Srijeda, FEBRUARY 21, 2024
tekstovi_logo


Bra?o i sestre u islamu! Danas 04. muharrema 1432. godine po Hidri, 10. decembra 2010. godine, hutbu sam naslovio sa Jevmu-Aura / Dan Aure 1432.H. / 2010. god., koja ina-Allah pada 16. decembra, u naredni ?etvrtak. Allahova, delle e'nuhu, je odredba da je danom stvaranja nebesa i Zemlje, odlu?io da se vrijeme ra?una sa dvanaest mjeseci, me?u kojima je posebnu po?ast dao za ?etiri "Sveta mjeseca" (Ehuri hurum).  

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji prenosi Ebu Bekre, radijallahu 'anhu, pojanjava koja su to ?etiri mjeseca:
Prenosi Ebu Bekre, radijallahu 'anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Vrijeme krui, kao i onoga dana kada je Allah stvorio nebesa i Zemlju. Godina ima dvanaest mjeseci, od ?ega su ?etiri sveta: tri, jedan za drugim: zu-l-ka'de, zu-l-hidde i muharrem i redeb, koji je izme?u dumade-l-uhra i a'bana!" (Buharija)

Ibn Abbas, radijallahu 'anhu, smatra da je Allah, delle e'nuhu, dao za ova ?etiri mjeseca posebno mjesto, time to se u njima grijesi uve?avaju, ali i dobra djela. Zbog toga u tim mjesecima treba paziti na svoja djela. Postavimo sebi pitanja: Da li se nae ponaanje i ivot u ovim mjesecima razlikuju od ostalih mjeseci? Da li u njima imamo poja?an ibadet ili smo ogrezli u grijesima, zaboravivi gdje smo i kuda idemo? Da neki od nas nismo zaboravili da smo obi?ni smrtnici, koji ?e na Sudnjem danu odgovarati za svaki svoj korak, djelo i misao?!

Bra?o i sestre! Ne dozvolimo da budemo zavarani prolaznim dunjalu?kim ukrasima i da njima damo prednost u odnosu na vje?nost! Razmiljajmo o Danu polaganja ra?una, kada ?e se sve tajne objelodaniti i kada ?e protiv ljudi svjedo?iti njihova tijela, a usta ?e im biti zape?a?ena!  

Razmiljajmo o Danu u kojem ne?e biti advokata, niti ?e biti odga?anja rasprava! Razmiljajmo o Danu u kojem se niko od nas, kao to stoji u hadisu ne?e mo?i pomjeriti sa svoga mjesta dok ne budemo odgovorili na ?etiri pitanja: u to smo ivot proveli, kako smo mladost iskoristili, da li smo se po onome to smo nau?ili vladali i na koji na?in smo sticali i troili nae imetke!

U ova ?etiri sveta mjeseca ubraja se i mjesec muharrem, ?iji je deseti dan "Jevmu-Aura".
O vrijednosti posta mjeseca muharrema, kao i obavljanja no?nog namaza, govori slijede?i hadis, koji biljei imam Muslim:
Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najbolji post poslije ramazana je post mjeseca muharrema, a najbolji namaz poslije fard namaza je no?ni namaz!" (Muslim)

Kako stoji u predajama, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je za  vrijeme svoga boravka u Meki postio deseti  dan muharrema. Nakon dolaska u Medinu naao je Jevreje kako poste Auru, pa je u tom smislu i slijede?a predaja: Prenosi Ibn Abbas, radijallahu 'anhu: Doao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  u Medinu i vidio je Jevreje kako poste Auru, pa je upitao: "ta je ovo?" Rekli su: "Ovo je lijep dan, dan u kojem je spaen Musa, alejhis-selam, sa Benu Israel?anima, od njihova neprijatelja, pa ga je Musa postio." Rekao je: "Meni je Musa blii od vas!" pa je postio i naredio drugima da poste. (Buharija)
U imam Ahmedovoj zbirci se nalazi  predaja:

"...To je dan u kojem se zaustavila la?a na brdu Dudijj, pa ga je Nuh postio..." (Ahmed)

Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu 'anhu: "Nisam vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da sa vie elje posti neki dan od Aure i ovoga mubarek mjeseca (misle?i na ramazan)." (Buharija)

U imam Ahmedovoj zbirci se nalazi hadis, koji govori o tome da je post Aure uzrok pratanja grijeha u?injenih u protekloj godini:
"Post Aure je uzrokom pratanja grijeha koji su u?injeni protekle godine!" (Muslim)
Preporuka je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se pored desetog dana muharrema posti dan prije ili dan poslije, pa u slijede?oj predaji stoji: Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu 'anhu, da je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nakon to je postio i naredio ashabima da poste Auru re?eno: "O Allahov Poslani?e, to je dan koji obiljeavaju idovi i Kr?ani!" Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "U narednoj godini ?emo ina-Allah postiti i deveti dan!" Pa on nije do?ekao narednu godinu, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preselio te godine!" (Muslim)
Poste?i deveti dan muharrema, muslimani se i u ovom ibadetu razlikuju od Sljedbenika knjiga (Ehlu-l-Kitaba).  

Islamski u?enjaci su kazali da imaju tri stepena posta Aure: 1) Oni koji poste samo deseti dan, jer je to u suprotnosti sa onim to je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: Ako doivim slijede?u godinu, posti?u i deveti dan! 2) Da posti dan prije ili dan poslije 3) Da posti i dan prije i dan poslije i Auru. Na taj na?in poste?i tri dana od mjeseca muharrema, izvravamo sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je od svakog mjeseca postio po tri dana, a posebno Bijele dane (Ejjame bid), 13., 14. i 15. dan od hidretskih mjeseci.

Bra?o i sestre! Pred nama je jo jedna prilika da zaradimo dobro djelo i  o?istimo se od grijeha, pa nemojmo je propustiti! Ne propustimo da  postom, kao jednim od najiskrenijih ibadeta, ovih dana oivimo pritvr?eni sunnet naeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da zaradimo hajr, da steknemo ljubav Allaha, delle e'nuhu, da Mu se i na ovaj na?in pribliimo i da Mu iskaemo pokornost!  

Molim Allaha, delle e'nuhu, da nas u?ini svojim iskrenim robovima, koji slijede sunnet svoga Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da nas sa?uva iskuenja koja ne moemo podnijeti, da nau djecu i potomke u?ini radostima naih o?iju i srca, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i u dennetu nas po?asti drutvom poslanika, iskrenih, ehida i dobrih ljudi!    

Sarajevo: 04. muharrem  1432.H. / 09. decembar 2010.god.
Hutba: Damija "Kralj Fahd"
Nezim Halilovi? MuderrisAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA

  • Zaboravljeni ibadet: post u mjesecu ša‘banu
    Piše: mr. Elvedin Pezić Mjesec ša‘ban odlikuje se u odnosu na druge mjesece, između ostalog, i po jednom, danas zapostavljenom, ibadetu – postu. Allahov Poslanik,...
  • Neobaziranje – vrlina koja nam je svima potrebna
    Piše: Mithad R. Ćeman, prof. Zanemarivanje, neobaziranje, ne mariti za nečim, ne osvrtati se, ne pridavati pažnju, pokazati nezainteresiranost, vrlina je koja nam je danas prijeko...
  • O nošenju crne odjeće
      Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “(Nakon smrti) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, umotan je u tri komada sehulskog pamučnog platna,...