Srijeda, FEBRUARY 21, 2024
tekstovi_logo

Poigravanje sa razvodom braka


U dananjem vremenu mnogi ljudi, prilikom bra?nih nesuglasica, nepromiljeno i olahko pribjegavaju razvodu braka, ne vode?i ra?una o posljedicama takvog ?ina, a naj?e?i uzrok ovakvog postupanja je temeljno nepoznavanje islamskih propisa o braku. Svi smo Allahovi i Njemu se vra?amo!
Kada je u pitanju razvod braka, neophodno je da se ?ovjek pridrava erijatskih principa, odnosno u brakorazvodnoj parnici nema mjesta nepravednom su?enju zasnovanom na strastima i nepromiljenim odlukama donesenim u stanju srditosti.
Otuda je poigravanje sa razvodom braka i njegovo olahko shvatanje istovremeno i poigravanje sa Allahovom Knjigom, a takvo ponaanje za sobom povla?i Allahovu srdbu i kaznu.
Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijeten kako je neki ?ovjek razveo svoju enu sa tri razvoda odjednom, pa je, sallallahu alejhi ve sellem, ustao srdit i rekao: "Zar se igrate sa Allahovom Knjigom, a ja sam me?u vama?" (Biljei ga En-Nesai, 3348., od Sulejmana b. Davuda, od Muhammeda b. Abdullaha b. Vehba, koji kae: Obavijestio me je Muhrime od njegovog oca, koji kae: ?uo sam Mahmuda b. Lubejda, a lanac mu je vjerodostojan: "Pa je ustao neki ?ovjek i rekao: 'O Allahov Poslani?e, ho?u li ga ubiti?'")
Stoga, bojte se Allaha, o muevi, i znajte da razvod braka ima svoja pravila. Uzvieni Allah je u njemu propisao neke odredbe, pa ih ne zanemarujte, i odredio je granice, pa ih ne prelazite.
Doista je alosno i tuno kako mnogi drznici olahko shvataju razvod braka, te prilikom i najmanje bra?ne nesuglasice pribjegavaju razvodu, ne potivaju?i pri tome Allahove propise i Njegove zabrane, i ne stavljaju?i svoje postupke na vagu Allahovog erijata. U takvu vrstu ljudi ubraja se i mukarac koji u raznim situacijama ?esto razvodi svoju enu, ne vode?i ra?una o zna?enju prethodno navedenih Poslanikovih rije?i, te nakon to ju je bezbroj puta razveo, uprkos tome i dalje sa njom ivi iako mu ona vie nije dozvoljena. Takvo postupanje je blud i razvrat. Mi smo Allahovi i Njemu se vra?amo!
Tako?er, jedan od na?ina olahkog shvatanja razvoda braka jesu i postupci nekih neznalica i maloumnika koji se zaklinju razvodom, odnosno kad god su ubije?eni u neto, ili neto negiraju, ili kad su izazvani i sprije?eni u ne?emu, ?esto izgovaraju: "Razvest ?u se". Neki od njih, pak, kau: ''Razvest ?u se tri puta!!!'' Nema sumnje, o vjernici, da je onaj koji u?ini razvod svojom zakletvom, koja mu stoji na vrhu jezika, ponavljaju?i je kod svake potvrde, negacije, podstreka ili onemogu?avanja, da je nemaran prema tom ugovoru i da je onaj koji se poigrava s njim i takav je u velikoj opasnosti.
Isto tako, jedan od primjera nemarnog odnosa prema razvodu jeste i muevo zastraivanje ene razvodom braka u svakoj situaciji, kada joj i jutrom i ve?eri prijeti razvodom. Nema sumnje da ovo nije primjer lijepog bra?nog ivota, ve? je primjer olahkog shvatanja i poigravanja, jer u braku treba ivjeti u skladu ili se velikoduno razvesti.
O muevi, bojte se Gospodara svoga i prema suprugama lijepo postupajte, ta one su udate za vas, i potujte Allahove svetinje i propise da biste uspjeli.
Zaista, Uzvieni Allah propisao je razvod braka iz velike mudrosti. Rije?i razvoda i pored toga to su bolne, teke i gorke onda kada bivaju pogreno upotrebljene, ipak bivaju prijem?ive, radosne i spasonosne onda kada se postave na svoje mjesto na na?in na koji je to propisao Uzvieni Allah.
Kada neko od vas eli da se razvede u situaciji kada je razvod dozvoljen, neka se razvede jednim razvodom, ne vie od toga, jer sve to se doda na jedan razvod, smatra se novotarskim razvodom koji je zabranjen. ?udno je kako neki maloumnici putaju enu tri puta odjednom, a zatim se pokaju, pa onda se razlete na sve strane trae?i nekog ko ?e im izdati fetvu da se razvod nije dogodio. Koja bestidnost, glupost, neznanje i nesmotrenost!
Onaj koji ho?e da se razvede, treba da to uradi u periodu enine ?isto?e u kojoj nije op?io s njom, a nije mu dozvoljeno da je razvede u periodu mjese?nog pranja, niti u periodu ?isto?e u kojem je op?io s njom, osim ako se obznanila trudno?a, jer je putanje u vrijeme trudno?e dozvoljeno i nema smetnje u tome.
Ako ?ovjek razvede enu opozivim razvodom, obaveza mu je da ne istjeruje enu iz ku?e dok joj ne istekne pri?ek, jer se ona smatra njegovom enom kada je u pitanju opozivi razvod.
Stoga, bojte se Allaha po pitanju razvoda braka i u takvim situacijama postupajte oprezno i obazrivo, jer moda neto ne volite, a Allah u tome dadne mnogo dobra.

Autor teksta: Uvaeni ejh dr. Halid b. Abdullah el-Muslih

Preuzeto iz sedmi?nog ?asopisa ''Ed-Da'va'', br. 2194


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA

  • Zaboravljeni ibadet: post u mjesecu ša‘banu
    Piše: mr. Elvedin Pezić Mjesec ša‘ban odlikuje se u odnosu na druge mjesece, između ostalog, i po jednom, danas zapostavljenom, ibadetu – postu. Allahov Poslanik,...
  • Neobaziranje – vrlina koja nam je svima potrebna
    Piše: Mithad R. Ćeman, prof. Zanemarivanje, neobaziranje, ne mariti za nečim, ne osvrtati se, ne pridavati pažnju, pokazati nezainteresiranost, vrlina je koja nam je danas prijeko...
  • O nošenju crne odjeće
      Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “(Nakon smrti) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, umotan je u tri komada sehulskog pamučnog platna,...