Ponedjeljak, JUNE 24, 2024
tekstovi_logo


Toliko toga moe stati u jedan dan, ne mislim na bezna?ajne stvari koje namjeravamo raditi. Ja mislim na sve stvari o kojima samo sanjate da radite, kao u?enje Qur'ana na pamet, u?enje arapskoj jezika, vra?anje u kolu, po?imanje li?nog biznisa, provo?enje vremena sa svojom djecom, pri?anje sa svojim muem, i kuhanje hranjivih obroka. Zvu?i nevjerovatno ali moete imati sve ovo bez po muke. Klju? je upravljanje vremenom. Dio toga je postavljanje prioriteta, kao i postavljanje realnih ciljeva.
Svi mi imamo razne djelatnosti koje balansiramo, i dok sve vie ene zauzimaju radna mjesta, nalaenje balansa postaje tee. ?ak i ene koje nemaju posao van ku?nih obaveza i familije tako?er nalaze nove izazove da efektivno iskoriste svoje vrijeme.

Razumijem sve te izazove, zato to se sre?em s njima svaki dan na poslu. Tako da, elim da podjelim nekoliko savjeta koji pomau meni i mojim klijentima u efektivnijem balansiranju posla i ku?e.


Potroa?i vremena

Razli?ite dunosti koje imamo u ku?i i na poslu uzimaju veliki dio naeg dana. Kakogod, postoje aktivnosti koje uzimaju puno naeg vremena i stvarno su gubljenje vremena. Najve?i troioci vremena su sljede?i:

Nedostatak planiranja. Istina je da ponekad ?ak i najbolji planovi ne funkcioniu sve vrijeme, ali je najbolje imati plan. Bez plana, ne znamo sta elimo, kako da to dobijemo, ili ta je vano za nas.

Uklju?ivanje djece u razne aktivnosti. Ovo je kao vonja okolo po cio dan. Ja sam u?ila jednog dje?aka jedno ljeto, i majka mi je rekla da se njen sin ne moe fokusirati, i to nije moglo biti produktivno. Ona je tako?er bila umorna. Ispalo je tako da je on svaki dan imao fudbal i plivanje, i ?asove Qur'ana, i jednom sedmi?no je dolazio kod mene na podu?avanje. Bilo im je svega dosta. Da, mi elimo djeci da omogu?imo dosta prilika, ali puno puta je to unitavaju?e, i djete ne?e nau?iti da bude dosljedno ili da rukovodi ne?im.

Posjedovanje puno namjetaja. Ovo moe biti najve?i uzrok troenja vremena za ene zato to je angaovana oko ?i?enja. Sjetite se, na kraju, ove stvari (odje?a, posu?je, namjetaj itd.) sve treba da se o?isti i uredno odrava.

Nedostatak organizacije. Ne zvu?i isto kao TV voditeljica Martha Stuart, sve bi trebalo imati svoje mjesto. Kad moemo prona?i stvari, i ostatak familije zna gdje bi one trebale i?i, sve ide glatko. Ne morate troiti na kupovanje skupih elemenata za ostavu. Prvo pogledajte ta imate, i izra?unajte kako elite planirati svoj prostor. Najvanija stvar je isplanirati i rasporediti za ta prostor treba biti iskoriten. Ako ovo nije ura?eno, prestanite troiti novac koji vam je potreban.


Kad imate manje prostora, to moe biti ve?i izazov, katalozi mogu ponuditi dosta ideja. To moe uzeti neto vremena i truda, ali nema boljeg osje?aja nego u?i u dobro planiran i organizovan prostor. Ovo je prvi korak. Ima jo drugih na?ina za organizaciju.

Ponovo, isplanirajte svoj dan, sedmicu. Ili mjesec (odlu?ite ta je najbolje za vas) i prije svega, zapiite to. To je magija kad je neto zapisano ( ne mislim na biljeke koje se gube), magija je u tome da to redovno radite.

Telefon, internet i televizija.
Mnogi ljudi ih koriste kada su beskorisni, ali ovo moe biti potencijalni problem kad se radi previe zato to je to samo gubljenje vremena. Ljudi provode previe vremena u besposlici obi?no zavre preumorni za bilo ta drugo, tako da se kre?u od hiperaktivnosti do lijenosti. Ovo je klasi?ni pad sistema.

Ne postavljanje realnih ciljeva.
Svi imamo neke ciljeve a i manji ciljevi dovode do elje za ve?im ciljevima. Ali kao cilj, to nije specifi?no, niti vam govori kako, kada, ili koliko, tako da se to vjerovatno ne?e dogoditi. Postavljanje relnih ciljeva moe biti teko ali ?u vam dati neke savjete kasnije.

Ne poznavanje prioriteta. ta je vama vano? Zato vam je to vano? Provela sam puno vremena sa klijentima na postavljanju ciljeva i prioriteta, koji su tako vani. elite da uredite svoje vrijeme tako da radite najvanije stvari prvo. ?i?enje toaleta ne spada u top prioritete, ali se obicno radi prije vanijih stvari. Bit ?e o?is?en po planu, ali taj dan mozete raditi stvari kao to je u?enje Arapskog jezika ili neke druge korisnije stvari.
Odugovla?enje. Uradi to, uradi sada ili uskoro. Kad ste u pokretu, manje je vjerovatno da ?ete biti u mogu?nosti da odete daleko sa odugovla?enjem. Zavrit ?ete na vrijeme svake sedmice.

Bez besposlice ili osamljivanja. Svako treba vrijeme za odmor i relaksaciju. Neki na?ini relaksacije su bolji od drugih, ali sto ste vise aktivni, to ce biti vaznije. Saznala sam da ljudi koji su extremno aktivni vole da vjezbaju vie nego da se relaksiraju, ali to mora prestati i moze biti nezdravo. Vas nivo aktivnosti ?e odrediti iznos vremena koji provodite vjebaju?i.

Koncept gimnastika je nov, prije su ljudi vjebali tokom svakodnevne rutine. Ovo ne znaci da ne treba vjebati, ja govorim da iako ve? troite ve?inu svoga dana tr?e?i okolo, 15-20 min etnje tri puta sedmi?no moze biti vrsta vjebe koja osloba?a stres.

?itanje knjige, tuiranje, ru?ak sa prijateljima su tako?er druge aktivnosti u kojima moete uivati. Kad ne doputamo tijelu i umu da odmaraju rizikujemo da se istroimo i razbolimo se. Rade?i ovo nece vam pomo?i samo da budete vie produktivni, ali je to najbolja preventivna medicina.


Savjeti i sugestije

ivim ivot s jednim motom: Allah voli da se stvari rade dosljedno, to je jednostavno i efektivno, i doti?e se svakog aspekta ivota. Ne treba da provodimo puno vremena, novca, ili ?ak napora da postignemo nae ciljeve ako smo dosljedni u naim namjerama. Sjetite se pri?e o kornja?i i zecu; spori i ?vrsti pobje?uju utrku. eljela bih spomenuti organizaciju, prioritete i ciljeve. Ako to imate za pasom, balansiranje posla i ivota u ku?i moe postati veoma lahko ?ak prijatno. Ove tri stvari ?e vam pomo?i da na?ete sistem koji je efektivan. I da, poredak ove tri stvari na mjesto se ra?una. Po?nite sa organizacijom i zavrite sa ciljevima.

Organizacija. Kad mislite na organizaciju, pomislite na Ajntajna. Prostor i vrijeme se moraju podudariti da bi organizacija bila efektivna.


1. Prostor
- razmislite za ta ?ete iskoristiti va prostor
- razmislite kako da ga uredite
- uredite ga tako da sve bude dostupno
- ne pani?ite i budite sigurni da sve ima svoje mjesto
- napravite budet koliko ?ete potroiti u slu?aju da morate neto kupiti
- ako elite neto kupiti, napravite listu i onda idite kupovati

2. Vrijeme

- na listu papira ili pomo?u kompjutera, napravite listu svih djelatnosti koje imate. Lista moe izgledati ovako:

- ja
- ena
- majka
- profesija
- k?erka
- sestra
- prijatelj
- volonterski posao

- jednom kada posjedujete listu djelatnosti, kupite ili napravite organizator, planer, kalendar. Budite sigurni da imate dovoljno prostora da stavite odgovornosti koje moraju biti u skladu sa tim djelatnostima.
- Odlu?ite dali ?ete planirati, svaki dan, sedmicu ili mjesec. Moete sve troje ako elite. Dobro je imati najmanje mjese?ni ili sedmi?ni plan sa dnevnim planiranjem.
- Ako izaberete mjese?no planiranje, ispiite to na po?etku mjeseca. Napiite sedmi?ni plan na po?etku sedmice i svakodnevni plan ve?er prije.
- Napiite sve to je vano i sve to elite da ispunite

Pioriteti

Kao to sam prije napomenula, zapitajte se sljede?e:

- ta mi je vazno? Napravite listu ta je vama vano za svaku djelatnost koju imate ili najmanje 3 stvari koje mislite da su vane. Na ovaj na?in moete jasno vidjeti koji su vam prioriteti odre?uju?i, ta vam je vano.

- Zato mi je to vano? Postavljaju?i ovo pitanje moete izbaciti stvari koje nisu tako vane ili dobiti dublje razumjevanje zato je neto vama vano.

Jedan primjer: moja djeca su mi vana, i vana su mi zato to me brine kakva ?e biti kad odrastu. Tako da, moji priorieti su moja djeca. Drugi primjer je: u?enje Arapskog je vano za mene, zato to elim da razumijem Qur'an. Sad sa ove ta?ke su nedodirljivi, to su prioriteti koji zahtjevaju ciljeve.


Ciljevi

Sad kad ste uspostavili svoj prostor i organizovali svoje vrijeme, i znate ta je vano za vas i zato, spremni ste da postavite neke ciljeve.

Uzmimo prethodne primjere:
- dijeca: brine me ta ?e biti kad odrastu
- Arapski: elim da razumijem Qur'an
Sad treba da uspostavite ciljeve koji ?e pomo?i u dostizanju ovoga. Dobar cilj ima 4 komponente: kada, gdje, kako i koliko. Pogledajmo nae primjere ponovo, ali kao ciljeve:

- svake subote ?u voditi dijecu u etnju, pri?ati im o njihovom ivotu, i govoriti im o sebi kad smo bili djeca

- svake sedmice ?u nau?iti 10 arapskih rije?i i upotrijebiti ih. Zapisat ?u ih na mjesto gdje ih mogu lako vidjeti i kriati kad ih zapamtim.

Zaklju?ak

Vai ciljevi moraju biti top prioriteti svaki dan. Uradite njih prvo, jer je najvii stjeska sa vremenom nakon ru?ka (izmedju 12 i 1 h). Vrijeme nakon sabaha je sveto ( ali teko za iskoristiti). Sa?uvajte dangubljenje za poslije podne. Neka vam Allah podari bereket u vremenu i podari uspijeh u ovom ivotu i na ahiretu. Amin

Autor: Anisa Abeytia

Izvor: islamonline.net

Prevod i obrada: Almir Maci?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...