Utorak, MARCH 28, 2023
tekstovi_logo

Fitness za sestre


Predstavljamo vam Sportsko udruenje muslimanki "Rosa" u Be?u. Nalazi se u Linzer Str. 51/1+2, 14. be?ki okrug (Bezirk).

Cilj naeg udruenja jeste promoviranje zdravlja ene muslimanke u skladu s islamskim prospisima.

Naro?ito se obra?amo pokrivenim enama koje u svakodnevnici ne posve?uju dovoljno panje fizi?kom kretanju, koje nemaju uslova za sportske aktivnosti, kao i onima koje naginju gojaznosti, koja je ?esto odgovorna za kardio-vaskularne bolesti, diabetes mellitus tip 2, i dr. Tako?er se obra?amo onim enama, koje radi jezi?kih barijera izbjegavaju javne ustanove, da u ugodnom ambijentu viejezi?nog drutva poboljaju poznavanje njema?kog jezika.

Svim zainteresiranim elimo pruiti mogu?nost za poboljanje i odravanje psihofizi?ke forme, kao i redukciju tjelesne teine uz redovne sportske aktivnosti. Pored najpovoljnije tarife u gradu za kruni trening (Zirkeltraining) na najmodernijim hidrauli?nim spravama, u pripremi su - u saradnji sa naim ljekarkama -  i programi tjelesne rekreacije, kao i zdravstveno savjetovanje o promjeni ishrane u svrsi zdravijeg na?ina ivota.

Za detaljnije informacije obratite se na broj telefona: 0680/232-14-35 ili pogledajte nau internet-stranicu www.sportstudio-rosa.at.


 

"radi ono sto je korisno za tebe" - hadis biljezi muslim

 
BarekAllahu fikum
ROSA-Sport&Wellness-Selbsthilfeverein
Linzer Str. 51/1+2
1140 Wien
0680/2321435
www.sportstudio-rosa.at


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA