Utorak, APRIL 23, 2024
tekstovi_logo


Jedinstven, Nepromijenjen, Nenadmaiv, Neosporan, Plan za ivot na ovom i budu?em svijetu, Uputa kao Boji dar, Na?in komuniciranja sa naim Stvoriteljem1. Jedinstven

Ovo zvu?i kao izazov. Kako? Kur'an kae da ljudi ne mogu napisati sli?nu knjigu, ?ak i ako udrue sve svoje potencijale i dobiju pomo? i od dina. Kur'an je ovaj izazov i ovo pitanje postavio prije 1400 godina i jo niko nije bio u mogu?nosti to opovrgnuti. Milijarde knjiga su napisane, ali niti jedna nije kao Kur'an.2. Nepromijenjen

To je jedina Sveta knjiga koja je u opticaju za tako dugo vremena, a ipak ostaje ?ista kao to je bio u po?etku. Kur'an ?asni je sa?uvan nepromijenjen. Nita nije dodno i nita nije oduzeto od njega jo od njegove objave, koja je zavrena prije 1400 godina.


3. Nenadmaiv

Kur'an je posljednja Bojia objava ?ovje?anstvu. Allah d.. je Musau a.s. (Mojsiju) objavio Tevrat (Toru), Davudu a.s. (Davidu) Zebur (Psalme), Isau a.s. (Isusu) Indil (Evan?elje) i kona?no Kur'an Muhamedu a.s. Niti jedna druga knjiga ne?e do?i od Allah d..a da nadmai Njegovu posljednju objavu Kur'an ?asni.


4. Neosporan

Kur'an podnosi test vremena i promatranje. Niko ne moe osporiti istinu o ovoj knjizi. Kada govori o prolosti, bez greaka. Kada govori o budu?nosti, bez greaka. On spominje pojedinosti fizikalnih pojava za koje nisu mogli znati ljudi u to vrijeme, ali kasnija nau?na otkri?a dokazuju da je sve spomenuto u Kur'anu istina. Svaku drugu knjiga treba revidirati kako bi bila u skladu sa savremenim nau?nim otkri?ima, osim Kur'ana. Kur'an nikada nije u suprotnosti novootkrivenim nau?nim ?injenica.


5. Na plan za ivot na ovom i budu?em svijetu

Kur'an je najbolji vodi? kako organizovati svoj ivot. Nijedna druga knjiga ne predstavlja sveobuhvatan plan koji objanjava sve aspekte ljudskog ivota. Kur'an tako?er objanjava na?in kako osigurati vje?nu sre?u na budu?em svijetu. To je putokaz koji pokazuje kako do?i do Denneta.
6. Uputa kao Boji dar

Allah d.. nas nije ostavio same. Mi smo ovdje s razlogom. Allah d.. nam kae zato nas je stvorio, ono to On trai od nas i ono to je za nas pripremio. Jer, ako se bilo koja maina koristi suprotno uputama proizvo?a?a, ona ?e biti unitena. ta je s nama? Imamo li svoj priru?nik? Kur'an je od naeg Stvoritelja. To je Uputa za nas da provjerimo da li kod sve funkcionie na pravi na?in.

To je Uputa od Allaha d.. Ona zadovoljava duu, i ?isti srce. To uklanja dvojbe i donosi mir.


7. Na?in komuniciranja sa naim Stvoriteljem

Ljudi su drutvena bi?a. Mi volimo komunicirati s drugima. Kur'an nam govori o tome kako komunicirati s izvorom svih ivota i naim Stvoriteljem. Kur'an nam govori ko je Allah d.., kojim imenima da Mu se obra?amo, i na koji na?in da s Njim komuniciramo.


Jesu li nam ovih sedam razloga dovoljno za u?enje i ?itanje Kur'ana ?asnog?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ISLAM I IVOT

POSJETITE MINBER.BA

  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...
  • Život i djelo Mehmeda Handžića
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić Mehmed Handžić rođen je 16. 12. 1906. godine u Sarajevu, a umro je 29. 7. 1944. godine. Njegov otac Muhammed-aga bavio...
  • Post u mjesecu Ševvalu
    Piše: Mr. Safet Kuduzović Post je jedan od najvrednijih ibadeta i temelj islama. On pripada Allahu Uzvišenom Koji nagraðuje za njega. Nad drugim ibadetima odlikuje...