Utorak, OCTOBER 22, 2019
tekstovi_logo


krstAllah, Gospodar svemira i svih nas, smjeta Isaa, a.s, i njegovu majku u ravan koja im, uistinu, i pripada. On, Uzvieni, definira: Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik i prije njega su dolazili i odlazili poslanici -, a majka njegova je uvijek istinu govorila; i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako im Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, zatim, njih kako se odme?u.

Pogledajmo kako Allah Sveznaju?i tako jednostavno, za svaku osobu razumljivo, bez obzira na nivo intelektualne mogu?nosti, ovim rije?ima baca u prainu kompletno kr?ansko u?enje i zabludjelu predodbu o Isau, a.s., kao Boijem sinu i o Merjemi kao boijoj majci. Ove rije?i: i oboje su hranu jeli, eksplicite negiraju bilo kakvu vrstu boanstva u slu?aju Isaa, a.s., i njegove majke.
Naime, jasan je znak da je onaj kome su potrebni hrana i pi?e daleko od boanskog bi?a! ?im konzumira hranu, logi?ki je da je mora negdje, putem fizioloke potrebe, izbaciti. Nije potrebno biti puno inteligentan i shvatiti da Bog niti jede, niti pije, niti obavlja fizioloke potrebe!!! Dovoljan je samo ovaj dio kur'anskog ajeta da kompletno kr?ansko u?enje, njihova predodba boanstva i filozofija ivljenja padnu u vodu.
Spomenuti primjer jasno govori o nadmo?i Allahovog, d.., originalnog govora, supremaciji islama nad ostalim falsificiranim knjigama i dominaciji islamskog nad ostalim u?enjima. Ovo je i kristalno jasna poruka ?ak i nedou?enim muslimanskim intelektualcima, ?esto sa visokim nau?nim zvanjima, koji prikupe hrabrosti i silne mudrosti pa javno tvrde kako ni jedna religija nema monopol nad Istinom i kako su sve religije iste! Na temelju ve? izloenog, ?ak ?e i osoba s najoskudnijim znanjem pore?i takve konstatacije!


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • Kriza kulture milosti
    Piše: Abdulvaris Ribo Uoči poslanja posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, svijet je bio utonuo u duboki mrak. Nered je vladao u svim sferama...
  • Žrtve u protestima zbog vrijeđanja poslanika Muhammeda
    Najmanje četiri osobe su poginule, a na blizu 50 ih je povrijeđeno nakon što su snage sigurnosti Bangladeša otvorile vatru kako bi rastjerale na stotine...
  • Kurdi pristali na povlačenje sa tursko-sirijske granice
    Visokopozicionirani kurdski zvaničnik kazao je kako će se njihove snage povući iz pograničnog područja u skladu sa američko-turskim dogovorom nakon što Turska omogući evakuaciju preostalih...