovicima Denneta. Amin, ja Rabb!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...