Četvrtak, JULY 25, 2024
kuran

P?ELINJI STOMA?I?I I LJEKOVITOST MEDA


Zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svoga, posluno!" Iz stomaka njenih izlazi pi?e razli?itih boja koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmiljaju.
(16- An-Nahl, 69)

P?elinje tijelo, ?ija se duina kre?e od 1-3 cm, ?ine tri dijela: glava, prsa i stomak. Najzadnji dio, stomak, dui je od ostalih dijelova i ?ine ga prstenasti segmenti. U ajetu se za p?elu u jednini isti?u ''stomaci''. To je, u originalnom tekstu ajeta, naglaeno u formulaciji ''butuniha''. ''Ha'' na kraju rije?i ozna?ava jedninu enskog roda. Da su se htjeli naglasiti stomaci za mnoinu enskog roda, ta formulacija bi bila ''butunihinne''. Na taj na?in ajet upozorava i na gra?u p?elinjeg stomaka, koji je sastavljen iz dijelova, segmenata. Sa takvom strukturom stomaka, p?ela se kvalificira kao bi?e koje posjeduje ''stomake''. U unutarnjem dijelu ove stoma?ne strukture nalaze se, zapravo, dva stomaka; u jednom je medna vre?ica, a u drugom je eludac. Stomak p?ele proizvodi med i radi poput hemijske laboratorije.
Boja meda, kako se to isti?e u ajetu, varira i u vezi su sa klimom, godinjim dobom, vremenskim uvjetima i biljkama sa kojih je uzet nektar. Postoje razli?ite boje meda; od bijele do tamno sme?e i zelene boje. Najomiljenija je svijetlo uta boja meda. Moderne zemlje s razvijenijom proizvodnjom meda imaju posebne tehnike i skale za odre?ivanje boje meda.

PLES P?ELA

Na po?etku citiranog ajeta upozorava se na p?elinje prikupljanje biljnog materijala. Radilice ne samo da proizvode med, nego i prikupljaju sirovi materijal za njegovu proizvodnju. U fazi prikupljanja nektara, p?ele izvravaju zanimljive i nevjerovatne radnje.
Kada prona?e cvjetove, p?ela se vra?a ostalim p?elama i obavjetava ih o onome to je pronala. Ona, pleu?i na poseban na?in, ostale p?ele informira o nalazitu nektara. Porukama koje daje plesom, ona ostale p?ele precizno informira o poloaju i udaljenost izvora. Odrastao ?ovjek mora poha?ati kurs odre?enog plesa barem est sedmica kako bi ga savladao, dok p?ela, ?iji je ukupni ivotni vijek samo est sedmica, ples koristi kao sredstvo komunikacije.
Pored plesa, veoma je zanimljiv i prora?un koji p?ela provodi prilikom povratka u konicu. P?ela nalazite nektara moe odrediti jedino prema Suncua a do njenog povratka u konicu Sunce u svake 4 minute za jedan stepen promijeni svoj poloaj. Tu promjenu poloaja Sunca p?ela prora?unava kada na?e hranu i kada se najkra?im putem treba vratiti do konice. Koliko god da ide za ciljem, p?ela, dok se najkra?im putem vra?a u konicu, mora prora?unati koliko je Sunce promijenilo svoj poloaj. Ovaj prora?un p?ela izvrava besprijekorno.
Svi navedeni prora?uni, cijeli ovaj sklad u konici ne mogu se objasniti slu?ajno?u. P?ela dolazi na svijet podu?eni svim ovim operacijama. Stvoritelj je p?elu programirao na najsavreniji na?in.

LJEKOVITOST MEDA

U citiranom ajetu se isti?e kako je med, koji proizvodi p?ela radilica, lijek za ?ovjeka. Danas su svi medicinski autoriteti suglasni u ?injenici da je med lijek. Med sadri mnogo vitamina i minerala kao to su kalcijum, kalijum, magnezijum, natrijum, bakar, jod, eljezo, cink, a i odre?ene hormone. Zahvaljuju?i brzoj razgradljivosti e?era u medu, on je lahko probavljiva hrana. Svojim e?erima med pospjeuje rad mozga; pomae i pospjeuje obnavljanje i ?i?enje krvi, kao i cirkulaciju. Kako god se med konzumira radi pospjeivanja rada unutarnjih organa, on se, isto tako, vanjskom upotrebom vrlo uspjeno koristi u kozmetici i dermatologiji. Gotovo da nema bolesti u ?ijem lije?enju med ne pomae.
Ljekovita svojstva meda bila su poznata mnogim ljudskim zajednicama. Zato ne moemo re?i da navodi iz ajeta citiranog na po?etku poglavlja nisu bili poznati u vrijeme objave Kur'ana. Me?utim, moramo voditi ra?una o tome da se u apokrifnim, izmiljenim predajama koje se pripisuju Muhammedu, a. s., susre?emo i sa tvrdnjama o ljekovitim svojstvima devine mokra?e. Kur'an nikada nije ljudima nudio lane eliksire zdravlja; suprotno tome, ljudima je, kao lijek, ponudio med, ?ija ljekovita svojstva niko ne moe osporiti. Da je Kur'an bio izmiljotina napisana u duhu tog vremena, onda bi u njemu bilo i takvih pogreaka koje bi sadravale izmiljotine tog vremena.
Kako god u vezi p?ela i proizvodnje meda Kur'an nije dao nikakvo pogreno objanjenje, on je, isto tako, iznio i ?injenicu da enka pravi konicu, da ona prikuplja nektar i proizvodi med, a to su ?injenice koje su bile nepoznate ljudima u vremenu u kojem je Kur'an objavljen. Osim toga, koriste?i mnoinu rije?i ''stomak'' za jednu p?elu-enku, on je upozorio i na anatomsku strukturu njenog podijeljenog stomaka. Zanimljivo je to da Kur'an isti?e tu formulaciju u jednom periodu kada nije postojala praksa analiziranja fizioloke strukture p?ela i ostalih insekata.
Ova knjiga bi bila nedovoljna za iznoenje i analizu podjele poslova u konici i objanjenja svih p?elinjih umije?a. To je tema zasebne knjige. Prozra?ivanje konice, osiguranje odre?ene temperature i vlanosti, odravanje savrenog higijenskog okruenja u konici, deuranje u konici, metode izbacivanja stranog tijela iz konice, lu?enje materija poput voska, propolisa i mati?ne mlije?i, savreni su i zapanjuju?i detalji iz ivota p?ele. Kako p?ela, koja ivi est sedmica, od samog ro?enja posjeduje ove savrene odlike? Da li bi, bez svjesnog Stvoritelja, bilo mogu?e da do tih saznanja p?ela do?e sama i sasvim slu?ajno? Svi oni koji analiziraju p?elu i ono to ona radi, u tome ?e vidjeti savrenu umjetnost Uzvienog Allaha.

I stvaranje vas i ivotinja koje je razasuo dokazi su za ljude koji su ?vrsto ubije?eni.
(45- Al-Dasiya, 4)


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...