Srijeda, FEBRUARY 21, 2024
tekstovi_logo


Porodica, koja predstvlja svojevrsnu zajednicu zasnovanu na me?usobnom razumijevanju, pomaganju i ulaganju kako imetka tako i osje?anja poetih jakim emocijama i vezom koju je Sam Allah Uzvieni u?inio svetom, oduvijek je igrala najvaniju ulogu u okvirima ovog Jedinstvenog Ummeta.


U Islamu, jedna mlada muslimanka ima svoje mjesto, stupanj koji nije nita nii od stupnja koji je predvi?en mukarcu. Ona ima svoj ugled, svoju ?ast, pravo da bude ravnopravan ?lan zajednice u kojoj opstaje, pravo da usavrava svoje znanje u skladu s Islamom te da ?ini neu?injeno na polju pove?anja ugleda Ummeta muslimana, bez bojazni da ?e taj njen u?inak biti odba?en ili prezren. I kona?no po?ast jedne muslimanke koja pripada samo njoj, a na kojoj joj zavide i za kojom ude mnoge civilizovane ene Zapada te sve one koje tu po?ast ne mogu posjedovati jeste uloga MAJKE, SUPRUGE koja kod Uzvienog Allaha ima svoj ugled i svoje mjesto. Kao takva, ona je temelj, stub postojanosti jedne zgrade koja tek treba da se izgradi i uzdigne visoko iznad svake prepreke, zgrade zvane PORODICA.

Put organizacije i usavravanja jedne ovakve harmonije, u kojoj svako potiva predvi?eno mu mjesto, nije nimalo lahk! Samom odlukom o zasnivanju porodice, i jedno i drugo, mukarac i ena, preuzimaju na svoja ple?a emanet odgovornosti pred Svevinjim, koji ?e ih ako ga ispravno prihvate i u potpunosti ispotuju uvesti u predjele Vje?nog spasa. I kao to sam napomenula, stub jedne islamske porodice je supruga-majka. Mukarac kao glava porodice mora voditi brigu o opskrbi svoje porodice, a ona, supruga, mora brinuti o pravilnoj raspodjeli svega onog to on obezbjedi, ona se stara o miru, spokoju i harmoniji u svakom kutku ku?e, jer kako kae Resulullah sallallahu alejhi ve sellem., u hadisu: Svi ste vi pastiri i svi ?ete biti odgovorni za svoje stado.

Vladar je pastir i odgovoran je za svoje stado, ?ovjek je pastir u svojoj porodici i odgovoran je za nju, ena je pastirica u ku?i svoga mua i njegove djece i odgovorna je za svoje stado... (Mutefekun alejh). Zna?i, u jednoj ovakvoj situaciji, ena je odgovorna za ispravnu organizaciju te opstanak ove zajednice, za njeno odravanje i svakako odgajanje jedne nove generacije. Uzvieni je rekao: Mukarci vode brigu o enama zato to je Allah dao prednost jednim nad drugima i zato to oni troe imetke svoje. Zbog toga su ?estite ene poslune i za vrijeme muevljeva odsustva vode brigu o onome o ?emu treba da brigu vode, jer i Allah njih tada titi. (En-Nisa, 34)

Ovdje Uzvieni Allah isti?e Svoju zatitu svim onim ?estitim vjernicama koje pravilno i cijelim srcem prihvate emanet porodice. Ona mora sudjelovati u svim sferama ivota svog supruga, pa tako, bilo da je on u odsustvu ili ne, potiva?e ono to je on postavio kao granice i ne?e ih prelaziti. Drugim rije?ima, ona je na ovom prolaznom svijetu nosilac njegovog ugleda, ?asti, te potenja pred Uzvienim i pred narodom. Kao takva, duna je voditi ra?una o zajedni?koj imovini kao svojoj sopstvenoj te se u svakom trenutku lijepo ophodi prema njemu. Ono to joj on ne dozvoli mora potivati. Mora se baviti ku?nim poslom i sluiti mua. Poznato je da je Fatima, r.a., jedna od najvrednijih ena na Dunjaluku, k?er najvrijednijeg insana, Poslanika sallallahu alejhi ve sellem imala je uljeve od ku?nih poslova.

Svjedoci smo dananjeg hala me?u civilizovanim muslimankama, koje zaslijepljene onim to nam serviraju zapadnjaci, ele savremene brakove gdje ?e biti neovisne od svog mua, gdje ?e raditi ta im se prohtje, ispunjavati bra?ne obaveze kada su raspolone. Dom i porodica su posljednje to zasluuje njihovu panju, a djecu vaspitava ulica! Pa kuda se odme?ete?! Zar vas Allah d.. nije po?astio time da ste muslimanke nosioci najuzvieniije blagodati, najvrijednijeg emaneta! Zar mislite da ?ete vje?no ivjeti, a strani kabur i iskuenje su vam blii nego to moete zamisliti! Zar mislite da ste toliko vrijedne pa odbacujete Allahove odredbe!!!

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Kada bih ikome naredio da u?ini seddu drugome, naredio bih eni da u?ini seddu svome muu radi prava koja on ima nad njom. (Tirmizi, Nesai-sahih) Sam Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je ukazao na ?injenicu da ena moe biti svome muu uzrokom Dennetskog spasa ili Dehennemske vatre, u zavisnosti od njenih postupaka i morala, uprkos njene formalne bogobojaznosti, namaza, posta, Hadda, dijeljenja zekata itd. Duna je povinovati se svemu onome to se od nje zahtjeva, a u skladu je sa islamskom tradicijom i Sunnetom, sve do trenutka kada se od nje ne zatrai neto to je haram. U tom slu?aju, i jedino tada, mora odbiti pokornost i poslunost. Od njene savjesti zavisi odravanje higijene u okviru zajedni?kog doma, odgoj djece koju uzgaja i izvodi ih na pravi put, od njene upornosti privrenosti Apsolutnom Stvoritelju i prisustvo Njegove riije?i te postojanost islamskog nura u okvirma porodi?ne harmonije. Blaga je u svom govoru, posluna u izvravanju dunosti i onoga to se od nje o?ekuje, primjer supruge u svojim postupcima i opho?enju prema muu glavne su specifi?nosti one koja je iskrena u svom nijetu iskrenog borca na Allahovom putu.

ehidi imaju posebne negrade za svoju rtvu na Boijem putu. ene postiu taj stepen kako Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kae ...pokorno?u muu i priznavanjem njegovih prava, me?utim, malo ih je od vas koje to ?ine. Njavanija karika ovog lanca Allahove blagodati ljudima te opstanka jednog izrazitog islamskog doma, svakako je odgoj djece mladih generacija. Ovdje se tako?er ena mora ista?i kao svojevrsni odgajatelj i vaspita? onih koji Allahovom milo?u, dolaze na dunjaluk sa istim obavezama. Zato mu u svakom trnutku mora biti smiren uz samo saznanje da je njegovo najve?e blago, koje se ne ogleda u zlatu i dirhrmima, ve? u jednom novom stanovniku u njegovoj ku?i u sigurnim rukama i da ?e Allah Uzvieni biti zadovoljan njegovim ahlakom te odgojem u cjelini. Sve ovo nije samo puka slu?ajnost zato to Allah d.., odmah nakon zahvalnosti Njemu Uzvienom nare?uje pokornost i zahvalu roditeljima, te spominje majku pridaju?i joj odre?ene prednosti i kae: Mi smo naredili ?ovjeku da bude posluan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i ne odbija ga u toku dvije godine.

Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni ?ete se vratiti. (Lukman, 14) Ovo je dovoljan dokaz koliku panju poklanja Svevinji Gospodar majci kao najvanijem direku na kojem se oslanja ?itava jedna generacija i podmladak i za ?iji ?e odgoj vaspitanja ona biti odgovorna. Ako uspije u svemu ovome, njena nagrada ?e biti Dennet: Kada ena klanja svih pet namaza, posti mjesec Ramazan, bude moralna i pokori se svom muu, bi?e joj re?eno: U?i u Dennet kroz koja god dennetska vrata ho?e.

Zato muslimanko, budu?a mati! Nastoj svojom pokorno?u, uporno?u i ?vrstim imanom zadobiti Allahovo zadovoljstvo time to ?e ulogu pastirice u ku?i prihvatiti na pravi na?in. Neka tvoje stado, koje je odgovornost, preraste u iskrene daije na putu Pravednog i Jedine Istine. Neka njegova jedina opredeljenost bude rad za Islam.

Selma Mehovi?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PORODICA

POSJETITE MINBER.BA

  • Zaboravljeni ibadet: post u mjesecu ša‘banu
    Piše: mr. Elvedin Pezić Mjesec ša‘ban odlikuje se u odnosu na druge mjesece, između ostalog, i po jednom, danas zapostavljenom, ibadetu – postu. Allahov Poslanik,...
  • Neobaziranje – vrlina koja nam je svima potrebna
    Piše: Mithad R. Ćeman, prof. Zanemarivanje, neobaziranje, ne mariti za nečim, ne osvrtati se, ne pridavati pažnju, pokazati nezainteresiranost, vrlina je koja nam je danas prijeko...
  • O nošenju crne odjeće
      Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “(Nakon smrti) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, umotan je u tri komada sehulskog pamučnog platna,...