Srijeda, FEBRUARY 21, 2024
tekstovi_logo


Ve?ina ljudi vole svoju djecu radi sebe. U osnovi, ?ovjek najvie, zapravo, voli sebe, pa tek onda djecu, imetak, rodbinu, prijateljeImetak voli zato to je on sredstvo njegovog opstanka. Djecu ?ovjek ne voli zbog eventualne koristi od njih, ?ak ponekad podnosi i tegobe od te iste djece, ve? ih voli jer je svjestan da ga djeca naslje?uju. I ?ovjek na taj na?in produava sebe. Dakle, mi volimo djecu iz egoizma...

Hvala Allahu, d.., Gospodaru svih svjetova, Koji je vjernike ukrasio imanom to daje plodove na oba svijeta, a sve ostalo On daje kao ukras ovoga svijeta. Salavat i selam U?itelju svijeta Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj ?asnoj porodici i svim ashabima.

Me?u ukrasima ovoga svijeta su i imetak i djeca, bez kojih ljudi ne mogu zamisliti ivot, a, istovremeno, nisu svjesni kolika su oni odgovornost pred Allahom. Jesmo li mi kao roditelji ispunili obaveze prema ova dva ukrasa i jesmo li udovoljili njihovim hakovima (pravima)?

Ve?ina ljudi vole svoju djecu radi sebe. U osnovi, ?ovjek najvie, zapravo, voli sebe, pa tek onda djecu, imetak, rodbinu, prijatelje

Imetak voli zato to je on sredstvo njegovog opstanka. Djecu ?ovjek ne voli zbog eventualne koristi od njih, ?ak ponekad podnosi i tegobe od te iste djece, ve? ih voli jer je svjestan da ga djeca naslje?uju. I ?ovjek na taj na?in produava sebe. Dakle, mi volimo djecu iz egoizma, kao to volimo doktora radi naeg zdravlja a ne njega kao doktora.

Allah, d.., dao nam je sve ljepote i ukrase ovog svijeta kako bismo lake izvravali zada?u zbog koje smo stvoreni. A naa osnovna zada?a je da nam Allah i Poslanik budu pre?i od svega stvorenog. (14. Buharija)

Zato vjernik ne smije dozvoliti da mu imetak, djeca i sve ostalo budu uzrok zaborava osnovne zada?e. Tome nas i Gospodar upozorava rije?ima:

O, vjernici, neka vas vai imeci i vaa djeca ne odvra?aju od sje?anja na Allaha. Oni koji to u?ine, oni ?e biti pravi gubitnici (Munafikun : 9).

Samo da ukaemo na jednu od Allahovih mudrosti u samom poretku stvari iz navedenog ajeta. Prvo je spomenuo imetak, pa tek onda djecu. To je dokaz da ?ovjek vie voli imetak nego djecu. Zato ima ljudi koji ubijaju svoju djecu (ili roditelje) zbog imetka. Danas, u savremenom drutvu, toga ima napretek. Pogotovo na Zapadu.

Mumini moraju biti oprezni i ne smiju dozvoliti da im djeca i imetak budu preokupacija, pa da zbog toga naputaju namaz i ostale obaveze. Nisu svjesni da na taj na?in sebi odgajaju ubice, drogerae i uli?are.

A oni ?iji sinovi nisu takvi, a vezali su se za njih vie nego za Allaha, imat ?e spomen i pomo? na ovom svijetu, a Tamo ?e bjeati od svog sina, koji ?e ga napadati i teretiti to mu nije nadio lijepo ime, to ga nije odgojio u islamu

Tamo ne?e mo?i pomo?i imetak, prijatelji, komije, pa ni vlastita djeca.

Uzvieni Allah veli:

Toga danakada ne?e nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti. Samo ?e onaj koji Allahu srca ?ista do?e spaen biti (uara : 88-89).

Koliko mi vodimo ra?una o svojoj djeci, kako ih odgajamo i usmjeravamo i izvravamo li hakove koje imaju kod nas?

Znamo Poslanikove rije?i:

Svi ste vi pastiri i vi ?ete biti odgovorni za svoje stado. ?ovjek je pastir u svojoj porodici i bit ?e odgovoran za svoje stado. (15. Buharija, Muslim)

Islamski velikan El-E'ari kae: Nije ti neprijatelj onaj koga u borbi ubije ili on tebe ubije, pa padne kao ehid i u?e u Dennet. Pravi neprijatelj ti je dijete, koje je poteklo iz tvoje ki?me, a nisi ga odgojio u islamu.

Mnogi ljudi nemaju vlasti nad svojom djecom, a voljeli bi da budu upu?eni kako da to postignu.

A sada o razlozima:

Prvo: Nemaju vlasti zato to su ih prepustili vjetrovima zabluda ili boanstvu i ropstvu mode.

Drugo: Zato to ve?ina ljudi misli da oni upu?uju svoju djecu i da ona moraju biti takva kakvi oni ele da budu. Nisu svjesni da Allah upu?uje. Ne razmiljaju o sinu Nuha, a.s., ili ocu Ibrahima, a.s., koji su bili nevjernici.

Zato je sada doba kad djeca upu?uju svoje roditelje u islam i elhamdulillah kad je to tako.


Jedan islamski pjesnik kae:

Djeca vaa nisu vaa djeca,

Ona su sinovi i k?erke ?enje,

ivota radi samoga sebe.

Djeca dolaze preko vas,

ali ne od vas.

Iako su s vama,

ona vama ne pripadaju.

Moete im dati svoju ljubav,

ali ne i svoje misli,

jer ona imaju vlastite misli.

Moete im dati ku?u za tijela,

ali ne i za due.

Njihove due su u vlasti Onoga Koji ih je stvorio,

Od Njega traite da ih uputi.

Na kraju, primjer uglednog roditelja, koji iskreno voli svoju djecu i pomae im. To je Ebul Esved ed-Dueli: Djeco moja, bio sam dobar prema vama prije nego to ste se rodili, a i nakon vaeg ro?enja, i bit ?u dobar, inaallah, prema vama i kad preselim.

Za?u?ena djeca upitae oca: O?e na, znamo da nam pomae otkako smo se rodili. Nije nam jasno kako si nam pomogao prije naeg ro?enja i kako ?e nam pomagati poslije svog preseljenja?

Otac odgovori: Prije ro?enja sam vam izabrao majku zbog koje se ne?ete stidjeti izi?i na ulicu, a poslije moga preseljenja pomagat ?u vam time to se bojim i vjerujem u Allaha i to govorim istinu.

Dakle, ko u svom ivotu bude svjestan Allaha i uvijek bude govorio istinu, neka ne strahuje za svoju nejaku djecu poslije svoga preseljenja. Upravo ovako veliki mufessiri komentiraju kuranski ajet koji o ovome govori:

I neka se pribojavaju, kao kad bi sami iza sebe ostavili nejaku djecu za koju strahuju, i neka se boje Allaha i neka govore istinu (Nisa : 9).

Molim Allah da nas u?ini da budemo takvi. Amin!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ISLAM I IVOT

POSJETITE MINBER.BA

  • Zaboravljeni ibadet: post u mjesecu ša‘banu
    Piše: mr. Elvedin Pezić Mjesec ša‘ban odlikuje se u odnosu na druge mjesece, između ostalog, i po jednom, danas zapostavljenom, ibadetu – postu. Allahov Poslanik,...
  • Neobaziranje – vrlina koja nam je svima potrebna
    Piše: Mithad R. Ćeman, prof. Zanemarivanje, neobaziranje, ne mariti za nečim, ne osvrtati se, ne pridavati pažnju, pokazati nezainteresiranost, vrlina je koja nam je danas prijeko...
  • O nošenju crne odjeće
      Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “(Nakon smrti) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, umotan je u tri komada sehulskog pamučnog platna,...