Četvrtak, JUNE 13, 2024
tekstovi_logo

Neke Kur'anske dove


Kur'anje bio i jeste, i zauvijek ?e ostati, mu'diza kako je to Allah, subhanehu we te'ala, odredio da bude. U svakom vremenu otkrivaju se blagodati, riznice i pokazuju svijetu njegove nadnaravnosti.More.

On uvijek nosi novinu (svjeinu) i vrijeme ga ne moe prevazi?i. On je nadnaravnost koju ne moe potpuno spoznati ni jedno bi?e. Allah, subhanehu we te'ala, je odredio njegovo ?uvanje (pam?enje) kao to je odredio i prsa koja ?e ga nositi, ?uvati. A ljudi su se obavezali da ?e ga u?iti i svetim smatrati, zaranjati u njegove dubine kako bi vadili njegove bisere do kojih mogu do?i.

dova iz Kur'an-i-kerima...

 

"Gospodaru na, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sa?uvaj nas patnje u ognju!" (sura Al-Baqara, 201. ajet)

"Gospodaru na, nadahni nas izdrzljivo?u i u?vrsti korake nae i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!" (sura Al-Baqara, 250. ajet)

"Gospodaru na, ne kazni nas ako zaboravimo ili to nehotice u?inimo!" (sura Al-Baqara, 286. ajet)."Gospodaru na, ne tovari na nas breme kao to si ga tovario na one prije nas!" (sura Al-Baqara, 286. ajet)

"Gospodaru na, ne stavljaj nam u duznost ono to ne mozemo podnijeti, pobrii grijehe nae i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar na pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!" (sura Al-Baqara, 286. ajet)

"Gospodaru na, ne dopusti srcima naim da skrenu, kada si nam ve? na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!" (sura Ali' Imran, 8. ajet)

04. September um 12:08

"Gospodaru na, oprosti nam krivice nae i neumjerenost nau u postupcima naim, i u?vrsti korake nae i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje!" (sura Ali' Imran, 147. ajet)

"Gospodaru na, onoga koga Ti bude u vatru ubacio Ti si ve? osramotio, a nevjernicima ne?e niko u pomo? prite?i." (sura Ali' Imran, 192. ajet)

"Gospodaru na, mi smo ?uli glasnika koji poziva u vjeru; 'Vjerujte u Gospodara vaeg!' - i mi smo mu se odazvali." (sura Ali' Imran, 193. ajet)

"Gospodaru na, oprosti nam grijehe nae i pre?i preko hr?avih postupaka naih, i u?ini da poslije smrti budemo s onima dobrima." (sura Ali' Imran, 193. ajet)

"Gospodaru na, podaj nam ono to si nam obe?ao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ?e, doista, Svoje obe?anje ispuniti!" (sura Ali' Imran, 194. ajet)

04. September um 12:12

"Gospodaru na"- rekoe oni - "sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprosti i ne smiluje nam se, sigurno ?emo biti izgubljeni." (sura Al-A'raf, 23. ajet)

"Gospodaru na, na daj nam da budemo s narodom grjenim!" (sura Al-A'raf, 47. ajet)

"Gospodaru na, Ti presudi nama i narodu naem po pravdi, Ti si sudija najpravedniji!" (sura Al-A'raf, 89. ajet)

"Gospodaru na, daj nam snage da izdrzimo i u?ini da kao vjernici umremo!" (sura Al-A'raf, 126. ajet)

"U Allaha se uzdamo!" - rekoe oni. "Gospodaru na, ne u?ini da zbog nas dodu u iskuenje ljudi koji nasilje ?ine i spasi nas, milo?u Svojom, od naroda koji ne vjeruje!" (sura Yunus, 85.-86. ajet)

"Gospodaru na, Ti zacijelo zna ta mi tajimo, a ta na javu iznosimo. Allahu nita nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu." (sura Ibrahim, 38. ajet)

04. September um 12:13

"Gospodaru na, daj nam Svoju milost i pruzi nam u ovom naem postupku prisebnost" (sura Al-Kahf, 10. ajet)

"Gospodaru na, podari nam u zenama naim i djeci naoj radost i u?ini da se ?estiti na nas ugledaju!'" (sura Al-Furqan, 74. ajet)

Gospodaru na, Ti sve obuhva?a milo?u i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sa?uvaj ih patnje u vatri!" (sura Al-Mu'min, 7. ajet)

"Gospodaru na, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obe?ao, i pretke njihove i zene njihove i potomstvo njihovo - one koji su bili dobri; Ti si, uisitnu, silan i mudar." (sura Al-Mu'min, 8. ajet)

"Gospodaru na, otkloni patnju od nas, mi ?emo, sigurno, vjerovati!" (sura Ad-Duhan, 12. ajet)

"Gospodaru na, oprosti nama i bra?i naoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima naim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru na, ti si, zaista, dobar i milostiv!" (sura Al-Har, 10. ajet)

04. September um 12:14

"Gospodaru na, u Tebe se uzdamo i Tebi se obra?amo i Tebi ?emo se vratiti" (sura Al-Mumtehina, 4. ajet)

"Gospodaru na," - govorit ?e oni - "u?ini potpunim svjetlo nae i oprosti nam jer Ti, doista, sve moze." (sura At-Tahrim, 8. ajet)

Molim Allaha da se hairli okoristitie, i da lijenost u srcima zamjeni s trudom za njegovou ljubav!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZIKR I DOVE

POSJETITE MINBER.BA