Nedjelja, APRIL 21, 2024
tekstovi_logo


U posljednje vrijeme ?esto me pitaju o marami. Zato sam pokrivena, ta za mene zna?i marama i da li imam problema jer je nosim. Za one koji znaju barem osnove vjere jasno je da je marama za enu farz i u to nema nikakve sumnje. Me?utim, ono to ljude koji mi postavljaju pomenuta pitnja sutinski zanima je kako je dolo do toga da se jedna osoba poput mene uop?e odlu?i na takav korak. Sutina njihovog problema je u onom "osoba poput mene", to naj?e?e zna?i -obrazovana, umjetnica, samostalna, uspjena - a to su sve atributi koji se ne povezuju s nekim ko nosi maramu.

Percepcija pokrivene ene je naj?e?e zasnovana na predrasudama i stereotipu. Danas se automatski uz maramu vee - primitivizam, prisila, neki straan doga?aj, poreme?aj, regresija, ispiranje mozga, politi?ko opredjeljenje i potpuna izolacija od vanjskog svijeta i savremenih tokova. Ako analiziramo sve negativne konotacije i asocijacije vezane za pokrivanje, onda ?emo vidjeti da ena s maramom po tome nema identitet, da je njena li?nost i slobodna volja potpuno isklju?ena. Kako onda da neko ko ipak misli svojom glavom na tu istu glavu stavi maramu?

?udno je kako se nikad ne postavi pitanje kako neko ko misli svojom glavom popije flau loze ili kako su one koje misle svojom glavom dole u poziciju da obavljaju ono to je posao prostitutki, a da za to jo ne dobiju nikakvu nov?anu naknadu? Kako se dogodilo da se tako brzo promijeni slika sretne ene i mjerila vrijednosti? Da ono to je logi?no postane nelogi?no, a da se normalno smatra nenormalnim? Razloga ima mnogo, a jedan od njih su uzori koje nam name?u mediji.

Moje pranane su nosile marame i niko ih nije smatrao nazadnim. Bile su zati?ene od svega to mi danas moramo prolaziti. Moda je njihova sre?a bila ve?a jer nisu imale TV, niti su ile u kino, niti su ?itale "modernu" literaturu. Uzori su im, valjda, bile ugledne ene iz komiluka i porodice i to je bilo to. Onda je doao napredak, uzori ljudima servirani su medijima i stvari su se vrtoglavo po?ele mijenjati.
Posmatraju?i ivot jedne od mojih nana i njenog mua, dakle, mog dede, shvatila sam da je nana uvijek bila blago nesretna, jer nije od njega dobivala ono to je htjela.

A ta je htjela i odakle je znala ta ho?e?

Naime, u vrijeme njene mladosti, ?etrdesetih i pedesetih godina popularni su bili filmovi "Casablanka", "Prohujalo s vihorom" i knjige sli?nih sadraja. U tim filmovima i knjigama ene su bile fatalne, a mukarci romanti?ni, zgodni i nepobjedivi. Svojim nevjen?anim enama ili ljubavnicama su donosili cvije?e, nosili elegantna odijela i ve?erali uz svije?e. Moj rahmetli dedo je nosio elegantna odijela kada je iao na posao, ali pored svih svojih briga i troje djece nije dolazio ku?i sa cvije?em, ve? sa kesama krompira, kupusa i urijetko mesa. Nana je odijelom i frizurom podsje?ala na holivudsku divu, ali je za razliku od njih ku?i heklala, ?istila do iznemoglosti i potajno patila za nekim poput Clarka Gablea. Svoju tunu sudbinu je skrivala od djece, ali je k?erkama eljela da prona?u sre?u koju ona nije imala.

K?erke su u svojim ivotima nale sve osim romanse sa ekrana, a nana je mislila da je za to kriva njihova brzopletost pri izboru i neposluh prema majci. Nikada nije ni pomislila da su filmovi i knjige la i da su filmske romanse nedostine, jer su nerealne i nepostoje?e.

Naninim k?erkama, dakle mojoj majci i tetkama su uzori postale napredne revolucionarke, ene koje diu svoj glas na partijskim sastancima, a Alen Delon tiha patnja, ali nedovoljno jak da bi naruio na?ela onih koje su svoj ivot eljele provesti u sretnom i potenom komunisti?kom braku. K?erke su zavrile fakultete i svoj ivot smatrale uspjenim jer ga ne provode kod ku?e, ve? same tegare kese s pijace, nakon to pokupe dijete iz obdanita. Doma?e uzore sa ekrana niko nije dovodio u pitanje, svi su bili sretni i nosili iste frizure i blejzere dre?avih boja.

Danas, kad su Nanine k?erke nane, a unuke odrasle i imaju porodice, nana na ivot gleda "realnije", jer su joj na TV-u, kroz sapunice lijepo prikazali da sre?e nema, da su ene "svakakve", a mukarci predmet enskih spletki, po profesiji naj?e?e kriminalci ili korumpirani politi?ari. Niko nikom vie ne donosi cvije?e, ali svak svakog vara i ubija, pa je nana sretna kad vidi da njene unuke nisu do gue u spletkama, a da zetovi ipak imaju karakter i moral. Jest da maramu smatra "pretjerivanjem", ali i to ?e nekako progutati kad pomisli kakva je dananja omladina.

Eh, tako to sad nana vidi, sad kad je mudra i stara i kad se ne nada romansama i cvije?u, a one koje su mlade, "moderne" i "napredne", te slijede nove uzore s TV ekrana obla?e dekoltee, kite se zlatom, sluaju turbo-folk, skupljaju pare da ugrade silikone i ?ekaju svog princa u BMW-u koji ?e ih voljeti i s kojim ?e biti sretne sve dok ga policija ne uhapsi i zatvori u zatvor. Shvatilo se da u fakultetu nije sre?a, ve? u izgledu, pa ?e one koje budu dobro izgledale sigurno zasluiti sre?u, a ona je jednostavna i ogleda se u markiranoj odje?i, dobrom autu, "napucanom" stanu i pokojem gramu kokaina.

E, sad se ja pitam, ko normalan danas ne bi stavio maramu na glavu i pokuao prona?i smisao i smiraj izvan zvjerinjaka zvanog "moderni svijet"!?

Autor: Aida Begi?-Zub?evi?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA

  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...
  • Život i djelo Mehmeda Handžića
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić Mehmed Handžić rođen je 16. 12. 1906. godine u Sarajevu, a umro je 29. 7. 1944. godine. Njegov otac Muhammed-aga bavio...
  • Post u mjesecu Ševvalu
    Piše: Mr. Safet Kuduzović Post je jedan od najvrednijih ibadeta i temelj islama. On pripada Allahu Uzvišenom Koji nagraðuje za njega. Nad drugim ibadetima odlikuje...