Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


Hidab sestra Sumeja Doan, prela na islam
?lanak objavljen u Risali, Decembar 1999)

Prije tri godine, 25. Decembra, stala sam pred dvije sestre muslimanke i otvoreno izjavila svoje vjerovanje u Allaha i Njegovog Poslanika (s.a.w.s.), time oslobodivi sebe od prijanjeg ropstva koje sam bila sama sebi nametnula. Koraknuvi iz crnila nevjerovanja u svjetlost islama, ?udno je da sam pronala slobodu u samoj stvari koja me je u po?etku odbijala od islama; hidabu. Iako sada dobijam raznovrsne ?udne

poglede i komentare, pokrivanje ?ini da se osje?am ?asno, sigurno i cijenjeno.
Rije? hidab dolazi iz arapskog i zna?i sakriti od pogleda ili sakriti ljepotu u ovom drutvu i ne podle?i njegovom ugnjeta?kom sistemu. Ljudi pogreno zamjenjuju ovo sa pojmom nevidljive, neseksualne, nazadne ene. Deava mi se da neki ljudi pomisle da sam ?asna sestra, terorista koji krije Bog zna ta ispod sve te odje?e, ili pak predstavnik potla?enih ena. Vjerujem da su reakcije ljudi na hidab zapravo najbolji test za muslimane.
Kada nam je Allah propisao da nosimo hidab, dao nam je samo ono to moemo podnijeti od obaveza i zabrana. Jer Allah kae:
"Mi nikoga ne optere?ujemo preko njegovih mogu?nosti; u Nas je Knjiga koja istinu govori, i nikome se nepravda ne?e u?initi. (23:62)
Naalost, ejtan i njegovi sljedbenici zovu enu muslimanku da se pokori stvorenju, a da zaboravi na pokornost Stvoritelju. ?estitost, skromnost, i pobonost se pogreno ozna?avaju kao okovi za li?nu slobodu. Allah upozorava vjernike da ne smiju dozvoliti ejtanu da ih prevari, kao to je prevario njihove roditelje, Adema i Havu. Me?utim, pod izlikom mode, kulture i modernizma, ejtan je uspio i uspijeva da odvede enu muslimanku u ne?estitost.
Od po?etka civilizacije, iroke haljine i pokrivanje glave uvijek su bile povezane sa svije?u o Bogu. ?ak i kr?anske slikovne predstave ranih poslanika i njihovih ena pokazuju poznatu sli?nost odje?i koja je propisana za muslimane. Ova tradicija ?estitosti je prikazana i u Kuranu, gdje Allah kae:
"O sinovi Ademovi! Dali smo vam odje?u koja ?e pokrivati stidna mjesta vaa, a i raskona odijela, ali, odje?a ?estitosti, to je ono najbolje. (7:26)
Ali, od doba procvata feministi?kog pokreta, pove?alo se pomno ispitivanje odijevanja i statusa ene muslimanke. Prema ovih oslobo?enim enama, hidab ne pokriva samo glavu, nego i um, volju i intelekt. Oni kau da je nae odijevanje zastarjelo i potla?eno, i da nas sprje?ava da budemo produktivna ljudska bi?a! Oni govore iz neznanja kada kau da hidab ne pripada modernom vremenu; jer zbog neprestanog opadanja moralnih vrijednosti u svijetu danas, okolnosti nalau da je hidab sve potrebniji. Vie nego ikad prije, seksualni zlo?ini uzimaju sve vie maha, a oslobo?ene ene sada su suo?ene sa sve ve?om ansom da budu silovane ili seksualno napadnute. Federalna vlada je sprovela istraivanje u Americi i ustanovila da se svakih est minuta vri jedno silovanje!
ene koje otkriju svoju ljepotu i pokazuju svoje tijelo i naminkano lice svakom na uivanje, zapravo izlau sebe opasnosti da ih povrijede vukovi u ljudskoj odje?i.
Allah je propisao hidab eni muslimanci da bi je zatitio od opasnosti. On poznaje svoja stvorenja, i On zna da kada ene pokazuju sebe uz ne?estitu odje?u, namirisana tijela i naminkana lica, to pogoduje pove?anju seksualne devijacije u cijelom drutvu. Mnogi koji su na pogrenom putu misle da je hidab mobilni zatvor koji ograni?ava nae umove, ivote i srca. Hidab nije nita od toga.
Da ne bismo bili rtve ovakvim zamkama, moramo po?eti razumijevati ta hidab zapravo jeste.
Prijevod: L.S.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...