Ponedjeljak, JUNE 24, 2024
tekstovi_logo


''Ko je znao da brak moe biti tako teak?''- upita Sara

''Jedan dan si ena bez briga, lijepa, sebi?na i svjesna svojih elja. Drugi dan ima cimera i to onog s kojim bi trebala da dijeli sobu do kraja svog ivota!''

''Svako ima nesuglasica velikih i malih i svako od nas ih treba rijeiti na ovaj ili onaj na?in.''
Svi suprunici se suo?avaju sa poteko?ama. Neslaganje bi moglo biti jedno od najteih, ali i najvrednije iskustvo u braku. tavie, vrijednije je rijeiti ova neslaganja, i drati nesre?u po strani.

Dua neslaganja zna?e da postoji hroni?an problem me?u suprunicima, i na kraju vodi do nesre?e. Bra?ni savjetnici kau da je ova nesre?a uzrok praznine u o?ekivanju kojeg su imali od suprunika.

ta mogu u?initi da te usre?im?


Ako prolazite kroz teko razdoblje, i osje?ate da zaista morate rijeiti problem, pitaj ga: ''ta mogu da u?inim da te usre?im?''

''Kada mi je savjetnik u damiji rekao da to pitanje postavim muu, pomislila sam 'nema anse!'', uzviknu Maryam, uzbu?ena i puna o?ekivanja mlada majka. ''Zbog hormona sam ranjiva. Samo se nadam da ?e se povu?i, kao to obi?no ?ini, nego da bilo ta kae.''

Mnoge se ene pronalaze u istoj situaciji kao Maryam, kada se suo?avaju sa odgovorima na ovo pitanje. Dalje, prona?ite miran trenutak, kada djeca odu na spavanje, i kada su se drugi uku?ani pozabavili svojim ivotima. Oboje trebate da ste oputeni, sa dvije olje vru?eg kakaa.

I ambijent je pomogao Maryam: ''Bio je iznena?en pitanjem, pa sam si dozvolila da objasnim osje?anja koja su me dovela do toga da upitam za njegovu sre?u'', re?e Maryam. ''Bilo mu je potrebno vremena da iznese svoja osje?anja, pa sam paljivo postupila, i pokazala da zaista elim da ga ?ujem.''
Na po?etku joj je bilo teko, ali je shvatila da ne postoji mnogo stvari koje ih razdvajaju, i koje se mogu lako rijeiti.
Svaki mu je razli?it pa je i ishod razli?it, ali postoje neka uzajamna poznata pitanja.
 
Mogu?i uzrok nedostatak seksualnog ivota

''Da, uzrok je bio nedostatak seksa'' - prizna Sara, majka troje djece koja radi.
''Bila sam ustvari iznena?ena da mu je trebalo dugo da mi ovo prizna, jer sam i sama bila frustrirana. Uvijek smo bili zauzeti, i kada je bilo dovoljno vremena da provedemo zajedno, uz malo sre?e, zaspali bismo. Ili bismo se alili na posao ili djecu, i na kraju zavrili sa loim raspoloenjem.''
Intimnost nije uvijek lako posti?i, pogotovo u dananjem prebukiranom svijetu, ali ako je manjka, onda je uzbuna za vezu.
''Kada je rekao da mu nedostaje onaj par prije nego smo dobili djecu, odlu?ili smo da je vrijeme da skratimo radne sate, i da provedemo vie vremena sa djecom. U isto vrijeme mogli smo ih poslati na igralite, bez da se osje?amo krivim (kao da ih zanemarujemo).''

''To je umnogome smanjilo teret'' - re?e Sara.
''Imali smo vie vremena koje smo provodili skupa. Ne samo za seksualnu intimnost, nego da se 'zabavljamo'. Mogli smo i pri?ati a nismo se osje?ali nervozno ili iscrpljeno. Osje?ali smo se kao novope?eni bra?ni par, iako je to bilo samo dva sata sedmi?no onda bi nam sin doao sav pospan.''
 
Nema svako fleksibilnost koju ima Sara i njen mu. Ponekad je potrebno malo vie planiranja. Vikend bez obaveza, ili novo planiranje za ve?er moe biti pun pogodak.
 
Za Nadiju je bilo malo sloenije:
''Imala sam loe poro?ajno iskustvo sa prvim djetetom, i nisam primijetila da je na mene seksualno loe djelovalo, dok mi to mu nije spomenuo.''
''Imao je osje?aj da to prikrivam, i da se sramim tijela,'' re?e ona.
''Onda sam se slomila i rekla da se osje?am ponieno od posljednjeg poro?aja,  i da nisam seksualno atraktivna.''

''Bio je okiran, jer ga moja fizi?ka pojava nije odbijala, iako sam se mnogo promijenila prije nego je beba dola.''

Nadijin mu je ugovorio sastanak sa psihologom, prvo sama, a onda su otili zajedno. Poslije par mjeseci rijeili su problem i Nadija je shvatila da je tako?e bila nesretna. I drugi problemi mogu uzrokovati seksualno stanje, kao to su enske infekcije. Ako se intimnost smanjila poslije poro?aja, onda je vrijeme da se rijei problem.
Zdrav seksualni ivot se odvija oko para koji se raduje intimnosti i koji uiva u tome.
 
''Moji roditelji su uvijek vie o?ekivali od mene'' - re?e Sara, ''i zbog ne?ega to je uklju?ivalo napredovanje u poslu i unajmljivanje ku?ne pomo?nice da radi 'enin' posao u ku?i.' ''
''Ohrabrivali su me da budem dobra kao i moja bra?a, i u jednakom doprinosu sa svojim muem.''
 
Sara je shvatila da je, iako su bile ciljane namjere, postajala isto kao i ku?na pomo?nica, prije nego ravnomjerna prema svom muu. U jednom trenutku preuzimala je mnogo odgovornosti, za koje je mislila da bi trebao raditi i njen mu.

Upitao me: ''Da nosim suknju i karmin, bi li se ljutila?'' Nije mi trebalo mnogo ubje?ivanja nakon toga.
Ako mu osjeti da gubi poziciju kao glava porodice, razmislite da li pokuavate da podvojite njegovu ulogu, umjesto da shvatite da ste vani kao savjetnik i hranitelj porodice. Uop?eno govore?i, ena ima mnogo tereta, bez da preuzima onu primarnu ulogu mukarca!
 
''I kada sam po?ela skra?ivati radno vrijeme, uo?ila sam kako je zabavno uivati u djeci. Tako?e sam se ohrabrivala i u stvarima vezanim za dom....i najbolja stvar jeste ta da nita bezna?ajno nisam pronala u tome. ?ak sam i suknju jednom obukla, i dobila sam poene. Izgleda da je zaista on elio da bude osoba koja ?e nositi pantalone,  i morala sam to potivati. Jesam, i volim biti njegov savjetnik.''
 
Biti enstvena nije sekundarno od zna?enja biti ena na kraju, ljepota i elegancija je ono to razlikuje enu i mukarca.
''Ja sam jedina ena koju on treba gledati moda mu iskustvo bude i nagra?eno'' - re?e Sara!
 
Nikada se ne eli osje?ati zapostavljenim

Prvo, trai od tebe da bude enstvena i lijepa, i sigurnost da ?e ga podrati u vremenima kada mu bude najpotrebnija. Da, mukarci mogu biti iznena?uju?e komplikovani.

''Kada sma prolazila kroz postporo?ajni stres, moj mu je mislio da pretjerujem, i da traim panju - onakvu kakvu je on traio tri godine'' - sje?a se Nadija.

''Bila sma previe fokusirana u pokuaju da se poveem sa svojom petom bebom, i da prevazi?em poro?ajni stres. Nikada nisam primijetila da i on prolazi kroz teko razdoblje.''

''Pri?aju?i o ovim nesigurnostima, shvatila sam koliko sam jaka ena, i koliko me treba. To iskustvo mi je pomoglo da prevazi?em nisko samopouzdanje, postporo?ajnu depresiju, i da se ponovo poveem sa ocem moje petero prekrasne djece.''
 
Samo veliki ?ovjek moe traiti pomo? od ene koju najvie pazi; i ko ga bolje moe podrati od njegove ivotne saputnice, osobu koju eli zatititi, i enu s kojom dijeli djecu i dom.
 
Treba znati da je cijenjen

''Waheed je bio zalu?en kada je saznao ta o?ekujemo. Po?eo je sa kupovanjem poklona za bebu, i kupio mi mnogo knjiga o njezi djeteta.''

''Naravno, nisam primijetila. Bila sam prezauzeta ?injenicom da sam bila trudna.''
Maryam je mislila da se svijet okre?e oko nje, do te mjere da je nisu zamarali osje?aji drugih.
''Hormoni....krivi hormone!''- uzviknu, ali kada se Waheed po?eo udaljavati u tre?em tromjese?ju, odjednom se osje?ala samom i zapostavljenom.

''Kazao je da nije bio siguran da li ?e postojati kad se rodi dijete. Mislila sam da je lud, ali poslije sam znala da je bio u pravu. Nikada mu nisam rekla 'hvala' za sve to je u?inio. Mislila sam da mi odmah mora kupiti sve te poklone za bebu.''

''Reci mu da ga cijeni'' - savjetuje Maryam.
''Elhamdulillah sada znam. Ko zna koliko bi se situacija pogorala da sam primijetila tek poslije bebe. Imali bismo drugog cimera, koji bi svoje nezadovoljstvo ispoljavao samo kroz vikanje!''
 
Pronalaenje odgovora na njegove odgovore

''Kada mu eni ispolji svoje nesigurnosti moe biti ta?ka koja ?e vam otvoriti o?i'' - nastavi Sara. ''To je bilo za mene.''

Stresno je sakupljati komadi?e, ali raditi na njima na kraju moe spasiti brak.
Naravno, ako kae ''ku?a nikada nije ?ista'' - pokuajte ne vikati na njega. Zasigurno to nije vae nezdovoljstvo, i moda samo treba nekoliko pokazatelja kako oblikovati razgovor. To moete ostaviti za kasnije, i raditi na tome da u?inite ku?u urednijom, ako je zaista neuredna.

Ako je mogu?e, upitaj ga za nekoliko sedmica ta misli o tvom trudu.
''Pokuajte ista?i par primjera vaeg truda da biste oboje mogli imati bolju sliku'', re?e Maryam.
''Provodili smo ve?eri prelistavaju?i imena za dijete. Bilo je smijeno i u isto vrijeme umiruju?e. Waheed je na kraju rekao da se i on osje?a kao da je trudan. teta to mu ne mogu prenijeti teret zadravanja vode u meni.''
 
Naravno, zadovoljstvo i nezadovoljstvo funkcioniu u oba pravca i dobra vijest je da je isti slu?aj i sa komunikacijom. Ako vas neto mu?i u vezi isto imate pravo da razgovarate s njim i da mu kaete sve to vam je na srcu. Recite mu stvari koje vas ?ine nesretnom u vezi i to uradite iskreno, a ne iz inata. Samo zato to istakne neke stvari koje ga ?ine nesretnim, ne daje vam za pravo da ga dodatno ga?ate svojom listom greaka.

''Samo zato to ga nekoliko stvari u braku uznemiruju'', re?e Nadia, ''ne zna?i da vas ne voli. Sama ?injenica da eli razgovarati o njima (?ak i ako se radi o pokuaju), pokazuje da na jedinstven na?in eli da rijei probleme, i zaista mu je stalo.''

I zbog toga to ste odvojili vrijeme da ga sasluate i poradite na njegovim nesigurnostima pokazuje da ga volite. Potrebno je samo jedno pitanje koje vam moe spasiti brak i to je pitanje koje ?e vam oboma donijeti sre?u, obnoviti ljubavnu vezu za koju se oboje borite.
 
Autor: Maria Zain
Prevela i obradila: Lejla Bori?
Izvor: islamonline.net


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PORODICA

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...